mgr Natalia Klimek - kierownik praktyk kierunku Kosmetologia - studia stacjonarne I stopnia

paw. socjalny
pok. 29

wtorek: 14:45-16:15
czwartek: 12:30-14:00

 

TERMINY  PRAKTYK  STUDENCKICH
w roku akademickim 2023/2024

 KOSMETOLOGIA:

3-letnie studia stacjonarne I  stopnia

I rok  -  140 godzin  - uwolnione,  zaliczane w 2 semestrze,
I rok  -  200 godzin -  do realizacji w wakacje, zaliczane w 3 semestrze,


II rok  - 140 godzin  - uwolnione,  zaliczane w 3 semestrze,
II rok  - 140 godzin  - uwolnione,  zaliczane w 4 semestrze,
II rok  - 200 godzin -  do realizacji w wakacje, zaliczane w 5 semestrze,  


III rok – 140 godzin - uwolnione, zaliczane w 6 semestrze.