Pracownicy Zakładu Terapii Zajęciowej Sensorycznej


Kierownik
dr Katarzyna Filar-Mierzwa
adiunkt

Zespół Krytych Pływalni pok. 214

wtorek 9:45 - 11:15
środa 11:30-13:00

29.03.2023 dyżur odwołany

tel. 12 683 11 02
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

dr Anna Bukowska
adiunkt

Zespół Krytych Pływalni pok. 214

 
wtorek 12:00-13:30

środa 12:30-14:00 

 tel. 12 683 11 02
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


mgr Wojciech Dobrowolski
wykładowca

Zespół Krytych Pływalni pok. 215

wtorek 11:45-13:15
środa 11:30-13:00

tel. 12 683 11 02
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr hab. Marek Pokutycki
profesor AWF

Zespół Krytych Pływalni pok. 215

wtorek 15:15-16:45
środa 16:15-17:45

 tel. 12 683 XX XX
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann
adiunkt

Zespół Krytych Pływalni pok. 216

27-31.03 dyżury odwołane - L4

poniedziałek 14.30-16.00

środa 13.15-14.45 

tel. 12 683 11 75
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


mgr Urszula Żmudzińska
wykładowca

Zespół Krytych Pływalni pok. 214

L4 do odwołania 

tel. 12 683 11 02
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


mgr Katarzyna Fedejko-Kaflowska

Zespół Krytych Pływalni pok. 216

poniedziałek 15.00 -16.30

środa 13.15 - 14.45

tel. 12 683 11 75
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Marta Słupczyńska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Katarzyna Wanat

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Paulina Kasprzyk

Zespół Krytych Pływalni pok.214

wtorek 15.00-16.30

środa 14.00-15.30

 

Zakład Terapii Zajęciowej Sensorycznej jest jednym z najmłodszych na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie, działającym od 1.10.2020 roku. Zakład został utworzony w odpowiedzi na rosnącą potrzebę kształcenia terapeutów zajęciowych w zakresie terapii zaburzeń sensorycznych, muzykoterapii, terapii tańcem, arteterapii i sali doświadczania świata (sala Snoezelen). Pracownicy zakładu to wybitni specjaliści w wyżej wymienionych dziedzinach, mający duże doświadczenie zarówno dydaktyczne jak i naukowe. Członkowie zakładu uczestniczą w wielu krajowych i międzynarodowych projektach naukowych oraz biorą udział w konferencjach organizowanych na całym świecie. Wynikiem powyższych działań są publikacje naukowe w zakresie terapii zajęciowej. Pracownicy zakładu biorą również udział w prowadzeniu dwóch pracowni: Pracowni Terapii Zajęciowej i Sali Doświadczania Świata (Sala Snoezelen).

Terapia zajęciowa – studia I stopnia

 • Muzykoterapia
 • Terapia zajęciowa w geriatrii
 • Terapia zajęciowa w neurologii
 • Wybrane formy terapii
 • Snoezelen-Sala Doświadczania Świata
 • Integracja sensoryczna
 • Fitness
 • Step aerobik
 • Wybrane formy fitness w Terapii Zajęciowej
 • Pilates
 • Trening funkcjonalny
 • Terapia sztuką 
 • Usprawnianie małej motoryki  
 • Taniec towarzyski
 • Prozdrowotne formy tańca/Podstawy tańca w Terapii Zajęciowej

Terapia zajęciowa - studia II stopnia

 • Terapia Tańcem/Dance movement therapy
 • Snoezelen jako metoda terapii zajęciowej
 • Terapia zajęciowa z seniorami demencyjnymi
 • Bioetyka
 • Twórcza terapia zajęciowa                                                                                                       

Fizjoterapia – studia jednolite magisterskie

 • Podstawy terapii tańcem/Prozdrowotne formy fitness
 • Choreoterapia i muzykoterapia
 • Ćwiczenia sensomotoryczne        

Fizjoterapia – studia II stopnia

 • Choreoterapia i muzykoterapia
 • Prozdrowotne formy tańca i fitness

Kosmetologia – studia I stopnia

 • Taniec towarzyski/Taniec ludowy
 • Estetyka i sztuka                                                                                                          

dr Katarzyna Filar-Mierzwa

 • Problematyka terapii tańcem w rehabilitacji i terapii zajęciowej u dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób w wieku podeszłym.
 • Właściwości reologiczne krwi po zastosowaniu choreoterapii.
 • Wpływ choreoterapii na równowagę i jakość życia osób w starszym wieku.
 • Rodzaje kontuzji u tancerzy.

dr Anna Bukowska

 • Zagadnienia związane z muzykoterapią w różnego rodzaju niepełnosprawnościach.
 • Terapia zajęciowa w dysfunkcjach wzroku.
 • Psychomotoryka osób starszych.

dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann

 • Wykorzystanie metody Snoezelen z dzieckiem z upośledzeniem rozwoju psychoruchowego na podstawie opisu przypadku.
 • Percepcja elementów Sali Doświadczania Świata przez osobę z dysfunkcją narządu wzroku na podstawie opisu przypadku.
 • Wpływ metody Snoezelen na samopoczucie 27-letniej kobiety z MPD – opis przypadku.
 • Metoda Snoezelen w pracy terapeuty zajęciowego z dziećmi ze spektrum autyzmu – przegląd narracyjny.
 • Ocena poziomu funkcjonowania Sal Doświadczania Świata (pomieszczeń Snoezelen) w Polsce na wybranych przykładach.
 • Terapia zajęciowa jako terapia wspomagająca funkcjonowanie w środowisku społecznym i poprawiająca jakość życia u osób z chorobą Alzheimera.
 • Zależność między ofertą terapeutyczną, ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, a zachowaniem seniorów z demencją.
 • Rehabilitacja osób z chorobą Parkinsona w Polsce i zastosowanie terapii zajęciowej w procesie ich usprawniania.
 • Zjawisko ageizmu w kontekście terapii zajęciowej.
 • Analiza zajęciowości u seniorów mieszkających na wsi i w mieście na podstawie badań ankietowych.
 • Aktywność seniorów w obszarze nowych technologii z perspektywy terapeuty zajęciowego.

dr Katarzyna Filar-Mierzwa

 • Terapia tańcem w terapii zajęciowej.
 • Wpływ wysiłku fizycznego na właściwości reologiczne krwi.

dr Anna Bukowska

 • Zastosowanie muzykoterapii i terapii zajęciowej we wspomaganiu nieformalnych opiekunów osób z demencją.
 • Terapia w Sali Doświadczania Świata skierowana do osób z chorobą Parkinsona.

dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann

 • Zastosowanie metody Snoezelen jako metody terapii zajęciowej ze różnymi grupami pacjentów i klientów.
 • Komunikowanie się i interakcja z osobami cierpiącymi na demencję.
 • Etyka i etyka stosowana, ze szczególnym uwzględnieniem relacji i procesów terapeutycznych.
 • Antropologia filozoficzna w kontekście terapii zajęciowej.

mgr Wojciech Dobrowolski

 • Ocena sprawności fizycznej i parametrów morfologicznych u osób uczestniczących w zajęciach fitness.
 • Rola i znaczenie różnych form tanecznych we współczesnej kulturze i edukacji.
 • Psychologiczny aspekt uprawiania różnych form ruchowych przy muzyce.

dr hab. Marek Pokutycki prof. AWF

 • Sztuki piękne -  Rysunek i grafika.

mgr Urszula Żmudzińska

 • Terapia zajęciowa dzieci.
 • Wpływ metod specjalnych tj. Snoezelen, integracji sensorycznej, terapii ręki  na wybrane aspekty życia dzieci z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym.
 • Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Serdeczna Troska”
 • Państwowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie
 • Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimu
 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Krakowie
 • Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
 • Polskie Centrum Snoezelen
 • ISNA-MSE (International Snoezelen Association-Multi Sensory Environment)
Załączniki:
Pobierz plik (Snoezelen.pdf)about Snoezelen method.pdf[ ]114 kB