Pracownicy Zakładu Kinezyterapii

Terminy i miejsce konsultacji proszę wcześniej potwierdzić mailowo
za pośrednictwem poczty AWF lub telefonicznie.


Kierownik
dr Jakub Szczechowicz
adiunkt

Pawilon I pok. 312 / DSII XII p.

 • środa        13:30-14:45
 • czwartek   12:45-14:30

tel. 12 683 14 35
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Arkadiusz Berwecki
adiunkt

Pawilon I pok. 311 / DSII XII p.

 • poniedziałek  15:30-17:00
 • środa            16:00-17:30

tel. 12 683 10 91
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Grażyna Guzy
adiunkt

Pawilon I pok. 310a / DSII XII p.

Terminy dyżurów od dnia 29.04.2024

 • środa            9:00-10:30
 • czwartek       13:30-15:00

tel. 12 683 11 67

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr hab. Edyta Mikołajczyk
prof. AWF

Pawilon I pok. 310a / DSII XII p.

Dyżury w tyg. 20-24.05

 • poniedziałek   7:00-7:45
 • środa 7-7:45,  10:45-11:15
 • czwartek     10:30-11:30

tel. 12 683 11 67

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Agata Milert
adiunkt

Pawilon I pok. 311 paw.I

 • czwartek   07:30-08:30
 • piątek       14:30-16:30

tel. 12 683 10 91

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr hab. Marek Pieniążek
prof. AWF

Pawilon I pok. 308 paw.I

 • środa       11.30-13:00 / DSII, XIIp.
 • czwartek  8:45-10:15 / paw.I pok.308

tel. 12 683 13 89

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Tomasz Ridan
adiunkt

Pawilon I pok. 311 / DSII XII p.

 • środa       12:00-13:30 / DSII XII p.
 • czwartek   14:00-15:30 / pok. 311 paw.I
 • zwolnienie lekarskie 20.05-24.05.2024

tel. 12 683 10 91
tel. 601 436 574

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Andrzej Szczygieł
adiunkt

Pawilon I pok. 312 / Pawilon I s.03 przyziemie

 • poniedziałek  9:15-10:15 i 13:15-13:45
 • wtorek         12:15-14:00


tel. 12 683 14 35 lub 12 683 11 82

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Kinezyterapii wchodzi w skład Instytutu Nauk Stosowanych na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie. Pracownie Zakładu mieszczą się w przyziemiu I pawilonu Budynku Głównego oraz w DSII na XII piętrze AWF w Krakowie. Sale dydaktyczne wyposażone są w leżanki rehabilitacyjne oraz podstawowy sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny wykorzystywany w kinezyterapii. Pracownicy Zakładu prowadzą również projekty naukowe. Działalność naukowa obejmuje głównie badania z zakresu diagnostyki narządu ruchu oraz skuteczności metod terapeutycznych, stosowanych w schorzeniach ortopedycznych i neurologicznych. W ramach rozwijania młodych talentów Zakład Kinezyterapii promuje działalność naukowo-dydaktyczną wśród studentów poprzez prowadzenie Koła Naukowego „Szansa” pod kierunkiem prof. Marka Pieniążka oraz „Motus” założone przez wieloletniego pracownika Zakładu dra. Mariusza Janusza, a obecnie kierowane przez dr Agatę Milert. Istotną forma działalności jest działalność na rzecz środowiska fizjoterapeutów. Dr hab. Marek Pieniążek był np. wieloletnim konsultantem wojewódzkim ds. fizjoterapii, dr Andrzej Szczygieł, to wieloletni prezes Oddziału Małopolskiego, a obecnie honorowy członek PTF, dr hab. Edyta Mikołajczyk jest członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału Małopolskiego PTF. Dr Tomasz Ridan przez lata 2010-2018 był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, a od 2018 pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Dr Tomasz Ridan jest również członkiem założycielem Stowarzyszenia MDT Polska polskiej filii Międzynarodowego Instytut McKenziego, pełniąc od 2019 funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Kierunek Fizjoterapia (prowadzone są zajęcia na studiach I i II stopnia)

 • kinezyterapia
 • terapia manualna
 • metody specjalne fizjoterapii: wybrane metody fizjoterapeutyczne, metoda PNF
 • techniki mobilizacji narządu ruchu
 • terapia funkcjonalna
 • fizjoterapii w dysfunkcjach ręki
 • fizjoterapia ogólna

Kierunek Terapia zajęciowa (prowadzone są zajęcia na studiach II stopnia)

 • terapia ręki w schorzeniach
 • terapia ręki pourazowej

dr hab. Marek Pieniążek, prof. nadzw.

 • Rehabilitacja osób z dysfunkcjami pourazowymi ręki oraz osób po wysokospecjalistycznych operacjach chirurgicznych, np. po endoprotezoplastykach, etapowych rekonstrukcjach ścięgien, wtórnych rekonstrukcjach nerwów, transferach mięśniowych, po operacyjnym leczeniu entezopatii, itp.
 • Rehabilitacja kompleksowa osób z zaburzeniami funkcji ręki po uszkodzeniach urazowych, osób z wadami wrodzonymi oraz z różnymi chorobami rąk.
 • Optymalizacja metod fizjoterapii osób z dysfunkcjami ręki.
 • Skuteczność fizjoterapii oparta na dowodach naukowych.
 • Kompensacja funkcji ręki pourazowej w świetle analizy dynamicznych parametrów kończyny górnej na podstawie trójwymiarowej analizy ruchu z wykorzystaniem systemu Vicon.

dr hab. Edyta Mikołajczyk, prof. AWF

 • Postawa ciała, wady postawy.
 • Skuteczność różnych metod terapeutycznych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa.
 • Nowoczesne metody terapeutyczne w schorzeniach narządu ruchu.
 • Równowaga statyczna i dynamiczna osób pełnosprawnych i osób z różnymi dysfunkcjami w narządzie ruchu.
 • Usprawnianie osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Stan odżywienia i aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

dr Jakub Szczechowicz

 • Metody badania narządu ruchu w kinezyterapii: pomiary zakresu ruchu, ocena siły mięśniowej, testy funkcjonalne.
 • Nowoczesne metody diagnostyczne w badaniu i ocenie narządu ruchu.
 • Specyfika badania chorych z dysfunkcją ręki: ocena zakresu ruchu, pomiar siły mięśniowej, badanie czucia, ocena ubytku funkcji ręki, testy sprawności manualnej.
 • Ocena możliwości codziennego funkcjonowania osób z dysfunkcją kończyny górnej i ręki.
 • Restytucja funkcji ręki w przebiegu jej schorzeń i patologii.
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne w przebiegu neuropatii obwodowych kończyny górnej (zespoły uciskowe kończyny górnej).
 • Postępowanie usprawniające osób z dysfunkcją ręki.
 • Wczesność i natychmiastowość rehabilitacji, jako ważny etap w procesie pooperacyjnego usprawniania ręki.
 • Wpływ wczesnej i trafnej diagnozy na wyniki końcowe fizjoterapii w schorzeniach ręki.
 • Rehabilitacja zawodowa w Polsce i na świecie.
 • Zmiany w polskiej rehabilitacji w ostatnim dwudziestoleciu.
 • Tzw. polski model rehabilitacji – teoria i praktyka?

dr Grażyna Guzy

 • Ocena leczenia zachowawczego pacjentów ortopedycznych i neurologicznych.
 • Skuteczność programów terapeutycznych u pacjentów po zabiegach operacyjnych na kręgosłupie i stawach obwodowych.
 • Ocena wiarygodności i rzetelności narzędzi badawczych.
 • Ocena postawy ciała u dzieci z różnymi dysfunkcjami w różnych przedziałach wiekowych.

dr Agata Milert

 • Rehabilitacja wczesna i późna po zabiegach endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych.
 • Wykorzystanie ćwiczeń Tai Chi i Qigong w fizjoterapii i fizjoprofilaktyce.
 • Analiza wybranych parametrów czasowo-przestrzennych chodu o osób w różnym wieku.
 • Ocena ryzyka upadków oraz złamań u osób starszych.
 • Wykorzystanie różnych form aktywności fizycznej w kinezygerontoprofilaktyce.

dr Tomasz Ridan

 • Epidemiologia występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa w różnych grupach społecznych i zawodowych oraz ocena efektów ich leczenia.
 • Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu. Przeglądy systematyczne, ocena efektywności procedur. Bóle głowy, migreny, układ stomatognatyczny, entezopatie, radikulopatie, stenoza, niestabilność.
 • Problematyka uroginekologiczna: bolesne miesiączki, owulacje, dyspareunia, pochwica, wulwodynia, dysfunkcje pęcherza (pęcherz nadreaktywny, nietrzymanie moczu), DRA, blizny.
 • Problematyka mastektomii w odniesieniu do zagadnień oceny jakości życia, efektów leczenia, problemów limfatycznych oraz oceny sprawności narządu ruchu.
 • Kompleksowa terapia obrzękowa (drenaż limfatycznym kompresjoterapia) w schorzeniach limfologicznych, lipidowych, po zabiegach mastektomii, po zabiegach kosmetycznych i chirurgicznych, rekonstrukcyjcnych.
 • Epidemiologia występowania urazów kończyn oraz ocena efektów ich leczenia.
 • Metody diagnostyczne oraz skale badawcze w zakresie oceny jakości życia, oceny dysfunkcji narządu ruchu, oceny dysfunkcji uroginekologicznych.
 • Wibroterapia.

dr Andrzej Szczygieł

 • Ocena efektywności postępowania usprawniającego u chorych z różnego typu dysfunkcjami i schorzeniami leczonych na oddziałach ortopedycznych.
 • Analiza budowy i postawy ciała oraz funkcji kręgosłupa w populacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych o różnym stopniu niepełnosprawności /wady postawy, dysfunkcje narządu ruchu, upośledzenia umysłowe, schorzenia ortopedyczne i neurologiczne/.
 • Rola i znaczenie oraz ocena efektywności specjalnych metod i technik terapeutycznych – diagnostyka i terapia w procesie leczenia i usprawniania pacjentów z różnego typu dysfunkcjami.
 • Aspekty naukowe i praktyczne dotyczące technik i metod diagnozowania oraz szeroko pojętej terapii manualnej /osteopatia, chiropraktyka, poizometryczna relaksacja mięśniowa, mobilizacje stawów obwodowych i stawów kręgosłupa/. Osteokinetyka i artrokinetyka.
 • Przywracanie i podtrzymywanie sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych poprzez sport, turystykę i rekreację - żeglarstwo, narciarstwo zjazdowe i biegowe, tenis.
 • Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na wybrane cechy psychologiczne, morfologiczne i funkcjonalne dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w aspekcie rozwoju fizycznego, pracy zawodowej oraz możliwości pełnej ich integracji ze społeczeństwem.

dr Arkadiusz Berwecki

 • Rehabilitacja okołooperacyjna u pacjentów ze schorzeniami aorty brzusznej, tj. Zespół Leriche'a, tętniaki.
 • Trening marszowy i jego wykorzystanie u pacjentów w Io i IIo niedokrwienia kończyn wg Fontaine'a.
 • Amputacje i protezowanie – fizjoterapia, problemy ekonomiczno-społeczne.
 • Zastosowanie środków fizykalnych w terapii owrzodzeń żylakowych podudzi.
 • Sport osób w wieku starszym – różne aspekty treningu sportowego u osób w kategorii Masters.
 • Różne aspekty sportu wyczynowego - urazowość w sporcie.

dr hab. Marek Pieniążek, prof. nadzw.

 • Badania narządu ruchu dla potrzeb kinezyterapii.
 • Efektywność fizjoterapii w oparciu o dowody naukowe.
 • Trening leczniczy z oporem progresywnym.
 • Koncepcja P.N.F. w rehabilitacji osób z różnymi dysfunkcjami.
 • Choroby zawodowe narządu ruchu; diagnostyka i rehabilitacja.
 • Terapia manualna oraz poizometryczna relaksacja mięśni w rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu ruchu.
 • Hipoterapia w rehabilitacji dzieci i osób dorosłych.
 • Kształcenie kadr dla potrzeb rehabilitacji kompleksowej.
 • Programy nauczania fizjoterapii w Polsce i w innych krajach.
 • Merytoryczne i organizacyjne aspekty kształcenia fizjoterapeutów w Polsce i za granicą.
 • Rola studenckiego ruchu naukowego w przygotowaniu kadr naukowo- dydaktycznych oraz fizjoterapeutów.
 • Rehabilitacja osób z dysfunkcjami ręki wrodzonymi, nabytymi i pourazowymi /uszkodzenia ścięgien, nerwów, kości, struktur okołostawowych, naczyń krwionośnych, itp./
 • Fizjoterapia osób z zaburzeniami funkcji ręki w przebiegu RZS, zespołu Sudecka, choroby Dupuytrena, Zespołu Kanału Nadgarstka, łokcia tenisisty lub golfisty, itp.
 • Wczesna i natychmiastowa rehabilitacja osób po wysoko specjalistycznych procedurach chirurgicznych w obrębie ręki, np. po wieloetapowej rekonstrukcji ścięgien z zastosowaniem protez ścięgnistych, po pierwotnych i wtórnych rekonstrukcjach nerwów, po endoprotezoplastykach, po transferach mięśniowych, itp.
 • Neuromobilizacje i automobilizacje w rehabilitacji osób z dysfunkcjami ręki. Gradacja preferencji: prace badawcze, kazuistyczne, poglądowe.

dr hab. Edyta Mikołajczyk prof. AWF

 • Rola, zadania kinezyterapii w rehabilitacji pacjentów.
 • Postawa ciała, wady postawy.
 • Skuteczność różnych metod terapeutycznych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa.
 • Nowoczesne metody terapeutyczne w schorzeniach narządu ruchu.
 • Ocena efektów usprawniania ruchowego dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu.
 • Aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Stan odżywienia dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

dr Jakub Szczechowicz

 • Metody badania narządu ruchu w kinezyterapii: pomiary zakresu ruchu, ocena siły mięśniowej, testy funkcjonalne.
 • Nowoczesne metody diagnostyczne w badaniu i ocenie narządu ruchu.
 • Specyfika badania chorych z dysfunkcją ręki: ocena zakresu ruchu, pomiar siły mięśniowej, badanie czucia, ocena ubytku funkcji ręki, testy sprawności manualnej.
 • Ocena możliwości codziennego funkcjonowania osób z dysfunkcją kończyny górnej i ręki.
 • Restytucja funkcji ręki w przebiegu jej schorzeń i patologii.
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne w przebiegu neuropatii obwodowych kończyny górnej (zespoły uciskowe kończyny górnej).
 • Postępowanie usprawniające osób z dysfunkcją ręki.
 • Wczesność i natychmiastowość rehabilitacji jako ważny etap w procesie pooperacyjnego usprawniania ręki.
 • Wpływ wczesnej i trafnej diagnozy na wyniki końcowe fizjoterapii w schorzeniach ręki.
 • Rehabilitacja zawodowa w Polsce i na świecie.
 • Zmiany w polskiej rehabilitacji w ostatnim dwudziestoleciu.
 • Tzw. Polski model rehabilitacji - teoria i praktyka?

dr Grażyna Guzy

 • Metody badania narządu ruchu w kinezyterapii: ocena pomiarów zakresu ruchu, siły mięśniowej, testy funkcjonalne.
 • Poziom aktywności fizycznej u osób z otyłością, nadwagą, z zaburzeniami narządu ruchu lub układu nerwowego.
 • Możliwości wykorzystania irradiacji w schorzeniach ortopedycznych oraz neurologicznych.
 • Poziom zaburzeń, jakość życia chorych z zaburzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi.
 • Rodzaj wykonywanej pracy zawodowej a dysfunkcje narządu ruchu.
 • Efektywność metod terapeutycznych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych.
 • Skuteczność programów rehabilitacyjnych po urazach stawów obwodowych.
 • Ocena efektów postępowania rehabilitacyjnego po zabiegach operacyjnych kręgosłupa i stawów obwodowych.
 • Efektywność leczenia zachowawczego u chorych z uszkodzeniami centralnego lub obwodowego układu nerwowego.
 • Skuteczność zabiegów fizykalnych w leczeniu schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.
 • Rehabilitacja zawodowa w Polsce i na świecie.
 • Statut fizjoterapeuty w Polsce i na świecie.
 • System szkolenia zawodowego w Polsce i na świecie.

dr Tomasz Ridan

 • Epidemiologia występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa w różnych grupach społecznych i zawodowych oraz ocena efektów ich leczenia.
 • Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu. Przeglądy systematyczne, ocena efektywności procedur. Bóle głowy, migreny, układ stomatognatyczny, entezopatie, radikulopatie, stenoza, niestabilność.
 • Problematyka uroginekologiczna: bolesne miesiączki, owulacje, dyspareunia, pochwica, wulwodynia, dysfunkcje pęcherza (pęcherz nadreaktywny, nietrzymanie moczu), DRA, blizny.
 • Problematyka mastektomii w odniesieniu do zagadnień oceny jakości życia, efektów leczenia, problemów limfatycznych oraz oceny sprawności narządu ruchu.
 • Kompleksowa terapia obrzękowa (drenaż limfatycznym kompresjoterapia) w schorzeniach limfologicznych, lipidowych, po zabiegach mastektomii, po zabiegach kosmetycznych i chirurgii ko
 • Epidemiologia występowania urazów kończyn oraz ocena efektów ich leczenia.
 • Metody diagnostyczne oraz skale badawcze w zakresie oceny jakości życia, oceny dysfunkcji narządu ruchu, oceny dysfunkcji uroginekologicznych.
 • Varia.
 • Charakter prac: prace badawcze, przeglądy systematyczne

dr Andrzej Szczygieł

 • Ocena efektywności postępowania usprawniającego u chorych z różnego typu dysfunkcjami i schorzeniami leczonych na oddziałach ortopedycznych.
 • Analiza budowy i postawy ciała oraz funkcji kręgosłupa w populacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych o różnym stopniu niepełnosprawności /wady postawy, dysfunkcje narządu ruchu, upośledzenia umysłowe, schorzenia ortopedyczne i neurologiczne/.
 • Rola i znaczenie oraz ocena efektywności specjalnych metod i technik terapeutycznych - diagnostyka i terapia w procesie leczenia i usprawniania pacjentów z różnego typu dysfunkcjami.
 • Aspekty naukowe i praktyczne dotyczące technik i metod diagnozowania oraz szeroko pojętej terapii manualnej /osteopatia, chiropraktyka, poizometryczna relaksacja mięśniowa, mobilizacje stawów obwodowych i stawów kręgosłupa/. Osteokinetyka i artrokinetyka.
 • Przywracanie i podtrzymywanie sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych poprzez sport, turystykę i rekreację - żeglarstwo, narciarstwo zjazdowe i biegowe, tenis.
 • Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na wybrane cechy psychologiczne, morfologiczne i funkcjonalne dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w aspekcie rozwoju fizycznego, pracy zawodowej oraz możliwości pełnej ich integracji ze społeczeństwem.

dr Arkadiusz Berwecki

 • Rehabilitacja okołooperacyjna u pacjentów ze schorzeniami aorty brzusznej tj. Zespół Leriche'a, tętniaki.
 • Trening marszowy i jego wykorzystanie u pacjentów w I° i II° niedokrwienia kończyn wg Fontaine'a.
 • Amputacje i protezowanie – fizjoterapia, problemy ekonomiczno-społeczne.
 • Zastosowanie środków fizykalnych w terapii owrzodzeń żylakowych podudzi.
 • Sport osób w wieku starszym – różne aspekty treningu sportowego u osób w kategorii Masters.
 • Różne aspekty sportu wyczynowego, urazowość w sporcie.

dr Agata Milert

 • Ocena równowagi statycznej i dynamicznej u osób po zabiegu endoprotezoplastyki.
 • Sprawność psychofizyczna osób starszych.
 • Wpływ leczenia sanatoryjnego na jakość życia osób starszych.
 • Ocena wpływu ćwiczeń Tai Chi na sprawność funkcjonalną osób starszych.
 • Analiza parametrów czasowo-przestrzennych chodu osób po zabiegu endoportezoplastyki.
 • Zmiany w parametrach czasowo-przestrzennych chodu pod wpływem uprawiania różnych dyscyplin sportowych.

Koło Naukowe "Szansa"

 • Przewodnicząca: Aleksandra Adamik
 • Zastępca: Jakub Salachna
 • Skarbnik: Zuzanna Sajdak

Kontakt do przewodniczącej: 

 • mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 664 125 701 

Opiekun: dr hab. Edyta Mikołajczyk prof. AWF

 • e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełna nazwa Koła: Koło Naukowe Rehabilitacji Ruchowej „Szansa”

Rok założenia: 1966 r. (najstarsze koło na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej)

Opiekun Koła: dr hab. Edyta Mikołajczyk prof. AWF (od 01.10.2022)

dr hab. Marek Pieniążek prof. AWF do 30.06.2022

Siedziba Koła: Zakład Kinezyterapii, Instytut Nauk Stosowanych

Działalność Koła:

 • Działalność naukowa (projekty badawcze, organizacja i uczestnictwo w konferencjach naukowych)
 • Działalność szkoleniowa (prowadzenie, organizowanie warsztatów i szkoleń)
 • Działalność wolontaryjna (działalność w stowarzyszeniach, ośrodkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, hospicja, wolontariat indywidualny)

Koło Naukowe „Szansa” zostało założone w 1966 roku a nieprzerwanie od 1975 do 2022 roku opiekunem był dr hab. Marek Pieniążek prof. AWF. Spektrum działania Koła jest niezmienne - kolejne pokolenia studentów skupiają się na działalności wolontaryjnej i naukowo-badawczej.
W ramach Koła przeprowadzane są liczne warsztaty szkoleniowe z różnych dziedzin fizjoterapii oraz realizowane projekty badawcze. W ramach wolontariatu studenci pomagają w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "3majmy sie razem" oraz Stowarzyszeniu "Klika". Świadectwem działalności Koła „Szansa” są kroniki, w których dokumentuje się kolejne lata od początku istnienia stowarzyszenia aż do dnia dzisiejszego.

Członkostwo w Kole Naukowym „Szansa” to zaszczyt, ale i odpowiedzialność. To świadomość kontynuacji celów, które przyświecały naszym poprzednikom. Koło umożliwia pogłębianie swojej wiedzy, rozwijanie się i w ten sposób pomaganie innym.

Opiekunowie: Dr Andrzej Szczygieł, Dr Tomasz Ridan 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nazwa Koła: Studenckie Koło Naukowe “Manual Activity Group” 

Rok założenia: 2015 / Wydział Rehabilitacji Ruchowej 

Reaktywacja działalności koła: 2021

Siedziba koła: Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Zakład Kinezyterapii 

Działalność koła : 

 • Działalność naukowa (aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych, przeprowadzanie badań)
 • Działalność szkoleniowo-warsztatowa (organizacja spotkań warsztatowych z prelegentami) 

2015 

 • Organizacja konferencji "Mulligan Workshop",
 • Udział i pomoc w organizacji Festiwalu Nauki,
 • Organizacja kursu Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej.

2021/2022 

 • Organizacja webinaru pt. "Funkcjonalna Terapia Trzewi",
 • Czynny udział w konferencji naukowej "Medyczne Targi Wiedzy",
 • Liczne spotkania członków koła.

Manual Activity Group jest Studenckim Kołem Naukowym mieszczącym się na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej, działającym od 2015 roku.

W kręgu naszych zainteresowań jest szeroko rozumiana terapia manualna wraz z naukami pokrewnymi, od diagnostyki po terapię, od wykorzystania prostych procedur terapeutycznch po cenione i oparte na dowodach naukowych metody terapeutyczne. Na bieżąco poszerzamy swoją wiedzę z zakresu fizjoterapii dzięki uczestnictwu w różnych konferencjach naukowych. Dodatkowo, członkowie Koła mają okazję przeprowadzać badania naukowe oraz brać udział w warsztatach i prelekcjach prowadzonych przez zaproszonych gości. Będąc naszym członkiem skutecznie pogłębisz wiedzę z zakresu terapii manualnej, jak również będziesz mieć okazję poznać osoby, które pasjonują się tym samym co Ty! Zapraszamy!