Pracownicy Zakładu Kinezyterapii

(dyżury po wcześniejszym umówieniu się)


Kierownik
dr Jakub Szczechowicz
adiunkt

Pawilon I pok.312

Tydzień parzysty - wtorek: 12:45-14:15, pok.312

Tydzień nieparzysty - poniedziałek: 12:45-14:15, pok.312

Środa: 13:15-14:45, DS2, XIIp lub pok.312

Terminy konsultacji proszę wcześniej potwierdzić mailowo za pośrednictwem poczty AWF.

Wyjątkowo dyżur z dnia 11.10 (pon.) odbędzie się w dniu 12.10 (wt.) w godzinach 10.45-12.15.

tel. 12 683 14 35
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Arkadiusz Berwecki
adiunkt

Pawilon I pok.311

 

Terminy konsultacji proszę wcześniej potwierdzić mailowo za pośrednictwem poczty AWF.

tel. 12 683 10 91
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Grażyna Guzy
adiunkt

Pawilon I pok.310a

Poniedziałek: 09:30-11:30, DS2 XIIp lub pok.310a
Wtorek: 13:00-14:00, DS2 XIIp lub pok.310a

Istnieje również możliwość konsultacji poprzez Platformę Teams.

Terminy konsultacji proszę wcześniej potwierdzić mailowo za pośrednictwem poczty AWF.

 tel. 12 683 11 67

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr hab. Edyta Mikołajczyk
prof. AWF

Pawilon I pok.310a

Wtorek: 13:00-14:00, DS2 XIIp lub pok.310a
Środa: 08:30-10:30, DS2 XIIp lub pok.310a

Terminy konsultacji proszę wcześniej potwierdzić mailowo za pośrednictwem poczty AWF.

tel. 12 683 11 67

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Agata Milert
adiunkt

Pawilon I pok.311

Środa: 10:30-12:00,  1202 DS2, XIIp lub pok.311
Piątek: 12:00-13:30, 1202 DS2, XIIp lub pok.311

Terminy konsultacji proszę wcześniej potwierdzić mailowo za pośrednictwem poczty AWF.

tel. 12 683 10 91

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr hab. Marek Pieniążek
prof. AWF

Pawilon I pok.308

Poniedziałek: 12:00-13:30, pok.308
Środa: 11:30-13:00, pok.308

Terminy konsultacji proszę wcześniej potwierdzić mailowo za pośrednictwem poczty AWF.

tel. 12 683 13 89

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Tomasz Ridan
adiunkt

Pawilon I pok.311

wtorek: 10:00-11:30 pok.311

czwartek: 11:00-12:30 pok.311 lub s.02 przyziemia (paw.I)

Terminy konsultacji proszę wcześniej potwierdzić mailowo za pośrednictwem poczty AWF.

Uwaga: dyżur 30.IX i 5.X zostaje odwołany z racji wyjazdu na szkolenie OMT Maitland do Warszawy

tel. 12 683 10 91
tel. 601436574

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Andrzej Szczygieł
adiunkt

Pawilon I pok.312

wtorek: 11:00-12:30 - pok.302 lub s.03 – przyziemia (paw. I)

czwartek: 10:00-11:30 - pok.302 lub s.03 – przyziemia (paw. I)

Terminy konsultacji proszę wcześniej potwierdzić mailowo.

tel. 12 683 14 35
tel. 12 683 11 82

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Kinezyterapii wchodzi w skład Instytutu Nauk Stosowanych na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie. Pracownie Zakładu mieszczą się w przyziemiu I pawilonu Budynku Głównego oraz w DSII na XII piętrze AWF w Krakowie. Sale dydaktyczne wyposażone są w leżanki rehabilitacyjne oraz podstawowy sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny wykorzystywany w kinezyterapii. Pracownicy Zakładu prowadzą również projekty naukowe. Działalność naukowa obejmuje głównie badania z zakresu diagnostyki narządu ruchu oraz skuteczności metod terapeutycznych, stosowanych w schorzeniach ortopedycznych i neurologicznych. W ramach rozwijania młodych talentów Zakład Kinezyterapii promuje działalność naukowo-dydaktyczną wśród studentów poprzez prowadzenie Koła Naukowego „Szansa” pod kierunkiem prof. Marka Pieniążka oraz „Motus” założone przez wieloletniego pracownika Zakładu dra. Mariusza Janusza, a obecnie kierowane przez dr Agatę Milert. Istotną forma działalności jest działalność na rzecz środowiska fizjoterapeutów. Dr hab. Marek Pieniążek był np. wieloletnim konsultantem wojewódzkim ds. fizjoterapii, dr Andrzej Szczygieł, to wieloletni prezes Oddziału Małopolskiego, a obecnie honorowy członek PTF, dr hab. Edyta Mikołajczyk jest członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału Małopolskiego PTF. Dr Tomasz Ridan przez lata 2010-2018 był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, a od 2018 pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Dr Tomasz Ridan jest również członkiem założycielem Stowarzyszenia MDT Polska polskiej filii Międzynarodowego Instytut McKenziego, pełniąc od 2019 funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Kierunek Fizjoterapia (prowadzone są zajęcia na studiach I i II stopnia)

 • kinezyterapia
 • terapia manualna
 • metody specjalne fizjoterapii: wybrane metody fizjoterapeutyczne, metoda PNF
 • techniki mobilizacji narządu ruchu
 • terapia funkcjonalna
 • fizjoterapii w dysfunkcjach ręki
 • fizjoterapia ogólna

Kierunek Terapia zajęciowa (prowadzone są zajęcia na studiach II stopnia)

 • terapia ręki w schorzeniach
 • terapia ręki pourazowej

dr hab. Marek Pieniążek, prof. nadzw.

 • Rehabilitacja osób z dysfunkcjami pourazowymi ręki oraz osób po wysokospecjalistycznych operacjach chirurgicznych, np. po endoprotezoplastykach, etapowych rekonstrukcjach ścięgien, wtórnych rekonstrukcjach nerwów, transferach mięśniowych, po operacyjnym leczeniu entezopatii, itp.
 • Rehabilitacja kompleksowa osób z zaburzeniami funkcji ręki po uszkodzeniach urazowych, osób z wadami wrodzonymi oraz z różnymi chorobami rąk.
 • Optymalizacja metod fizjoterapii osób z dysfunkcjami ręki.
 • Skuteczność fizjoterapii oparta na dowodach naukowych.
 • Kompensacja funkcji ręki pourazowej w świetle analizy dynamicznych parametrów kończyny górnej na podstawie trójwymiarowej analizy ruchu z wykorzystaniem systemu Vicon.

dr hab. Edyta Mikołajczyk, prof. AWF

 • Postawa ciała, wady postawy.
 • Skuteczność różnych metod terapeutycznych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa.
 • Nowoczesne metody terapeutyczne w schorzeniach narządu ruchu.
 • Równowaga statyczna i dynamiczna osób pełnosprawnych i osób z różnymi dysfunkcjami w narządzie ruchu.
 • Usprawnianie osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Stan odżywienia i aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

dr Jakub Szczechowicz

 • Metody badania narządu ruchu w kinezyterapii: pomiary zakresu ruchu, ocena siły mięśniowej, testy funkcjonalne.
 • Nowoczesne metody diagnostyczne w badaniu i ocenie narządu ruchu.
 • Specyfika badania chorych z dysfunkcją ręki: ocena zakresu ruchu, pomiar siły mięśniowej, badanie czucia, ocena ubytku funkcji ręki, testy sprawności manualnej.
 • Ocena możliwości codziennego funkcjonowania osób z dysfunkcją kończyny górnej i ręki.
 • Restytucja funkcji ręki w przebiegu jej schorzeń i patologii.
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne w przebiegu neuropatii obwodowych kończyny górnej (zespoły uciskowe kończyny górnej).
 • Postępowanie usprawniające osób z dysfunkcją ręki.
 • Wczesność i natychmiastowość rehabilitacji, jako ważny etap w procesie pooperacyjnego usprawniania ręki.
 • Wpływ wczesnej i trafnej diagnozy na wyniki końcowe fizjoterapii w schorzeniach ręki.
 • Rehabilitacja zawodowa w Polsce i na świecie.
 • Zmiany w polskiej rehabilitacji w ostatnim dwudziestoleciu.
 • Tzw. polski model rehabilitacji – teoria i praktyka?

dr Grażyna Guzy

 • Ocena leczenia zachowawczego pacjentów ortopedycznych i neurologicznych.
 • Skuteczność programów terapeutycznych u pacjentów po zabiegach operacyjnych na kręgosłupie i stawach obwodowych.
 • Ocena wiarygodności i rzetelności narzędzi badawczych.
 • Ocena postawy ciała u dzieci z różnymi dysfunkcjami w różnych przedziałach wiekowych.

dr Agata Milert

 • Rehabilitacja wczesna i późna po zabiegach endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych.
 • Wykorzystanie ćwiczeń Tai Chi i Qigong w fizjoterapii i fizjoprofilaktyce.
 • Analiza wybranych parametrów czasowo-przestrzennych chodu o osób w różnym wieku.
 • Ocena ryzyka upadków oraz złamań u osób starszych.
 • Wykorzystanie różnych form aktywności fizycznej w kinezygerontoprofilaktyce.

dr Tomasz Ridan

 • Epidemiologia występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa w różnych grupach społecznych i zawodowych oraz ocena efektów ich leczenia.
 • Problematyka mastektomii w odniesieniu do zagadnień oceny jakości życia, efektów leczenia, problemów limfatycznych oraz oceny sprawności narządu ruchu.
 • Epidemiologia występowania urazów kończyn oraz ocena efektów ich leczenia.
 • Epidemiologia występowania zmian zwyrodnieniowych stawów kończyn dolnych oraz ocena efektów ich leczenia.

dr Andrzej Szczygieł

 • Ocena efektywności postępowania usprawniającego u chorych z różnego typu dysfunkcjami i schorzeniami leczonych na oddziałach ortopedycznych.
 • Analiza budowy i postawy ciała oraz funkcji kręgosłupa w populacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych o różnym stopniu niepełnosprawności /wady postawy, dysfunkcje narządu ruchu, upośledzenia umysłowe, schorzenia ortopedyczne i neurologiczne/.
 • Rola i znaczenie oraz ocena efektywności specjalnych metod i technik terapeutycznych – diagnostyka i terapia w procesie leczenia i usprawniania pacjentów z różnego typu dysfunkcjami.
 • Aspekty naukowe i praktyczne dotyczące technik i metod diagnozowania oraz szeroko pojętej terapii manualnej /osteopatia, chiropraktyka, poizometryczna relaksacja mięśniowa, mobilizacje stawów obwodowych i stawów kręgosłupa/. Osteokinetyka i artrokinetyka.
 • Przywracanie i podtrzymywanie sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych poprzez sport, turystykę i rekreację - żeglarstwo, narciarstwo zjazdowe i biegowe, tenis.
 • Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na wybrane cechy psychologiczne, morfologiczne i funkcjonalne dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w aspekcie rozwoju fizycznego, pracy zawodowej oraz możliwości pełnej ich integracji ze społeczeństwem.

dr Arkadiusz Berwecki

 • Rehabilitacja okołooperacyjna u pacjentów ze schorzeniami aorty brzusznej, tj. Zespół Leriche'a, tętniaki.
 • Trening marszowy i jego wykorzystanie u pacjentów w Io i IIo niedokrwienia kończyn wg Fontaine'a.
 • Amputacje i protezowanie – fizjoterapia, problemy ekonomiczno-społeczne.
 • Zastosowanie środków fizykalnych w terapii owrzodzeń żylakowych podudzi.
 • Sport osób w wieku starszym – różne aspekty treningu sportowego u osób w kategorii Masters.
 • Różne aspekty sportu wyczynowego - urazowość w sporcie.

dr hab. Marek Pieniążek, prof. nadzw.

 • Badania narządu ruchu dla potrzeb kinezyterapii.
 • Efektywność fizjoterapii w oparciu o dowody naukowe.
 • Trening leczniczy z oporem progresywnym.
 • Koncepcja P.N.F. w rehabilitacji osób z różnymi dysfunkcjami.
 • Choroby zawodowe narządu ruchu; diagnostyka i rehabilitacja.
 • Terapia manualna oraz poizometryczna relaksacja mięśni w rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu ruchu.
 • Hipoterapia w rehabilitacji dzieci i osób dorosłych.
 • Kształcenie kadr dla potrzeb rehabilitacji kompleksowej.
 • Programy nauczania fizjoterapii w Polsce i w innych krajach.
 • Merytoryczne i organizacyjne aspekty kształcenia fizjoterapeutów w Polsce i za granicą.
 • Rola studenckiego ruchu naukowego w przygotowaniu kadr naukowo- dydaktycznych oraz fizjoterapeutów.
 • Rehabilitacja osób z dysfunkcjami ręki wrodzonymi, nabytymi i pourazowymi /uszkodzenia ścięgien, nerwów, kości, struktur okołostawowych, naczyń krwionośnych, itp./
 • Fizjoterapia osób z zaburzeniami funkcji ręki w przebiegu RZS, zespołu Sudecka, choroby Dupuytrena, Zespołu Kanału Nadgarstka, łokcia tenisisty lub golfisty, itp.
 • Wczesna i natychmiastowa rehabilitacja osób po wysoko specjalistycznych procedurach chirurgicznych w obrębie ręki, np. po wieloetapowej rekonstrukcji ścięgien z zastosowaniem protez ścięgnistych, po pierwotnych i wtórnych rekonstrukcjach nerwów, po endoprotezoplastykach, po transferach mięśniowych, itp.
 • Neuromobilizacje i automobilizacje w rehabilitacji osób z dysfunkcjami ręki. Gradacja preferencji: prace badawcze, kazuistyczne, poglądowe.

dr hab. Edyta Mikołajczyk prof. AWF

 • Rola, zadania kinezyterapii w rehabilitacji pacjentów.
 • Postawa ciała, wady postawy.
 • Skuteczność różnych metod terapeutycznych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa.
 • Nowoczesne metody terapeutyczne w schorzeniach narządu ruchu.
 • Ocena efektów usprawniania ruchowego dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu.
 • Aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Stan odżywienia dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

dr Jakub Szczechowicz

 • Metody badania narządu ruchu w kinezyterapii: pomiary zakresu ruchu, ocena siły mięśniowej, testy funkcjonalne.
 • Nowoczesne metody diagnostyczne w badaniu i ocenie narządu ruchu.
 • Specyfika badania chorych z dysfunkcją ręki: ocena zakresu ruchu, pomiar siły mięśniowej, badanie czucia, ocena ubytku funkcji ręki, testy sprawności manualnej.
 • Ocena możliwości codziennego funkcjonowania osób z dysfunkcją kończyny górnej i ręki.
 • Restytucja funkcji ręki w przebiegu jej schorzeń i patologii.
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne w przebiegu neuropatii obwodowych kończyny górnej (zespoły uciskowe kończyny górnej).
 • Postępowanie usprawniające osób z dysfunkcją ręki.
 • Wczesność i natychmiastowość rehabilitacji jako ważny etap w procesie pooperacyjnego usprawniania ręki.
 • Wpływ wczesnej i trafnej diagnozy na wyniki końcowe fizjoterapii w schorzeniach ręki.
 • Rehabilitacja zawodowa w Polsce i na świecie.
 • Zmiany w polskiej rehabilitacji w ostatnim dwudziestoleciu.
 • Tzw. Polski model rehabilitacji - teoria i praktyka?

dr Grażyna Guzy

 • Metody badania narządu ruchu w kinezyterapii: ocena pomiarów zakresu ruchu, siły mięśniowej, testy funkcjonalne.
 • Poziom aktywności fizycznej u osób z otyłością, nadwagą, z zaburzeniami narządu ruchu lub układu nerwowego.
 • Możliwości wykorzystania irradiacji w schorzeniach ortopedycznych oraz neurologicznych.
 • Poziom zaburzeń, jakość życia chorych z zaburzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi.
 • Rodzaj wykonywanej pracy zawodowej a dysfunkcje narządu ruchu.
 • Efektywność metod terapeutycznych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych.
 • Skuteczność programów rehabilitacyjnych po urazach stawów obwodowych.
 • Ocena efektów postępowania rehabilitacyjnego po zabiegach operacyjnych kręgosłupa i stawów obwodowych.
 • Efektywność leczenia zachowawczego u chorych z uszkodzeniami centralnego lub obwodowego układu nerwowego.
 • Skuteczność zabiegów fizykalnych w leczeniu schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.
 • Rehabilitacja zawodowa w Polsce i na świecie.
 • Statut fizjoterapeuty w Polsce i na świecie.
 • System szkolenia zawodowego w Polsce i na świecie.

dr Tomasz Ridan

 • Epidemiologia występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa w różnych grupach społecznych i zawodowych oraz ocena efektów ich leczenia.
 • Problematyka mastektomii w odniesieniu do zagadnień oceny jakości życia i efektów leczenia, problemów limfatycznych i oceny sprawności narządu ruchu.
 • Epidemiologia występowania urazów kończyn oraz ocena efektów ich leczenia.
 • Epidemiologia występowania zmian zwyrodnieniowych stawów kończyn dolnych oraz ocena efektów ich leczenia.
 • Rola, miejsce i zadania kinezyterapii oraz terapii manualnej we współczesnej rehabilitacji.
 • Rola, znaczenie i efektywność różnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie schorzeń kręgosłupa oraz stawów.
 • Kompleksowa terapia obrzękowa: zasady, wpływ i ocena efektów terapeutycznych drenażu limfatycznego w schorzeniach limfologicznych, w schorzeniach onkologicznych, po zabiegach mastektomii.

dr Andrzej Szczygieł

 • Ocena efektywności postępowania usprawniającego u chorych z różnego typu dysfunkcjami i schorzeniami leczonych na oddziałach ortopedycznych.
 • Analiza budowy i postawy ciała oraz funkcji kręgosłupa w populacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych o różnym stopniu niepełnosprawności /wady postawy, dysfunkcje narządu ruchu, upośledzenia umysłowe, schorzenia ortopedyczne i neurologiczne/.
 • Rola i znaczenie oraz ocena efektywności specjalnych metod i technik terapeutycznych - diagnostyka i terapia w procesie leczenia i usprawniania pacjentów z różnego typu dysfunkcjami.
 • Aspekty naukowe i praktyczne dotyczące technik i metod diagnozowania oraz szeroko pojętej terapii manualnej /osteopatia, chiropraktyka, poizometryczna relaksacja mięśniowa, mobilizacje stawów obwodowych i stawów kręgosłupa/. Osteokinetyka i artrokinetyka.
 • Przywracanie i podtrzymywanie sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych poprzez sport, turystykę i rekreację - żeglarstwo, narciarstwo zjazdowe i biegowe, tenis.
 • Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na wybrane cechy psychologiczne, morfologiczne i funkcjonalne dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w aspekcie rozwoju fizycznego, pracy zawodowej oraz możliwości pełnej ich integracji ze społeczeństwem.

dr Arkadiusz Berwecki

 • Rehabilitacja okołooperacyjna u pacjentów ze schorzeniami aorty brzusznej tj. Zespół Leriche'a, tętniaki.
 • Trening marszowy i jego wykorzystanie u pacjentów w I° i II° niedokrwienia kończyn wg Fontaine'a.
 • Amputacje i protezowanie – fizjoterapia, problemy ekonomiczno-społeczne.
 • Zastosowanie środków fizykalnych w terapii owrzodzeń żylakowych podudzi.
 • Sport osób w wieku starszym – różne aspekty treningu sportowego u osób w kategorii Masters.
 • Różne aspekty sportu wyczynowego, urazowość w sporcie.

dr Agata Milert

 • Ocena równowagi statycznej i dynamicznej u osób po zabiegu endoprotezoplastyki.
 • Sprawność psychofizyczna osób starszych.
 • Wpływ leczenia sanatoryjnego na jakość życia osób starszych.
 • Ocena wpływu ćwiczeń Tai Chi na sprawność funkcjonalną osób starszych.
 • Analiza parametrów czasowo-przestrzennych chodu osób po zabiegu endoportezoplastyki.
 • Zmiany w parametrach czasowo-przestrzennych chodu pod wpływem uprawiania różnych dyscyplin sportowych.

Koło Naukowe „Motus”

Opiekun: dr Agata Milert

agataTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność Koła "Motus" obejmuje:

Organizację i merytoryczny nadzór nad przebiegiem:

 • Warsztatów naukowo-szkoleniowych Studenckich Kół Naukowych (11.02.2004 Kraków);
 • I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Fizjoterapii (27-28.12.2004 Kraków).
 • II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Fizjoterapii (3-4.12.2005 Kraków).
 • III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Fizjoterapii (2-3.12.2006 Kraków).
 • IV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Na granicy medycyny i kultury fizycznej” AWF Kraków (07-08.12.2008 Kraków).
 • Warsztatów naukowo-szkoleniowych nt. „Problematyka rehabilitacji w wybranych uszkodzeniach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego” (13 V 2011 Kraków).
 • V Ogólnopolskiej Jubileuszowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Holistyka w Fizjoterapii – Czy to możliwe? Punkt widzenia młodych fizjoterapeutów” (11-12.01.2013 Kraków).
 • VI Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki: „Wyzwania współczesnej fizjoterapii – praca w zespole interdyscyplinarnym” (28-29.03.2014 Kraków).
 • Podejmowanie współpracy ze środowiskami studenckimi w kraju i poza jego granicami: SKN Politechniki Krakowskiej, Wydziału Mechanicznego, SKN Collegium Medicum UJ, organizacją studencką Tabula Rasa z Enschede w Holandii, studentami SKN Uniwersytetu w Groningen, na wydziale Human Movement Sciences Faculty „STUDIOSI MOBILAE.
 • Współpracę z Polskim Towarzystwem Fizjoterapii regionu Małopolska oraz Polskim Towarzystwem Rehabilitacji i Stowarzyszeniem Fizjoterapia Polska.
 • Organizacją warsztatów samokształceniowych prowadzonych zarówno przez doświadczonych instruktorów i fizjoterapeutów jak i przez samych studentów.
 • Udział w krakowskim Festiwalu Nauki, 2014, 2015.

Za swoją działalność SKN MOTUS zostało nagrodzone wyróżnieniami i dyplomami JM Rektora AWF Kraków za zaangażowanie w rozwój studenckiego ruchu naukowego w AWF Kraków.

Problematyka zagadnień Studenckiego Koła Naukowego „Motus”:

 1. Analiza metod badania postawy ciała.
 2. Ocena efektywności usprawniania za pomocą prostych testów sprawności ruchowej.
 3. Zagadnienia usprawniania dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku.
 4. Rekreacja i turystyka kwalifikowana dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku.
 5. Hipoterapia jako sposób na poprawę sprawności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 6. Analiza współczesnych metod usprawniania - koncepcja Mulligana, metoda McKenzie, metoda PNF.
 7. Rola i znaczenie osoby fizjoterapeuty w procesie rehabilitacji ruchowej.

Koło Naukowe "Szansa"

Opiekun: dr hab. Marek Pieniążek, prof. nadzw.

tel. 012 683 13 89 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełna nazwa Koła: Koło Naukowe Rehabilitacji Ruchowej „Szansa”

Rok założenia: 1966 r. (najstarsze koło na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej)

Opiekun Koła: dr hab. Marek Pieniążek prof. nadzw.

Zarząd:

 • Przewodniczący: Dawid Janczarzyk
 • Zastępca: Monika Gołębiowska
 • Skarbnik: Agnieszka Trybała
 • Sekretarz: Sara Gamrot

Siedziba Koła: Zakład Kinezyterapii, Katedra Fizjoterapii

Działalność Koła:

 • Działalność naukowa(projekty badawcze, organizacja i uczestnictwo w konferencjach naukowych)
 • Działalność szkoleniowa(prowadzenie, organizowanie warsztatów i szkoleń)
 • Działalność wolontaryjna( działalność w stowarzyszeniach, ośrodkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, hospicja, wolontariat indywidualny)

Koło Naukowe „Szansa” zostało założone w 1966 roku, a nieprzerwanie od 1975 roku opiekunem jest prof. nadzw. dr hab. Marek Pieniążek. Na przestrzeni lat spektrum działania Koła jest niezmienne - kolejne pokolenia studentów skupiają się na działalności wolontaryjnej i naukowo-badawczej. Dodatkowo w ramach Koła przeprowadzane są liczne warsztaty szkoleniowe z różnych dziedzin fizjoterapii. Świadectwem działalności Koła „Szansa” są kroniki, w których dokumentuje się kolejne lata istnienia stowarzyszenia.

Funkcjonowanie Koła opiera się na działalności naukowej. Studenci mają możliwość realizacji swoich pomysłów na badania, a następnie przedstawienia wyników prac na ogólnopolskich i uczelnianych Konferencjach Kół Naukowych. Członkowie Koła przedstawiali swoje prace również na Międzynarodowych Konferencjach m.in. w Warszawie w 2014 r. czy we Lwowie w 2005 r. Działalność badawczą studentów wielokrotnie nagradzano, a każde wyróżnienie zwiększało zapał do pracy nad kolejnymi projektami. Od samego początku istnienia Koła organizowane były obozy naukowe, podczas których przeprowadzano badania, jak i szkolenia w ośrodkach medycznych. Studenci jeździli m.in. do Zakopanego, Iwonicza Zdroju, jak i za granicę – do Wiednia.

Członkowie Koła mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach z różnych technik stosowanych w fizjoterapii. W ostatnich latach przeprowadzono warsztaty m.in. z kinesiotapingu, terapii mięśniowo-powięziowej czy terapii wisceralnej. W ramach wolontariatu studenci pomagają pacjentom w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz w ich domach. W ostatnich latach członkowie Koła wspierali m.in. Ognisko TKKF „Przyjaciel Konika”, Hospicjum Domowe dla Dzieci „Alma Spei”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem” czy Stowarzyszenie „Klika”.

Członkostwo w Kole Naukowym „Szansa” to zaszczyt, ale i odpowiedzialność. To świadomość kontynuacji celów, które przyświecały naszym poprzednikom. Koło umożliwia pogłębianie swojej wiedzy, rozwijanie się i w ten sposób pomaganie innym.

Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dyżury w każdą środę 10:45-11:30 (boks nr 2 w holu głównym).