dr Magdalena Kępińska-Szyszkowska

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe 

 • 2015 - uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej; Temat pracy doktorskiej „Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na właściwości morfologiczne i reologiczne krwi u trenujących i nietrenujących mężczyzn”
 • 2011- studia podyplomowe: Odnowa biologiczna
 • 2005 – uzyskanie stopnia magistra; Temat pracy magisterskiej „Profilaktyka i korekcja wad postawy ciała dzieci klas I-III w środowisku wodnym”

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • Od 2016 adiunkt WRR AWF Kraków
 • Od 2017 Członek Komisji ds. Dydaktyki
 • 2018-2020 Kierownik praktyk studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: Fizjoterapia II- go stopnia i Kosmetologia I-go stopnia
 • 2017/2018 Opiekun I-go roku studiów stacjonarnych I i II-go stopnia na kierunku Kosmetologia

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej 
Udział w badaniach naukowych,  jako kierownik:

 • Realizacja projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2012/05/N/NZ7/01107 Tytuł: Wpływ zabiegów kriostymulacji ogólnoustrojowej na wskaźniki morfologiczne i właściwości reologiczne krwi u ludzi zdrowych
 • Realizacja badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców, grant z tytułu finansowania młodych naukowców AWF Kraków, nr 15/MN/IFC2011 Tytuł: Wpływ wybranych zabiegów stosowanych w rehabilitacji i odnowie biologicznej na regenerację mięśni po wysiłkach ekscentrycznych
 • Realizacja projektu badawczego, badania statutowe, AWF Kraków, nr  85/BS/KF/2016 Tytuł: Wpływ kinesiotapingu na właściwości morfologiczne, biochemiczne i reologiczne krwi oraz na stan skóry u kobiet z 2 stopniem cellulitu
 • Realizacja projektu badawczego, badania statutowe, AWF Kraków, nr 123/BS/KTZ/2017 Tytuł: Wpływ serii zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane wskaźniki immunologiczne oraz na stan skóry u chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS)

Udział w projektach badawczych, jako wykonawca:

 • projekt badawczy, Tytuł: Wpływ masażu liporedukcyjnego na wybrane wskaźniki biochemiczne krwi i moczu
 • projekt badawczy, Tytuł: Wpływ treningu wibracyjnego na zmiany stężeń metabolitów obrotu kostnego oraz siłę maksymalną i eksplozywną kończyn dolnych u młodych, zdrowych kobiet
 • projekt badawczy, Tytuł: Wpływ serii zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na stan skóry, wybrane wzorce ruchowe, jakość i satysfakcję z życia
 • 2017 - udział w programie Erasmus+ Staff Training Programme, Cergy, Francja
 • 2019 - udział w programie Erasmus+ Staff Training Programme, Mediolan, Włochy

Publikacje:

 Czynny udział w konferencjach naukowych –  http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/bib/bib/

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr 

 • 1 promotorstwo pomocnicze wypromowanej pracy doktorskiej

Praca dydaktyczna w uczelni 

 • Koordynator przedmiotów:Kontrola posturalna, Profilaktyka przeciążeń układu ruchu w pracy kosmetologa, Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne, Aquafitness, Gry rekreacyjne,  Nordic walking, Trening zdrowotny, Kontrola posturalna
 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotu/ów: Kontrola posturalna, Profilaktyka przeciążeń układu ruchu w pracy kosmetologa, Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne, Aquafitness, Gry rekreacyjne, Nordic walking, Korekcja wad postawy
 • Promotorstwo prac magisterskich i prac dyplomowych
 • Przygotowanie pytań egzaminacyjnych do testu teoretycznego z podstaw oraz teorii i praktyki kosmetologii z zakresu studiów licencjackich w roku 2017/2018
 • Udział w Festiwalu Nauki w latach 2016 - 2018

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach 

 • 2018, 2019 Członek Towarzystwa Masażystów Polskich

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych 

 • od 2022 - Cryobiology

Kursy, szkolenia, specjalizacje 

 • Specjalizacja z zakresu z gimnastyki korekcyjnej i kompensacji
 • Kurs "Diagnostyka i leczenie zaburzeń postawy ciała oraz deformacji kręgosłupa" - moduł I
 • Szkolenie "Diagnostyka stóp w statyce i dynamice"
 • Specjalizacja instruktorska pływanie sportowe
 • Sędzia okręgowy pływania klasy II, Kurs sędziowski (klasa II)
 • Instruktor aquafitness
 • Ratownik wodnyRLSS UK, Kurs ratownika wodnego RLSS UK , Wielka Brytania
 • Specjalizacja instruktorska odnowa biologiczna
 • Kurs Thera-Band Academy „Sensomotoryka i system gimstick w terapii. Trening funkcjonalny”
 • Szkolenie „Statystyka w medycynie - metody podstawowe”, StatSoft Polska Sp. z o.o.
 • Kursy masażu: drenaż limfatyczny twarzy, masaż sportowy, kurs masażu bańką chińską z elementami modelingu
 • Kurs masażu „Ogólna detoksykacja ciała”
 • Szkolenie „Organizacja i prowadzenie projektu badawczego”
 • Warsztaty P.H.U.Technomex Sp.z o.o. „Trening funkcjonalny w profilaktyce urazów osób aktywnych”

Działalność w innych organizacjach 

 • Od 2016 – członek Klubu Wysokogórskiego Kraków

Uzyskane nagrody i odznaczenia 

 • 2011-2014 stypendium naukowe w ramach projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Inne

 • 2009 - udział w projekcie „ Staże zagraniczne szansą na rynku pracy dla absolwentów AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie” Program Leonardo da Vinci, Plymouth, Wielka Brytania
 • Zainteresowania: wspinaczka wysokogórska i skałkowa, pływanie, skitouring, podróże