dr Aleksandra Kulis - kierownik praktyk kierunku Terapia Zajęciowa - studia stacjonarne I stopnia, studia stacjonarne II stopnia

dyżury w pokoju 210 w budynku Krytej pływalni

dyżury: 

24.06 godz. 8.00-9.30

 

 

TERMINY  PRAKTYK  STUDENCKICH
w roku akademickim 2023/2024

TERAPIA ZAJĘCIOWA:

3-letnie studia stacjonarne  I  stopnia

I rok      12.02.2024  - 01.03.2024  (3 tygodnie – 150 godzin zaliczane w 2 semestrze),
I rok      08.07.2024  - 09.08.2024  (5 tygodni   – 225 godzin zaliczane w 3 semestrze),    
II rok     01.07.2024  - 02.08.2024  (5 tygodni   – 225 godzin zaliczane w 4 semestrze),
II rok     19.08.2024  - 27.09.2024  (6 tygodni   – 300 godzin zaliczane w 5 semestrze),
III rok   2,5 tygodnia indywidualnie ustalone z Placówką (100 godzin  zaliczane w 6 semestrze).

Dla studentów II roku istnieje możliwość realizacji praktyk w placówkach wymienionych poniżej w czasie roku akademickiego.

  • Szkoła  Podstawowa z  Oddziałami  Integracyjnymi nr 158 w  Krakowie – Kraków ul. Strąkowa 3 A
  • Małopolska  Policealna  Szkoła  Masażu nr 2 z  Oddziałami  Integracyjnymi  – Kraków ul. Królewska 86
  • Szkoła  Podstawowa  Specjalna - Kraków ul. Ułanów 25

2-letnie studia stacjonarne II stopnia

I  praktyka kliniczna  w 2 semestrze (150 godz. zaliczane w 2 semestrze)
II praktyka kliniczna  w 2 semestrze (150 godz. zaliczane w 3 semestrze)
III praktyka kliniczna w 3 semestrze (150 godz. zaliczane w 4 semestrze) Placówki edukacyjne: przedszkola, szkoły podstawowe

WOLONTARIAT

W Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich w Krakowie - prowadzimy program "Obecność", którego celem jest dotarcie i wsparcie dla osób starszych (60+) i osamotnionych. Nasi wolontariusze nawiązują długotrwałe relacje z podopiecznymi, które opierają się głównie na rozmowach, wspólnym spędzaniu czasu.

Ostatnio nawiązaliśmy współpracę z DPSem, którego podopiecznymi są osoby z niepełnosprawnością intelektualną (dodatkowo też u części niepełnosprawność fizyczna). 

Ze względu na profil kierunku, pomyślałam, że może Państwa uczelnia jest dobrym miejscem do poszukania osób zainteresowanych wolontariatem.

Wolontariat daje możliwość nawiązania relacji z podopiecznych, nauczenia się budowania kontaktu.  Z naszej strony oferujemy wsparcie wolontariusza (koordynator wolontariatu + psycholog) jak również pracownicy DPS są otwarci i nastawieni na wsparcie i towarzyszenie wolontariuszom.

https://www.malibracia.org.pl/