IPC (Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski) - http://www.paralympic.org

CP-ISRA (Międzynarodowy Związek Sportu i Rekreacji Osób z Porażeniem Mózgowym) - http://www.cpisra.org

IBSA (Międzynarodowy Związek Sportu Niewidomych) - http://www.ibsasport.org/

IWAS (Międzynarodowa Federacja Sportu Osób na Wózkach i z Amputacjami) - http://www.iwasf.com/

INAS-FID (Międzynarodowa Federacja Sportu Niepełnosprawnych Intelektualnie) - http://www.inas.org/

 

SOI (Special Olympics International) - http://www.specialolympics.org

 

ICSD (Międzynarodowy Komitet Sportu Głuchych) - http://www.ciss.org/