Pracownicy AWF w Krakowie: dr Andrzej Markowski (WRR) i dr Jakub Spieszny (WWFiS) wraz ze studentami kierunków fizjoterapia: Małgorzatą Bodziany, Wiktorią Gwiazdowską, Anetą Kitą, Szymonem Rencem, Maciejem Samborskim oraz turystyka i rekreacja: Julią Monetą i Klaudią Chwają uczestniczyli programie BIP Erasmus+ w Portugalii. Instytucją koordynującą program BIP Erasmus+ był Beja Polytechnic University (Portugalia), a partnerami współorganizującymi całe wydarzenie były europejskie uniwersytety: „1 Decembrie 1918” Uniwersytet Alba Iulia, (Rumunia), Uniwersytet w Huelvie (Hiszpania), Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Polska) i Uniwersytet w Jaén (Hiszpania), które przybyły do Beja wraz z kadrą dydaktyczną i studentami.

Czytaj więcej...
 
 
Serdecznie zapraszamy do wysłuchania podcastu "CowZdrowiu" dotyczącego zawodu terapeuty zajęciowego.

 

W dniu 20.04.2024 r. na terenie kampusu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbyła się studencka I Ogólnopolska Konferencja „Przyszłość Fizjoterapii” organizowana przez Przewodniczących Kół Naukowych Wydziału Rehabilitacji Ruchowej ,,Szansa" oraz "Manual Activity Group" wraz z Opiekunem dr hab. Edytą Mikołajczyk, prof. AWF. Gościliśmy na niej znamienitych prelegentów- ekspertów z dziedziny fizjoterapii oraz licznie przybyłych studentów z całej Polski. Pani dr Dorota Gazurek, Prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej oficjalnie otworzyła wydarzenie, witając Sponsora Głównego firmę Med Coach, Patronów Honorowych: dr Tomasza Dybka Prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów, dr hab. Agnieszkę Stępień Prezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, dr Magdalenę Pieniążek Sekretarz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Małopolskiego oraz dr hab. Marka Pieniążka, prof. AWF Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Rehabilitacji Ręki. Partnerami konferencji byli również: Miasto Kraków, TVP 3 Kraków, Kinesio Polska, Reha Akademia, PWN, PZWL, Fizjopozytywni - Joanna Tokarska, Janusz Fizjoterapii, Czasopismo Medical Rehabilitation, Czasopismo Fizjoterapia Polska, Centrum szkoleniowe Rafał Uryzaj, Medwear, Kangoomed, Fizjo-Sport, Kinetic Control, Movement System Impairments, Maspex, Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego.

Na naszej Auli odbyły się liczne wykłady poruszające różnorodne tematy min. rehabilitacji pacjentów cierpiących na choroby neurologiczne, dysfunkcje ręki, zastosowanie USG w fizjoterapii, właściwości fizycznych tkanek czy zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych. Instruktorzy przeprowadzili 6 warsztatów praktycznych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem studentów.

Podczas konferencji odbyły się również dwie tematyczne sesje naukowe, którym przewodniczyła prof. dr hab. Anna Mika Przewodnicząca Komitetu Naukowego. Studenci mieli możliwość przedstawienia wyników prowadzonych przez siebie badań, a najlepsze prace zostały wyróżnione cennymi nagrodami.

W ciągu całego dnia panowała wspaniała atmosfera, mamy nadzieję na kolejną edycję i owocne spotkania w przyszłości!

Czytaj więcej...

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Tomasz Dybek oraz Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. n. med. i n. o zdr. dr hab. Andrzej Czamara pragną zaprosić Studenckie Koła Naukowe związane z kierunkiem fizjoterapia do udziału w II Kongresie Krajowej Izby Fizjoterapeutów, organizowanym 12‑15.06.2024 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

Termin składania prac został wydłużony do 16.05.2024 roku.

Czytaj więcej...

Prezes i Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów ogłaszają Konkurs „GRANT NAUKOWY 2024” na wsparcie projektu naukowo-badawczego nieposiadającego żadnego innego źródła finansowania. W ramach konkursu przewidziano możliwość ubiegania się o przyznanie grantu senior – dla wnioskujących posiadających doświadczenie w prowadzeniu badań naukowo-rozwojowych oraz grantu junior – dla wnioskujących nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu badan naukowo-rozwojowych.

Celem konkursu grantowego jest opracowanie standardów diagnostyki i postępowania fizjoterapeutycznego, wspieranie procesu publikowania w prestiżowych periodykach naukowych wyników prac badawczych o charakterze klinicznym, których rezultaty mają przełożenie praktyczne, opracowań teoretycznych (przegląd systematyczny lub metaanaliza) w celu zwiększenia poziomu wiedzy na temat fizjoterapii klinicznej według zasad Evidence Based Medicine lub prac rozwojowych, opracowań, wdrożeń technologicznych, patentów i badań, których bezpośrednim celem są zmiany systemowe dotyczące opieki fizjoterapeutycznej oraz wspieranie rozwoju działalności naukowej i działalności badawczo-rozwojowej, która pozwoli wnioskodawcy podnieść kwalifikacje i kompetencje.

Wnioski można składać do 18 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie: https://kif.info.pl/konkurs-grant-naukowy-2024/