Pracownicy Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu


Kierownik
dr Paweł Żychowicz
adiunkt

Pawilon I pok. 211

 

terminy konsultacji


 

tel. 12 683 11 30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr hab. Joanna Sobiecka
profesor AWF

Pawilon I pok. 310

 

terminy konsultacjitel. 12 683 10 40
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Marta Frankiewicz
adiunkt

Pawilon I pok. 211

 

terminy konsultacji

 

tel. 12 683 11 30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Sylwia Mętel
adiunkt

Pawilon I pok. 214

 

terminy konsultacji


 

tel. 12 683 11 51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Magdalena Kępińska‑Szyszkowska
adiunkt

Pawilon I pok. 214

 

wtorek 12.30-14.00

Dyżur z dnia 23.04 (wtorek) przeniesiony na 24.04 (środa) godzina 9.00-10.30

czwartek 9.15-10.45

 

 

tel. 12 683 11 51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu (do roku 2019 Zakład Sportu Niepełnosprawnych). Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami studiów I i II stopnia na kierunkach fizjoterapia, terapia zajęciowa i kosmetologia. Zainteresowania naukowe pracowników związane są z aktywnością fizyczną i sportem osób niepełnosprawnych, a także formami terapii osób w różnym wieku oraz terapią zajęciową, kontrolą posturalną i profilaktyką przeciążeń narządu ruchu.

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

 • Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób niepełnosprawnych
 • Aktywna rehabilitacja
 • Ćwiczenia sensomotoryczne

Fizjoterapia - studia II stopnia

 • Adaptowana aktywność fizyczna
 • Sport osób niepełnosprawnych

Terapia zajęciowa - studia I stopnia

 • Adaptacje w czynnościach życia codziennego
 • Terapia zajęciowa osób z trudnościami uczenia się
 • Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Adaptowana aktywność fizyczna
 • Sport osób niepełnosprawnych
 • Aktywna rehabilitacja

Terapia zajęciowa - studia II stopnia

 • Aktywność fizyczna włączająca
 • ICF w terapii zajęciowej
 • Nordic Walking
 • Jogging
 • Ergonomia w środowisku szkolnym
 • Aktywności czasu wolnego
 • Turystyka osób niepełnosprawnych
 • Rekreacja terapeutyczna
 • Planowanie aktywności fizycznej w oparciu o dowody naukowe

Kosmetologia - studia I stopnia

 • Kontrola posturalna
 • Trening zdrowotny
 • Jogging
 • Nordic Walking
 • Aquafitnes
 • Gry rekreacyjne

Kosmetologia - studia II stopnia

 • Profilaktyka przeciążeń układu ruchu w pracy kosmetologa
 • Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne

Wychowanie fizyczne - studia II stopnia

 • Wychowanie fizyczne specjalne

Erasmus

 • Disabled sports
 • Special techniques in Sport Medicine
 • Spa and water recreation
 • Sensomotoric training
 • Vibration therapy and training
 • Speleotherapy and recreation in the Underground Health "Wieliczka" Salt Mine Resort

Zajęcia tutoringowe w ramach projektu "Mistrzowie Dydaktyki - wdrożenie"

 • Ćwiczenia sensomotoryczne

 

dr Paweł Żychowicz

 • Adaptowana aktywność fizyczna osób w różnym wieku.
 • Aktywność sportowa, turystyczna i rekreacyjna osób niepełnosprawnych.
 • Percepcja celów sportu, turystyki i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych.
 • Rozwój biologiczny oraz typ budowy ciała dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu wzroku, narządu słuchu, narządu ruchu oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Sprawność motoryczna dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu wzroku, narządu słuchu, narządu ruchu oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Postawa ciała dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu wzroku, narządu słuchu, narządu ruchu oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Dostępność bazy sportowej i innych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Trening sportowy osób z uszkodzeniem narządu ruchu, narządu wzroku, narządu słuchu oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Ergonomia codziennych zajęć.
 • Terapia zajęciowa osób w różnym wieku z problemami sensorycznymi, fizycznymi lub intelektualnymi.

dr hab. Joanna Sobiecka prof. AWF

 • Problematyka ogólna z zakresu sportu paraolimpijskiego w Polsce i na świecie.
 • Sylwetki polskich paraolimpijczyków - opracowania monograficzne.
 • Aktywność sportowa osób z niepełnosprawnościami w aspekcie leczniczym, społecznym, edukacyjnym i zawodowym.
 • Sport osób z niepełnosprawnościami a środowisko sportowe osób pełnosprawnych.
 • Urazy i schorzenia zawodników z niepełnosprawnościami trenujących sport wyczynowo.
 • Potrzeby i warunki uprawiania sportu przez osoby z niepełnosprawnościami.
 • Warunki przygotowań sportowców z niepełnosprawnościami do startu w zawodach.
 • Trening sportowy i wynik.
 • Sport jako element integracji ze społeczeństwem ludzi zdrowych.
 • Jakość życia zawodniczek i zawodników uprawiających sport niepełnosprawnych.
 • Aktywność sportowa osób po przeszczepach narządów wewnętrznych.
 • Aktywność sportowa kobiet po mastektomii.

dr Magdalena Kępińska-Szyszkowska

 • Znaczenie aktywności fizycznej w dolegliwościach bólowych kręgosłupa.
 • Korzyści zdrowotne wynikające z uprawiania aktywności fizycznej (różne rodzaje treningów).
 • Ćwiczenia fizyczne a wybrane problemy zdrowotne (np. astma, otyłość, cukrzyca).
 • Profilaktyka i korekcja wad postawy ciała dzieci i młodzieży.

dr Sylwia Mętel

 • Ocena ruchomości klatki piersiowej, siły mięśni oddechowych, emisji głosu oraz funkcji ręki w wybranych grupach populacyjnych.
 • Fizjoterapia w leczeniu ortodontycznym i zabiegach ortognatycznych.
 • Ocena wpływu leczenia w warunkach subterraneoterapii na sprawność funkcjonalną pacjentów.
 • Neuro-ortopedyczna plastyczność zależna od aktywności – terapia N.A.P. i jej wpływ na poziom partycypacji człowieka.
 • Wpływ treningu sensomotorycznego na parametry stabilometryczne.
 • Wpływ treningu wibracyjnego oraz terapii wibracyjnej na zdrowie człowieka.
 • Metody wzmacniania i oceny kontroli posturalnej.
 • Techniki podnoszenia przedmiotu z podłoża i metody ich oceny.

dr Marta Kądziołka

 • Rola terapeuty zajęciowego w umożliwianiu podejmowania aktywności fizycznej dla osób z różnymi potrzebami.
 • Zastosowanie terapii wodnych w pracy fizjoterapeuty lub terapeuty zajęciowego.
 • Adaptowana aktywność fizyczna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

dr Paweł Żychowicz

 • Rozwój somatyczny i sprawność motoryczna osób niepełnosprawnych.
 • Turystyka, rekreacja ruchowa i sport osób niepełnosprawnych.
 • Wysiłek fizyczny i trening sportowy osób niepełnosprawnych.

dr hab. Joanna Sobiecka prof. AWF

Wiodącym tematem jest "Sport paraolimpijski w Polsce i na świecie":

 • uwarunkowania demograficzne,
 • sfera sportowa,
 • sfera pozasportowa (społeczna, edukacyjna, zawodowa),
 • sfera medyczna (urazy i schorzenia),
 • bariery,
 • potrzeby i warunki przygotowań sportowców do udziału w igrzyskach,
 • relacje sportowiec a trener kadry paraolimpijskiej.

Ponadto tematyka dotycząca sportu niepełnosprawnych:

 • integracja polskich środowisk sportowych,
 • zalety i problemy występujące w sporcie,
 • oczekiwane formy pomocy - ze strony ogólnopolskich organizacji sportowych -  ułatwiające uprawianie sportu osobom z niepełnosprawnościami,
 • prawa i obowiązki sportowców powoływanych do reprezentacji narodowej,
 • wizerunek trenera szkolącego zawodników z niepełnosprawnościami,
 • upowszechnianie i rozwój sportu niepełnosprawnych.

dr Magdalena Kępińska-Szyszkowska

 • Krioterapia w odnowie biologicznej i w kosmetologii.
 • Profilaktyka przeciążeń układu ruchu.
 • Masaż w odnowie biologicznej i w kosmetologii.

dr Sylwia Mętel

 • Wpływ terapii N.A.P. (Neuro-ortopedyczna plastyczność zależna od aktywności) na sprawność funkcjonalną pacjentów.
 • Ocena sprawności funkcjonalnej oraz jakości życia osób w wieku starszym ze schorzeniami dróg oddechowych objętych leczeniem w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka” w Wieliczce.
 • Ocena ruchomości klatki piersiowej, chwytu ręki, stanu głosu oraz funkcji mięśni oddechowych w wybranych grupach populacyjnych.
 • Ocena wpływu techniki podnoszenia przedmiotu z podłoża na wielkość obciążeń w układzie ruchowym człowieka.

dr Marta Kądziołka

 • Sport osób niepełnosprawnych - analiza różnych czynników wpływających na przygotowania do Igrzysk Paraolimpijskich.

Dla potrzeb dydaktycznych i naukowych Zakład współpracuje z:

 • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, ul. Tyniecka 6,
 • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1,
 • Zespołem Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie, ul. Ptaszyckiego 9,
 • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Krakowie, ul. Hieronima Wietora 7,
 • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Krakowie, ul. Praska 64,
 • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących w Krakowie, ul. Grochowa 19,
 • Zespołem Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie, ul. Dygasińskiego 25,
 • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Krakowie, ul. Zamoyskiego 100,
 • Warsztatem Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie, os. Dywizjonu 303,
 • Oddziałem Małopolskim Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Kraków, ul. Jana Woronicza 3,
 • Olimpiadami Specjalnymi Polska – Małopolskie
 • Klubami Olimpiad Specjalnych: Wesołe Smoki, Waleczne Serca
 • Centrum Sportu Niepełnosprawnych KÄRCHER HALA CRACOVIA w Krakowie, Al. Marszałka Ferdinanda Focha 40
 • Uzdrowiskiem Kopalnia Soli „Wieliczka” w Wieliczce
 • N.A.P. Akademie (NAPA) Renata Horst w Berlinie