ZAGADNIENIA DO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU FIZJOTERAPEUTYCZNEGO

Załącznik do uchwały nr 503/I KRF
Krajowej Rady Fizjoterapeutów
z dnia 17 lipca 2020 r.