Fundacja Sustinae poszukuje osób chcących zrealizować praktyki studenckie lub zaangażować się na stałe w formie wolontariatu w ramach realizacji zadania finansowanego ze środków Gminy Miejskiej Kraków pt.: "Świadczenie specjalistycznych usług dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością". Zadanie będzie realizowane w okresie 14.01.2021-30.06.2023 r.

Więcej informacji znajduje się w ofercie "Fundacji Sustinae" do pobrania TUTAJ.

Przedsiębiorstwo "Lemax-Tour" z siedzibą w Stegnie poszukuje do pracy:

  • magistrów fizjoterapii
  • licencjatów fizjoterapii
  • techników masażystów

Dodatkowo "Lemax-Tour" chętnie przyjmie osoby na praktykę zawodową lub staż zawodowy dla absolwentów kierunków fizjoterapia i fizykoterapia.

Więcej informacji znajduje się w ofercie "Lemax-Tour" do pobrania TUTAJ.

Szanowni Państwo,

 

reprezentuję ośrodek rehabilitacji stacjonarnej w Osieczku koło Grójca (mazowieckie).

W związku z rozwojem ośrodka rehabilitacji stacjonarnej od sierpnia 2021 będziemy potrzebowali zatrudnić 15 fizjoterapeutów.

Oferujemy:

  • wynagrodzenie (na początek) 4000 zł
  • pracę w nowych, doskonale wyposażonych gabinetach
  • rozwój zawodowy
  • miłą i spokojną atmosferę pracy
  • umowę o pracę lub umowę zlecenie (do wyboru)

Więcej informacji o ośrodku na stronie: https://concordiasalus.pl/

Andrzej Maślak
Prezes Zarządu

W semestrze letnim 2020/2021 na kierunku Fizjoterapia dla studentów IV roku jednolitych studiów magisterskie  oraz dla I roku studiów drugiego stopnia magisterskich są realizowane ćwiczenia z przedmiotu „Diagnostyka obrazowa dla potrzeb fizjoterapii.” Tematyka zajęć dotyczy zastosowania USG w diagnostyce narządu ruchu oraz sonofeedback w fizjoterapii.

Przedmiot jest realizowany w ramach projektu „Kompleksowy Program Rozwoju AWF Kraków szansą na zwiększenie potencjału uczelni w regionie” (nr POWR.03.05.00-00-ZR66/18) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Istnieje możliwość podjęcia pracy przez studentów AWF w Krakowie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia w szpitalu tymczasowym (Hala EXPO) prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. Kontakt i dokładne informacje w tej sprawie można uzyskać na stronie: www.szpitaltymczasowy-rydygierkrakow.pl.

Wydział Rehabilitacji Ruchowej (WRR) informuje, iż osoby które podejmą takie zatrudnienie mogą występować do Kierowników Praktyk o zaliczenie praktyk zawodowych.

Studenci Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej mogą być skierowani do tej placówki w celu realizacji praktyk zawodowych. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają właściwi Kierownicy Praktyk.

 

Prodziekan WRR w Krakowie
dr Dorota Gazurek