Informacje dotyczące składania pracy licencjackiej i magisterskiej

UWAGA!
Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20 składający pracę magisterską lub licencjacką zobowiązani są dostarczyć
potwierdzenie wpłaty za dyplom w kwocie 60 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto indywidualne studenta według umowy i dowód wpłaty dostarczyć w momencie składania pracy do Dziekanatu.