W dniach 21-23 września 2022 roku na Uniwersytecie Łódzkim odbyła się XLVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

Polskie Towarzystwo Antropologiczne (PTA) skupia badaczy różnych dyscyplin zajmujących się człowiekiem: antropologów, lekarzy, badaczy kultury fizycznej, socjologów, pedagogów, psychologów. W ramach XLVIII Konferencji PTA mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu plenarnego pt.: „The Impact of Neandertals and Denisovanson human evolutionary history” wygłoszonego przez prof. Svante Pääbo, który 3 października otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w roku 2022. Komitet Noblowski przyznał Nagrodę za „odkrycia dotyczące genomów wymarłych człowiekowatych i ewolucji człowieka”.

Obrady konferencyjne toczyły się w wielu sekcjach tematycznych, zarówno w formie stacjonarnych wykładów, jak i posterów prezentowanych w formie tradycyjnej. W sesji Antropologia Kliniczna mgr Karol Makiel, doktorant w Zakładzie Anatomii, przedstawił pracę (wystąpienie ustne) zespołu K. Makiel, A. Targosz, Suder A.: „Wpływ treningu zdrowotnego na skład ciała oraz poziom iryzyny u mężczyzn z zespołem metabolicznym”. Jako członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego dr hab. Agnieszka Suder, prof. AWF z Zakładu Anatomii wzięła udział w Walnym Zebraniu, pełniła również rolę członka Komitetu Naukowego konferencji.