FIZJOTERAPIA

Studia stacjonarne  SEMESTR ZIMOWY  rok akademicki 2021/2022

 


TERAPIA ZAJĘCIOWA

Studia stacjonarne  SEMESTR ZIMOWY  rok akademicki 2020/2021

 


KOSMETOLOGIA

Studia stacjonarne  SEMESTR ZIMOWY  rok akademicki 2020/2021

 

Archiwalne rozkłady zajęć


Warunki odbywania zajęć kontaktowych w semestrze letnim 2020/21

Przed przystąpieniem do zajęć należy pobrać i wypełnić oświadczenie a następnie oddać je prowadzącemu na pierwszych realizowanych ćwiczeniach. Oświadczenie to składane jest jednorazowo w semestrze.

Każdego Studenta obowiązuje zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia i postępowanie zgodnie z nimi.

W czasie zajęć Studentów i Prowadzących obowiązuje maseczka / przyłbica i jednorazowe rękawiczki / dezynfekcja rąk / właściwe umycie rąk mydłem.

Na zajęcia Studenci zgłaszają się zgodnie z przydziałem do grup. W bieżącym roku akademickim nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach z inną grupą niż ta do której Student/ka jest przypisany/a. Nauczyciele zobowiązani są nie wpuszczać na zajęcia osób z poza grupy. Informacja ta dotyczy również osób z przyznanym Indywidualnym Tokiem Studiowania. 

Wszystkie zajęcia, którym przypisano salę dydaktyczną w rozkładzie zajęć, odbywają się stacjonarnie (kontaktowo) na terenie Uczelni.
Te zajęcia, którym nie przypisano sali dydaktycznej, realizowane będą zdalnie - do czasu zmiany obostrzeń pandemicznych.


FIZJOTERAPIA

Studia stacjonarne  SEMESTR ZIMOWY  rok akademicki 2020/2021

 

Studia stacjonarne  SEMESTR LETNI  rok akademicki 2020/2021

 


TERAPIA ZAJĘCIOWA

Studia stacjonarne  SEMESTR ZIMOWY  rok akademicki 2020/2021

 

Studia stacjonarne  SEMESTR LETNI  rok akademicki 2020/2021

 


KOSMETOLOGIA

Studia stacjonarne  SEMESTR ZIMOWY  rok akademicki 2020/2021

 

Studia stacjonarne  SEMESTR LETNI  rok akademicki 2020/2021