Komunikat nr 7
Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
z dnia 30.04.2021
w sprawie organizacji zajęć
w okresie od 1 maja 2021 roku

W związku z komunikatem Rektora z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na wszystkich kierunkach studiów (…) informuję, że zajęcia dydaktyczne od 1 maja 2021 odbywać się będą zgodnie z rozkładami zajęć dostępnymi na stronie WRR w zakładce Studia/Rozkłady zajęć. Wszystkie zajęcia, którym przypisano sale dydaktyczne w rozkładach zajęć, odbywają się stacjonarnie na Uczelni (w tym zajęcie prowadzone na terenie obiektów sportowych). Analogicznie te zajęcie, którym nie przypisano sali dydaktycznej, realizowane będą zdalnie poprzez aplikację Teams. Ustalenia takie obowiązują do czasu zmiany obostrzeń pandemicznych.

Ze względu na rygor sanitarny dotyczący dystansu i możliwości zachowania go w salach, w których prowadzone są zajęcia stacjonarne/praktyczne (ćwiczenia, seminaria), liczba uczestników tych zajęć, może zostać zmniejszona z tym, że o sposobie podziału grupy i organizacji pracy studentów – w sposób umożliwiający osiągnięcie efektów kształcenia – decyduje prowadzący, składając pisemną prośbę do Kierownika Zakładu. Kierownik Zakładu po stwierdzeniu zasadności prośby i pozytywnym jej zatwierdzeniu, składa pismo do Dziekana celem uzyskania ostatecznej zgody.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych.

Osoby prowadzące zajęcia na bieżąco informują studentów o zmianach w zakresie liczebności grup i wynikającej z tego reorganizacji rozkładu zajęć.

prof. dr hab. Piotr Mika
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Komunikat nr 6
Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
z dnia 16.04.2021
w sprawie organizacji zajęć
w okresie od 19 kwietnia 2021 roku

W związku z komunikatem Rektora z dnia 16 kwietnia 2021 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na wszystkich kierunkach studiów (…) informuję, że zajęcia dydaktyczne od 19 kwietnia 2021 odbywać się będą zgodnie z rozkładami zajęć dostępnymi na stronie WRR w zakładce Studia/Rozkłady zajęć. Wszystkie zajęcia, którym przypisano sale dydaktyczne w rozkładach zajęć, odbywają się stacjonarnie na Uczelni (w tym zajęcie prowadzone na terenie obiektów sportowych jednakże z wyłączeniem zajęć prowadzonych na basenie, saunie oraz w siłowni). Analogicznie te zajęcie, którym nie przypisano sali dydaktycznej, realizowane będą zdalnie poprzez aplikację Teams. Ustalenia takie obowiązują do czasu zmiany obostrzeń pandemicznych.

Ze względu na rygor sanitarny dotyczący dystansu i możliwości zachowania go w salach, w których prowadzone są zajęcia stacjonarne/praktyczne (ćwiczenia, seminaria), liczba uczestników tych zajęć, może zostać zmniejszona z tym, że o sposobie podziału grupy i organizacji pracy studentów – w sposób umożliwiający osiągnięcie efektów kształcenia – decyduje prowadzący, składając pisemną prośbę do Kierownika Zakładu. Kierownik Zakładu po stwierdzeniu zasadności prośby i pozytywnym jej zatwierdzeniu, składa pismo do Dziekana celem uzyskania ostatecznej zgody.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych.

Osoby prowadzące zajęcia na bieżąco informują studentów o zmianach w zakresie liczebności grup i wynikającej z tego reorganizacji rozkładu zajęć.

prof. dr hab. Piotr Mika
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Komunikat nr 5
Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
z dnia 08.04.2021
w sprawie organizacji zajęć
w okresie od 12 kwietnia do 18 kwietnia 2021 roku 

W związku z komunikatem Rektora z dnia 08.04.2021 dotyczącym realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na wszystkich kierunkach studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w okresie od 12.04 do 18.04.2021 przedstawiam poniżej wykaz przedmiotów, które będą realizowane w sposób stacjonarny oraz tych, które dołączą do grupy zajęć prowadzonych zdalnie.

prof. dr hab. Piotr Mika
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Rok 1.

Zajęcia stacjonarne:

 • Anatomia
 • Pierwsza pomoc
 • Metodyka nauczania ruchu

Zajęcia, które dołączają do grupy przedmiotów realizowanych zdalnie:

 • Tenis
 • Gimnastyczne formy aktywizujące 

Rok 2.

Zajęcia stacjonarne:

 • Kinezyterapia
 • Masaż leczniczy
 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia

Rok 3.

Zajęcia stacjonarne:

 • Wszystkie ćwiczenia kliniczne realizowane w placówkach służby zdrowia (oraz zastępczo w pracowniach na AWF, jeżeli zaistnieje taka potrzeba)
 • Korekcja wad postawy
 • Kinesiotaping w pediatrii
 • Wyroby medyczne, protetyka i ortotyka

Zajęcia, które dołączają do grupy przedmiotów realizowanych zdalnie:

 • Prozdrowotne formy fitness

Rok 4.

Zajęcia stacjonarne:

 • USG
 • Metody specjalne NDT Bobath
 • Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób niepełnosprawnych (pt. 7:00-8:30 1/3 Hali)
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Diagnostyka laboratoryjna stosowana w rehabilitacji klinicznej
 • Podologia

Zajęcia, które dołączają do grupy przedmiotów realizowanych zdalnie:

 • Pływanie ogólne i terapeutyczne
 • Nowoczesne metody treningu i diagnostyki wysiłku

Rok 1.

Zajęcia stacjonarne:

 • Wszystkie ćwiczenia kliniczne z Diagnostyki funkcjonalnej i programowania fizjoterapii realizowane w placówkach służby zdrowia (oraz zastępczo w pracowniach na AWF, jeżeli zaistnieje taka potrzeba)
 • Metody specjalne NDT Bobath
 • Diagnostyka laboratoryjna stosowana w rehabilitacji klinicznej
 • Wybrane metody fizjoterapii
 • USG

Zajęcia, które dołączają do grupy przedmiotów realizowanych zdalnie:

 • Prozdrowotne formy tańca i fitness

Rok 2.

Zajęcia stacjonarne:

 • Protetyka i ortotyka (zmiana sali I w ,,Jordanówce” na salę D w budynku głównym AWF)
 • Kinesiotaping
 • SPA&Wellness z elementami kosmetologii i medycyny estetycznej
 • Techniki terapii mięśniowo-powięziowej

Rok 1.

Zajęcia stacjonarne:

 • Wprowadzenie do terapii zajęciowej (zmiana sali I w ,,Jordanówce” na salę A w budynku głównym AWF)
 • Terapia zajęciowa - podstawowe umiejętności (zajęcia w sali 108 na Basenie)

Zajęcia, które dołączają do grupy przedmiotów realizowanych zdalnie:

 • Step aerobic

Rok 2.

 • Zajęcia stacjonarne:
 • Terapia ręki
 • Adaptacja środowiskowa w dysfunkcjach narządu wzroku
 • Adaptacja środowiskowa w dysfunkcjach narządu ruchu
 • Zajęcia kliniczne

Rok 3.

Zajęcia stacjonarne:

 • Usprawnianie małej motoryki
 • Terapia ręki
 • Terapia zajęciowa osób z trudnościami uczenia się

Zajęcia, które dołączają do grupy przedmiotów realizowanych zdalnie:

 • Fitness
 • Terapia zajęciowa w środowisku społecznym

Rok 1.

Zajęcia stacjonarne:

 • Język migowy
 • Pilates
 • Terapia ręki w wybranych schorzeniach

Zajęcia, które dołączają do grupy przedmiotów realizowanych zdalnie

 • Terapia tańcem

Rok 2.

Zajęcia stacjonarne:

 • Trening funkcjonalny
 • Metody specjalne

Rok 1.

Zajęcia stacjonarne:

 • Mikrobiologia
 • Anatomia in vivo
 • Podstawy kosmetologii
 • Biochemia

Zajęcia, które dołączają do grupy przedmiotów realizowanych zdalnie:

 • Gry rekreacyjne
 • Nordic walking
 • Aquafitness

Rok 2.

Zajęcia stacjonarne:

 • Kosmetologia profesjonalna
 • Fizykoterapia z balneoklimatologią
 • Chemia kosmetyczna

Zajęcia, które dołączają do grupy przedmiotów realizowanych zdalnie:

 • Gry rekreacyjne

Rok 3.

Zajęcia stacjonarne:

 • Odnowa biologiczna
 • Odnowa psychosomatyczna
 • Techniki masażu manualnego w modelowaniu sylwetki
 • Zabiegi i ceremonie Wellness&Spa
 • Orientalne formy masażu
 • Nowoczesna kosmetologia

Zajęcia, które dołączają do grupy przedmiotów realizowanych zdalnie:

 • Aktywność fizyczna w modelowaniu sylwetki

Rok 1.

Zajęcia stacjonarne:

 • Hodowle komórkowe w kosmetologii
 • Pilates
 • Konturowanie w makijażu
 • Techniki kamuflażu

Rok 2.

Zajęcia stacjonarne:

 • Kosmetologia przeciwstarzeniowa
 • Taping w kosmetologii
 • Profilaktyka i leczenie obrzęku limfatycznego

Komunikat nr 4
Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
z dnia 19.03.2021
w sprawie organizacji zajęć
w okresie od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku

Zgodnie z komunikatem JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na wszystkich kierunkach studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w okresie od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku, informuję, że wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej za wyjątkiem zajęć prowadzonych na basenie będą się odbywać w dotychczasowym trybie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

prof. dr hab. Piotr Mika
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Komunikat nr 3
Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
z dnia 13.02.2021
w sprawie organizacji zajęć w semestrze letnim 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie funkcjonowania Akademii Wychowania Fizycznego w trakcie trwania epidemii SARS-COV-2/COVID-19 a także Komunikatu Rektora z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zasad postępowania w czasie epidemii SARS-COV-2/COVID-19 obowiązujących w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej informuje, że zajęcia w semestrze letnim 2020/21 odbywać się będą zgodnie z rozkładami zajęć dostępnymi na stronie WRR w zakładce Studia/Rozkłady zajęć. Wszystkie zajęcia, którym przypisano sale dydaktyczne w rozkładach zajęć, odbywają się stacjonarnie na Uczelni (w tym zajęcie prowadzone na terenie obiektów sportowych). Analogicznie te zajęcie, którym nie przypisano sali dydaktycznej, realizowane będą zdalnie poprzez aplikację Teams. Ustalenia takie obowiązują do czasu zmiany obostrzeń pandemicznych.

Ze względu na rygor sanitarny dotyczący dystansu i możliwości zachowania go w salach, w których prowadzone są zajęcia stacjonarne/praktyczne (ćwiczenia, seminaria), liczba uczestników tych zajęć, może zostać zmniejszona z tym, że o sposobie podziału grupy i organizacji pracy studentów – w sposób umożliwiający osiągnięcie efektów kształcenia – decyduje prowadzący, składając pisemną prośbę do Kierownika Zakładu. Kierownik Zakładu po stwierdzeniu zasadności prośby i pozytywnym jej zatwierdzeniu, składa pismo do Dziekana celem uzyskania ostatecznej zgody.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych.

Osoby prowadzące zajęcia na bieżąco informują studentów o zmianach w zakresie liczebności grup i wynikającej z tego reorganizacji rozkładu zajęć.

dr hab. Piotr Mika, prof. AWF
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Zgodnie z decyzją JM Rektora AWF w wyniku wprowadzenia nowych obostrzeń przez Prezesa Rady Ministrów w związku z występowaniem na terenie Polski stanu epidemii COVID-19 ustala się następujące zasady dotyczące organizacji zaliczeń i egzaminów w sesji zimowej 2020/21:

 • Przedmioty realizowane w formie zdalnej należy zakończyć zaliczeniem/egzaminem w formie zdalnej poprzez platformę Teams (testy, egzamin ustny online…). Jeśli dokonaliście Państwo rezerwacji sal w Dziale Nauczania, proszę je odwołać.
 • Przedmioty praktyczne realizowane stacjonarnie wymagające zaliczenia praktycznego należy przeprowadzić w formie kontaktowej przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Jeżeli przedmioty te wymagają zaliczenia części teoretycznej, należy przeprowadzić je w formie zdalnej.
 • Umożliwia się uzyskiwanie zaliczeń z przedmiotów nieegzaminacyjnych do ostatniego dnia sesji tj. 29.01.2021.

dr hab. Piotr Mika, prof. AWF
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej