Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie uzyskała akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii dla magistrów fizjoterapii w roku 2023.

Weryfikacją stosownych dokumentów i kwalifikacją do szkolenia zajmuje się Małopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia – Doskonalenie Kadr Medycznych www.malopolska.uw.gov.pl 

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest dwa razy w roku w terminie:
od 16 grudnia – 15 stycznia oraz od 01 czerwca do 30 czerwca.

Uzupełniony wiosek należy więc złożyć w terminie:
od 15 listopada do 15 grudnia oraz od 30 kwietnia do 31 maja każdego roku.