dr Anna Bukowska - kierownik praktyk kierunku Terapia Zajęciowa - studia stacjonarne I stopnia, studia stacjonarne II stopnia

basen

pok. 214

środa 14:00 – 15:30  dyżur online

czwartek 14:00-15:30 dyżur online

12-683-11-02

TERMINY  PRAKTYK  STUDENCKICH
w roku akademickim 2020/2021

TERAPIA ZAJĘCIOWA:

3-letnie studia stacjonarne  I  stopnia

I rok                     01.02.2021  - 19.02.2021   (3 tygodnie – 150 godzin zaliczane w 2 semestrze)
I rok                      12.07.2021  - 13.08.2021   (5 tygodni   – 225 godzin zaliczane w 3 semestrze)    
II rok                   21.06.2021  - 23.07.2021   (5 tygodni   – 225 godzin zaliczane w 4 semestrze)
II rok                   16.08.2021  - 24.09.2021   (6 tygodni   – 300 godzin zaliczane w 5 semestrze)
III rok                 2,5 tygodnia indywidualnie ustalone z Placówką (125 godzin  zaliczane w 6 semestrze)

Dla studentów II roku istnieje możliwość realizacji praktyk w placówkach wymienionych poniżej w czasie roku akademickiego – praktyki te nie będą traktowane jako indywidualne.

  • Maltańskie  Centrum  Pomocy  Niepełnosprawnym  Dzieciom i ich  Rodzinom – Kraków al. Kasztanowa 4a
  • Szkoła  Podstawowa z  Oddziałami  Integracyjnymi nr 158 w  Krakowie – Kraków ul. Strąkowa 3 A
  • Zespół  Szkół  Specjalnych nr 11 – Kraków ul. Dygasińskiego 25
  • Małopolska  Policealna  Szkoła  Masażu nr 2 z  Oddziałami  Integracyjnymi  – Kraków ul. Królewska 86
  • Szkoła  Podstawowa  Specjalna - Kraków ul. Ułanów 25

2-letnie studia stacjonarne II stopnia

I  praktyka kliniczna  w 2 semestrze - 4 tyg. (150 godz. zaliczane w 2 semestrze)
II praktyka kliniczna  w 2 semestrze - 4 tyg. (150 godz. zaliczane w 3 semestrze)
III praktyka kliniczna w 3 semestrze - 5 tyg. (150 godz. zaliczane w 4 semestrze) Placówki edukacyjne: przedszkola, szkoły podstawowe