mgr Natalia Klimek - kierownik praktyk kierunku Kosmetologia - studia stacjonarne I stopnia

paw. socjalny
pok. 29

poniedziałek
11:30-13:00 on-line Teams
środa
12:15- 13:45 on-line Teams

 

TERMINY  PRAKTYK  STUDENCKICH
w roku akademickim 2020/2021

 KOSMETOLOGIA:

3-letnie studia stacjonarne I  stopnia

I rok  -  od drugiego semestru   4 tyg. -140 godzin zaliczane w 2 semestrze,
I rok  -  01.07.2021 – 28.07.2021  (4 tygodnie  200  godzin  zaliczane w 3 semestrze),
II rok  -  2 tygodnie  -  140 godzin   zaliczane w 3 semestrze  - uwolnione,
II rok  -  2 tygodnie  -  140 godzin   zaliczane w 4 semestrze  - uwolnione
II rok  -  4 tygodnie w lipcu - 200 godzin  zaliczane w 5 semestrze  -  uwolnione,   
III rok – 2 tygodnie – 80 godzin zaliczane w 5 semestrze –uwolniona.

 

Wszelkie informacje dotyczące regulaminu, zasad odbywania i zaliczania praktyk znajdują się w "Dzienniku praktyk zawodowych" (do pobrania w pok. 120/paw. I).