dr Marta Curyło - kierownik praktyk  na kierunku Fizjoterapia jednolite magisterskie, 2-letnie studia magisterskie

12 683 10 28

paw. I
pok. 112

      wtorek:             09:30- 11:00        on-line Teams      czwartek:
 
11:30- 13:00         on-line Teams  

 

TERMINY  PRAKTYK  STUDENCKICH
w roku akademickim 2020/2021

FIZJOTERAPIA:

II rok                     01.02.2021  – 19.02.2021  (3 tygodnie   – 150 godzin zaliczane w 3 semestrze)
II rok                     16.08.2021  – 24.09.2021   (6 tygodni – 300 godzin zaliczane w 4 semestrze)
III rok                   14.07.2021  - 13.08.2021   (4,5 tygodnia  -  180 godzin zaliczane w 6 semestrze)
IV rok                    14.06.2021 – 14.07.2021   (4,5 tygodnia  -  180 godzin zaliczane w 8 semestrze)

2-letnie studia stacjonarne  II stopnia

I  i  II   rok:  praktyka 4-tygodniowa uwolniona - 200 godzin (dowolne miejsce i termin praktyk ustalony z  Placówką, potwierdzony na druku „Karta praktyk ”).

I praktyka  kliniczna   – w 1 semestrze w placówkach służby zdrowia zaliczana w 1 semestrze
II praktyka  kliniczna  – w 2 semestrze w placówkach służby zdrowia zaliczana w 2 semestrze
III praktyka kliniczna – w 3 semestrze w placówkach służby zdrowia lub ośrodkach odnowy biologicznej i SPA zaliczana w 3 semestrze