dr Marta Frankiewicz

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2017 – 2018 Studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”
 • 2010 – 2012 Occupational Therapy (ENOTHE)
 • 2012 – uzyskanie tytułu dr n o kult fiz - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
 • 1999 – 2004 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie kier. Fizjoterapia
 • 1997 – 2001 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie kier. Wychowanie Fizyczne,               
 • 1993-1997 – nauka w LO im. Jana Kochanowskiego w Nowej Dębie

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • 2006- 2019 adiunkt w Zakładzie Sportu Osób Niepełnosprawnych
 • 2019-2020 adiunkt w zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu
 • 2020-2021 Członek Rady Wydziału

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

 Czynny udział w konferencjach naukowych –  http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/bib/bib/

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotu/ów
  • Wychowanie fizyczne specjalne
  • Wprowadzenie do terapii zajęciowej
  • Aktywna rehabilitacja
  • Jogging
  • Disabled Sports
 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotu/ów
  • Wychowanie fizyczne specjalne
  • Sport osób niepełnosprawnych
  • Wprowadzenie do terapii zajęciowej
  • Aktywna rehabilitacja
  • Adaptowana aktywność fizyczna
  • Jogging
  • Nordic Walking
  • Disabled sports
 • Promotorstwo 9 prac magisterskich i 7 prac dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Od 2018 – Polskie Stowarzyszenie Terapii Zajęciowej- Komisja Rewizyjna
 • Od 2008 - Stowarzyszenie Rozwoju Terapii Wodnych WATSU Polska- członek zarządu

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2020 – TUS – Trening umiejętności społecznych
 • 2013 – Organizacja i zarządzanie sportem osób niepełnosprawnych
 • 2013 – Instruktor Nordic Walking
 • 2009 – Medycyna manualna
 • 2008 – Urazy sportowe tułowia i kończyny dolnej- rozpoznanie, badanie, leczenie i dalsze postępowanie
 • 2008 – Kurs klawiterapii
 • 2008 – Urazy sportowe tułowia i kończyny dolnej – rozpoznanie, badanie i dalsze postępowanie
 • 2008 – Integrated soft touch techniques trigger points, Pain and Muscle Tone
 • 2008 – Techniki asekuracji i pomoc osobom niepełnosprawnym poruszających się na wózku inwalidzkim (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji)
 • 2008 - Watsu II (WABA-Worldwide Aquatic Bodywork Association)
 • 2007 – Szkolenie dla nauczycieli akademickich zajmujących się wychowaniem fizycznym i sportem osób niepełnosprawnych intelektualnie na temat “Program Uniwersytecki Olimpiad Specjalnych”
 • 2006 – Watsu Basic, Watsu I
 • 2005 – Chiropraktika wg. Ackermanna,
 • 2005 – terapia manualna wg. koncepcji Mulligana,
 • 2005 – Medical taping for physiotherapists
 • 2004 – Instruktor pływania osób niewidomych;
 • 2003 – Masaż segmentalny i akupresura
 • 2002 – Instruktor pływania, instruktor gimnastyki sportowej
 • 2001 – Instruktor kulturystyki

Działalność w innych organizacjach

Uzyskane nagrody i odznaczenia