"Rehabilitacja Medyczna" jest kwartalnikiem wydawanym od 1997 roku. Czasopismo zostało założone przez dra n. med. Janusza Bromboszcza, pierwszego redaktora naczelnego Rehabilitacji Medycznej.

Od roku 2005 dostępna jest także w sieci internetowej wersja angielska. Jest to specjalistyczne czasopismo przeznaczone dla osób zawodowo zainteresowanych fizjoterapią i rehabilitacją. Czytelnikami są przede wszystkim fizjoterapeuci i lekarze specjaliści z zakresu rehabilitacji, ortopedii, reumatologii, neurologii.

Kwartalnik "Rehabilitacja Medyczna" jest wydawany przez Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

 

Wykaz innych czasopism z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji: