Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe. Przypominamy, że Szpital ten leczy pacjentów zarażonych koronawirusem. Każdy kto chciałby pomóc, może wnieść datek na konto Szpitala dla darowizn: BGK 31 1130 1150 0012 1148 7820 0013.

Więcej informacji na stronie http://zeromski-szpital.pl/zbiorka-dane-biezace-2/

 

  

 
Mimo trudnej sytuacji w kraju i na świecie projekt HOMESIDE trwa!
Prosimy o przekazywanie wiadomości osobom, które mogą być zainteresowane udziałem. 
Mamy nadzieję, że rekrutacja ruszy już wkrótce. Więcej informacji: http://www.awf.krakow.pl/homeside
 
Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu zawartymi w krótkim filmie:
 
 

  

ZAPROSZENIE

Zakład Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zaprasza na

I Kongres Terapii Zajęciowej

Nowe horyzonty terapii zajęciowej. Interdyscyplinarność i wielokierunkowość.

Kraków, 16.10.2020

UWAGA!

Nastąpiła zmiana terminu organizacji KONGRESU. Planowany obecnie, to 16. października 2020 r..

 

Czerwcowy kongres w Krakowie poświęcony nowoczesnej i innowacyjnej terapii zajęciowej to pierwsze ogólnopolskie spotkanie naukowe tego rodzaju. Kongres ma na celu zaprezentowanie oraz pogłębienie rozumienia terapii zajęciowej zgodnie z europejskimi i światowymi trendami. Ważnym elementem będzie przy tym zwrócenie uwagi na zjawisko akademizacji oraz coraz większej profesjonalizacji terapii zajęciowej w Polsce i zagranicą. Kongres stworzy również platformę wymiany doświadczeń i będzie pełnił funkcję integrującą środowisko terapeutów zajęciowych w Polsce. Podczas kongresu przedstawione zostaną nowe kierunki rozwoju oraz możliwości zastosowania terapii zajęciowej, zarówno w wymiarze  teorii, jak i praktyki, stanowiące o interdyscyplinarności i wielokierunkowości tej dziedziny.     

Poniżej link do strony Konferencji:

https://terapiazajeciowa2020.awf.krakow.pl/

 

Szanowni  Nauczyciele i Studenci

W związku z ogólnopolską  kwarantanną zmieniamy sposób realizacji dyżurów i konsultacji - zalecamy  ich prowadzenie  na drodze mailowej i telefonicznej aż do odwołania.

 

Dziekan WFiS         dr hab. Michał Spieszny profesor AWF

Dziekan WRR         dr hab. Piotr Mika profesor AWF

Dziekan TiR           dr hab. Ewa Roszkowska profesor AWF

Zajęcia teoretyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) odbywają się na zasadzie takiej jak e-learning. Prowadzący wysyłają materiały (lub dane dotyczące źródeł) studentom na skrzynki rocznika lub indywidualne adresy mailowe wraz z informacjami dotyczącymi sposobów realizacji i zaliczania kolejnych zajęć zgodnie z harmonogramem.

Rozliczenie zrealizowanych w ten sposób zajęć dydaktycznych jest takie samo jak w przypadku godzin kontaktowych.

Zajęcia praktyczne/kliniczne/praktyki zostają zawieszone co najmniej do dnia 25.03.2020. Sposób odrabiania zaległości będzie podany w terminie późniejszym. Nie dokonujemy rozliczeń godzin w ramach tych zajęć.

Dyżury pozostają bez zmian. Pracownicy fizycznie stawiają się na dyżurach w terminach wcześniej ustalonych.

Dziekanaty oraz sekretariaty Instytutów rozpatrują sprawy studenckie wyłącznie poprzez telefon oraz droga mailową.

Uprzejmie prosimy nauczycieli oraz studentów aby zachować ostrożność oraz stosować się do Zarządzenia Rektora Nr 6/2020 ws. przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności AWF.

Sprawę proszę traktować jako niezwykle poważną.

Dziekan WFiS         dr hab. Michał Spieszny profesor AWF

Dziekan WRR         dr hab. Piotr Mika profesor AWF

Dziekan TiR            dr hab. Ewa Roszkowska profesor AWF