Zachęcamy do zapoznania się z artykułem San Francisco Edit, dotyczącym prawidłowego opisu sekcji Wyników w artykule naukowym.

 

Artykuł

Najnowsze oferty grantów na badania i stypendiów zagranicznych z różnych krajów, dostępne dla doktorantów i pracowników naukowych można znaleźć na poniższej stronie:

 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-ustawe

Do 27 kwietnia  2018 r. naukowcy mogą ubiegać się o stypendium Ambasady Francji w Polsce oraz Instytutu Francuskiego za badania z zastosowaniami terapeutycznymi. Laureat odbędzie miesięczny pobyt badawczy we Francji. Stypendium przyznane zostanie w ramach V edycji prestiżowego konkursu Prix Galien Polska nagradzającego twórców innowacji w farmacji i medycynie. 

http://www.granty-na-badania.com/2018/02/galien-polska-2018-stypendium-naukowe.html#more