DZIEKAN I PRODZIEKANI


Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
prof. dr hab. Piotr Mika

Pawilon I pok. 316
(wejście przez pokój 315)

wtorek:       10:00-13:00
czwartek:    10:00-13:00

tel. 12 683 14 54
tel. 12 683 14 55


Prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
dr Dorota Gazurek
Fizjoterapia jednolita magisterska
Terapia Zajęciowa I i II stopnia

Pawilon I pok. 306

poniedziałek:  11:00-12:30
czwartek:       11:00-12:30

tel. 12 683 14 49
tel. 12 683 14 54

   
Prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
dr Katarzyna Chojak-Fijałka
Kosmetologia I i II stopnia

Pawilon I pok. 306

wtorek:    12:30-14:00
czwartek: 12:30-14:00

tel. 12 683 14 49
tel. 12 683 14 54

Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

prof. dr hab. Piotr Mika

Profesorowie tytularni

prof. dr hab. med. Edward Golec
prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
prof. dr hab. med. Leszek Kołodziejski
prof. dr hab. Anna Marchewka
prof. dr hab. Anna Mika
prof. dr hab. Piotr Mika

prof. dr hab. Joanna Golec

Dyrektorzy Instytutów i Kierownicy Zakładów

dr Paulina Aleksander-Szymanowicz
dr hab. Aneta Bac, prof. AWF
dr Katarzyna Chojak-Fijałka
dr Katarzyna Filar-Mierzwa
dr hab. Ewa Kałamacka, prof. AWF
dr Andrzej Markowski
dr hab. Elżbieta Mirek, prof. AWF
dr hab. Katarzyna Ogrodzka
dr farm. Anna Piotrowska
dr hab. Agnieszka Suder, prof. AWF
dr Jakub Szczechowicz
dr hab. Anna Ścisłowska-Czarnecka, prof. AWF
dr Alina Trytek
dr hab. Aneta Teległów, prof. AWF
dr Paweł Żychowicz

Z wyboru

dr Justyna Adamiak
dr Anna Bukowska
dr Urszula Chrabota
dr Marta Curyło
dr Joanna Czesak
dr Dorota Gazurek
dr Marta Kądziołka
dr Agnieszka Kitala
dr Agnieszka Kreska-Korus
dr Aleksandra Kulis
mgr Amelia Lizak
mgr Aleksandra Matuła
dr hab. Edyta Mikołajczyk, prof. AWF
dr Agata Milert
dr hab. Katarzyna Ochałek, prof. AWF
dr Szymon Pasiut
dr Anna Pawlikowska
dr Bartłomiej Ptaszek
dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann
dr hab. Joanna Sobiecka, prof. AWF
dr Joanna Stożek
dr hab. Elżbieta Szczygieł, prof. AWF