W dniach 30.09-1.10. 22 r. w Pradze odbyło się walne zebranie COTEC (The Council of Occupational Therapists for the European Countries). Polskę reprezentowały dr Anna Misiorek oraz dr hab. Edyta Janus prof. AWF - pracownice Wydziału Rehabilitacji Ruchowej oraz członkinie zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej. 
 

Nakładem wydawnictwa AWF ukazała się monografia nr 48 pt. „Propedeutyka i historia fizjoterapii” pod redakcją naukową prof. dra hab. Tadeusza Kasperczyka i dra hab. Dariusza Muchy.

Czytaj więcej...

Nakładem wydawnictwa PZWL ukazał się podręcznik pt. „Kompleksowa rehabilitacja w kardiochirurgii. Wczesna fizjoterapia, pielęgnacja i opieka psychologiczna” pod redakcją naukową dr Agnieszki Piwody i dr Dominiki Batyckiej-Stachnik.

Książka "Kompleksowa rehabilitacja w kardiochirurgii. Wczesna fizjoterapia, pielęgnacja i opieka psychologiczna" jest wynikiem współpracy specjalistów reprezentujących kilka krajowych ośrodków zajmujących się leczeniem chorych wymagających interwencji kardiochirurgicznej. Podręcznik prezentuje możliwości postępowania terapeutycznego w przypadku pacjentów poddanych zabiegom kardiochirurgicznym w różnych grupach wiekowych. Poruszana tematyka dotyczy zarówno dzieci z wrodzonymi wadami serca, jak i osób dorosłych z dysfunkcjami poszczególnych struktur układu krążenia oraz płuc. W publikacji Czytelnik znajdzie cenne informacje związane ze specyfiką poszczególnych zabiegów kardiochirurgicznych i zagadnieniami anestezjologicznymi, a także fizjoterapią, opieką pielęgniarską i psychologiczną. Całości dopełnia omówienie problematyki edukacji seksualnej oraz rekreacji w odniesieniu do pacjentów poddanych operacjom w obrębie płuc, serca i jego naczyń.

Nakładem wydawnictwa PZWL ukazał się pierwszy na polskim rynku podręcznik pt. „Hematologia sportowa” pod redakcją naukową prof. dr hab. Zbigniewa Dąbrowskiego, prof. dr hab. Anny Marchewki oraz dr hab. Anety Teległów, prof. AWF.

„Hematologia sportowa” przedstawia, oparte na piśmiennictwie światowym, najnowsze fakty dotyczące krwi, jak i jej poszczególnych elementów składowych, w różnych stopniach wysiłku sportowego, czy też po zastosowaniu zabiegów fizjoterapeutycznych. „Hematologia sportowa” zawiera podstawową wiedzę na temat fizjologii wysiłku i jego podziałów, jak i zaangażowanie układu krążenia w różnych stopniach wysiłku sportowego. Opisane zostały również zmiany powysiłkowe, jakie zachodzą w krwi, ze szczególnym uwzględnieniem elementów morfotycznych, osocza i zróżnicowanie biochemiczne. Wiele miejsca poświęcono wpływowi substancji dopingowych na zmiany zachodzące w krwi, jak i ostrzeżeniom wynikającym z następstw stosowania dopingowych substancji. W wielu rozdziałach współautorzy zwracają uwagę na kontrolowany, umiarkowany trening, jak i wysiłek sportowy ostrzegając przed następstwami, brakiem powrotu przekroczonych norm do stanu fizjologicznego. „Hematologia sportowa” zawiera nie tylko dane naukowe dotyczące powysiłkowych zmian w krwi, ale zarazem stanowi wskazania profilaktyczne dotyczące umiejętnie prowadzonego treningu sportowego, jak i prowadzenia zawodów sportowych, bez narażenia na uszczerbek zdrowia. „Hematologia sportowa” będzie zapewne wskazaniem dla sportowców do okresowych badań swojej krwi, jak i zwróceniem uwagi na pewne wskaźniki krwi idealnie niepasujące do tzw. norm hematologicznych.

 

W dniach 26-28 września odbędzie się w naszej Akademii konferencja pt.  PROJEKT HOMESIDE – muzyczne i czytelnicze aktywności wspierające opiekę nad osobami z demencją. Prezentacja jakościowych wyników badań.

W konferencji tej udział wezmą partnerzy realizowanego wspólnie międzynarodowego projektu HOMESIDE (badacze z Australii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Niemiec) oraz przedstawiciele środowiska wspierającego opiekunów i osoby z demencją. Cieszymy się, że właśnie w Krakowie, będziemy mogli poznać pierwsze wyniki tego wyjątkowego projektu.

W dniach 24-27 sierpnia 2022 roku w Vilnius University w Wilnie (Litwa) odbyła się 22 konferencja European Anthropological Association połączona z 15 zjazdem International Society for the Study of Human Growth and Clinical Auxology (ISGA) oraz 5 International Conference of Evolutionary Medicine.

Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie reprezentowała dr hab. Agnieszka Suder, prof. AWF z Zakładu Anatomii wygłaszając referat: Effect of aerobic training on body composition and asprosin level in males with metabolic syndrome (współautorzy: K. Makiel, A. Targosz), natomiast w sesji posterowej wyniki pracy zespołu A. Kabata-Piżuch, A. Suder, T. Włoch, Z. Dąbrowski, A. Marchewka: An influence of vibrotherapy treatments on the body composition and hemorheological components of blood in females aged 60-70 years, przedstawiła studentka studiów doktoranckich mgr Anna Kabata-Piżuch.

Obrady toczyły się w kilku sekcjach tematycznych zarówno w formie stacjonarnych wykładów jak i posterów prezentowanych zdalnie. Sekcje tematyczne obejmowały miedzy innymi: Growth, Development and Aging, Applied Anthropology, Nutrition and Body Composition, Bioarcheology, Humans and Environment, Biopsychosocial Studies, Recent Advances in Growth Data Analysis. Wykłady miały miejsce w pięknych, historycznych budynkach Uniwersytetu Wileńskiego, w Instytucie Nauk Biomedycznych na Wydziale Medycznym.