Kierownik
dr hab. Elżbieta Mirek
prof. AWF

Pawilon I, pok. 116

środa 15.00-16.30

piątek 15.00-16.30

lub po uzgodnieniu e-mail

urlop w dniach 20-28.10.22 r.

tel. 12 683 10 80
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy


dr Ewa Ryn
adiunkt

Pawilon I pok. 111

wtorek 15:00-16:45

tel. 12 683 13 27
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Joanna Stożek
adiunkt

Pawilon I pok. 105

poniedziałek godz. 13.00-14.30

poniedziałek 10.10, 17.10, 24.10, 14.11 godz. 15.00-16.30

środa godz. 13.00-14.30

środa 12.10, 19.10, 14.11 godz. 15.00-16.30

tel. 12 683 10 84
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Jadwiga Szymura
adiunkt

Pawilon I pok. 116

środa 7.00-9.00 pok. 302, 212 paw. III

czwartek 7.00-8.00 Szpital Jana Pawła II oddz. neurologii

tel. 12 683 10 80
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Szymon Pasiut
adiunkt

Pawilon I pok. 116

wtorek 14.30-16.00

środa 13.30-15.00

lub po uzgodnieniu e-mail/TEAMS

tel. 12 683 10 80
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Urszula Pustułka-Piwnik
adiunkt

Pawilon I pok. 105

Październik 2022 r.:

11.10 (wtorek) 10.00-11.15

19.10 (środa) 14.00-15.30

26.10 (środa) 13.30-15.00

Listopad 2022 r.:

9.11 (środa) 10.30-12.30

15.11 (wtorek) 13.00-14.30

21.11 (poniedziałek) 14.00-15.30

29.11 (wtorek) 15.00-16.30

Grudzień 2022 r.:

Środa 14.30-16.00

tel. 12 683 10 84
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Magdalena Filip
adiunkt

Pawilon I pok. 116

czasowo nieobecna
 

tel. 12 683 10 80
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr Wojciech Żarów

Pawilon I pok. 116

środa 15.00-16.30

 

Pracownicy Zakładu to dynamicznie rozwijający się zespół osób posiadających szerokie kwalifikacje zawodowe, uprawniające ich do kształcenia fizjoterapeutów zgodnie ze standardami Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty. W Zakładzie realizowane są przedmioty na wszystkich kierunkach Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Zakład, poza działalnością dydaktyczną, prowadzi badania naukowe w zakresie fizjoterapii oraz bierze udział w konferencjach naukowych. W 2017 roku zostało powołane Studenckie Koło Naukowe Neuron, którego opiekunami są dr Szymon Pasiut i dr Magdalena Filip.

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie:

 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii i neurochirurgii
 • Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcja narządu ruchu w neurologii i neurochirurgii
 • Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii i neurochirurgii
 • Moduł Neurorehabilitacji
 • Metody specjalne NDT Bobath
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w psychiatrii
 • Diagnostyka funkcjonalna w chorobach narządów wewnętrznych w psychiatrii
 • Programowanie rehabilitacji w chorobach narządów wewnętrznych w psychiatrii
 • Logopedia

Fizjoterapia - studia II stopnia:

 • Metody specjalne Bobath
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w neurologii
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w psychiatrii
 • Logopedia

Terapia zajęciowa - studia I stopnia:

 • Terapia zajęciowa w neurologii
 • Logopedia

Kosmetologia – studia II stopnia

 • Zaburzenia szczękowo-twarzowe i elementy logopedii
 • Praca z klientem z różnymi dysfunkcjami układu ruchu

dr hab. Elżbieta Mirek prof. AWF

Prace badawcze i poglądowe z zakresu rehabilitacji w chorobach neurologicznych:

 • choroba Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • udar mózgu,
 • choroby mięśni,
 • choroba neuronu ruchowego (MND, SLA),
 • choroby rdzenia kręgowego,
 • polineuropatie,
 • zespoły bólowe kręgosłupa.

dr Joanna Stożek

 • Zastosowanie tańca, rytmu i muzyki w profilaktyce i rehabilitacji.
 • Zaburzenia postawy, równowagi i chodu w chorobach układu nerwowego.
 • Rehabilitacja zaburzeń równowagi i chodu w chorobach układu nerwowego.
 • Upadki w chorobie Parkinsona (przyczyny upadków, ocena ryzyka i prewencja upadków, programy profilaktyczne i terapeutyczne).
 • Zjawisko zastygania (ang. freezing of gait) w chorobie Parkinsona i metody rehabilitacji.
 • Rehabilitacja w chorobach ośrodkowego układu nerwowego (np. w chorobach neurodegeneracyjnych jak choroba Parkinsona, naczyniowych (udar mózgu), demielinizacyjnych (SM), itp.)
 • Studium przypadku, np.:
  • Rehabilitacja w postępującym porażeniu ponadjądrowym (PSP) - studium przypadku.
  • Rehabilitacja chorego z ataksją rdzeniowo-móżdżkową (SCA) - studium przypadku.
  • Rehabilitacja chorego po udarze mózgu z zespołem odpychania (ang. pusher syndrome) - studium przypadku.
 • Rehabilitacja w schorzeniach obwodowego układu nerwowego (np. w polineuropatiach, korzeniowych zespołach bólowych odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa).
 • Metody oceny chorych i efektów rehabilitacji w neurologii.
 • Współczesne metody rehabilitacji w neurologii.
 • Metody rehabilitacji zaburzeń poznawczych po udarze mózgu.

dr Jadwiga Szymura

 • Prace z zakresu rehabilitacji w chorobach neurologicznych: choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, guzy mózgu, choroba neuronu ruchowego (MND, SLA), choroby rdzenia kręgowego, zespoły bólowe kręgosłupa.
 • Spastyczność
  - możliwości oddziaływań terapeutycznych.
 • Metody oceny chorych i efektów rehabilitacji w neurologii.
 • Współczesne metody rehabilitacji w neurologii.
 • Metody rehabilitacji zaburzeń poznawczych po udarze mózgu.

dr Szymon Pasiut

 • Studium przypadku pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym (opis rehabilitacji oraz metod dokumentowania terapii).

dr Urszula Pustułka – Piwnik

 • Rehabilitacja psychiatryczna: zastosowanie fizjoterapii w leczeniu psychicznie chorych w Polsce i na świecie, wpływ rekreacji ruchowej na samopoczucie i zachowanie pacjentów hospitalizowanych w szpitalach psychiatrycznych.
 • Choroba psychiczna w świadomości polskiego społeczeństwa: funkcjonujące stereotypy, możliwości zmiany postaw i zachowań.
 • Rehabilitacja neurologiczna: współczesne metody rehabilitacji w wybranych jednostkach chorobowych.
 • Jazda konna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Wypalenie zawodowe w pracy fizjoterapeuty – ocena skali zjawiska, jego przyczyn (obciążenia fizyczne i psychiczne, spadek satysfakcji zawodowej) oraz skutków.

dr Magdalena Filip

 • Diagnostyka i rehabilitacja w chorobach centralnego i obwodowego systemu nerwowego (np. udar mózgu, zespoły bólowe kręgosłupa, padaczka, SLA)
 • Wpływ stosowania technik mięśniowo-powięziowego rozluźniania na spastyczność u osób po udarze mózgu   
 • Ocena skuteczności dziewięciomiesięcznej terapii ruchowej połączonej z iniekcją toksyny botulinowej u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym

dr hab. Elżbieta Mirek prof. AWF

 • Ocena zaburzeń postawy, równowagi i chodu u osób z chorobą Parkinsona w oparciu o trójwymiarową analizę ruchu systemem VICON.
 • Ocena ryzyka upadków w chorobie Parkinsona, programy terapeutyczne.
 • Zaburzenia chodu w schorzeniach neurologicznych.
 • Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych (PNF, Margaret Johnstone, NDT, McKenzie)
 • Wykorzystanie programów innowacyjnych w fizjoterapii pacjentów po udarach mózgu
 • Klinimetria w neurorehabilitacji

dr Joanna Stożek

 • Zastosowanie tańca, rytmu i muzyki w profilaktyce i rehabilitacji.
 • Posturografia i ocena chodu w chorobach neurologicznych.
 • Zaburzenia postawy, równowagi i chodu w schorzeniach neurologicznych.
 • Choroby układu pozapiramidowego.
 • Ocena zaburzeń postawy, równowagi i chodu u osób z chorobami pozapiramidowymi.
 • Upadki w chorobie Parkinsona (przyczyny upadków, ocena ryzyka i prewencja upadków, programy profilaktyczne i terapeutyczne).
 • Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych:
 • Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
 • Rehabilitacja w PSP.
 • Rehabilitacja chorych z ataksjami rdzeniowo-móżdżkowymi
 • Rehabilitacja po udarze mózgu (metodą NDT, Margaret Johnstone, PNF).
 • Zjawisko zastygania (ang. freezing of gait) w chorobach układu nerwowego (w chorobie Parkinsona, zwyrodnieniu wieloukładowym /MSA/) i metody rehabilitacji.
 • Zjawisko odpychania (ang. contraversive pushing) po udarze mózgu i rehabilitacja chorych z zespołem odpychania (ang. pusher syndrome).
 • Klinimetria w schorzeniach neurologicznych.

dr Jadwiga Szymura

 • Zaburzenia chodu w schorzeniach neurologicznych.
 • Rehabilitacja w hemiplegii (NDT, PNF).
 • Jakość życia pacjentów z chorobami CSN.
 • Poziom wydolności, wybranych reakcji wysiłkowych oraz koszt fizjologiczny wysiłków o różnej intensywności i formie wykonywania u dzieci i dorosłych o ponadprzeciętnym stopniu otłuszczenia

dr Szymon Pasiut

 • Spastyczność - mechanizmy powstawania oraz postępowanie rehabilitacyjne.
 • Zaburzenia chodu u pacjentów po udarze mózgu.
 • Proces zabliźniania kory mózgowej.
 • Wykorzystanie komórek macierzystych w procesie gojenia kory mózgowej.
 • Postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów z zaburzeniami zborności ruchu.

dr Urszula Pustułka-Piwnik

 • Wypalenie zawodowe u pracowników służby zdrowia
 • Czynniki obciążające i źródła satysfakcji zawodowej fizjoterapeutów
 • Rehabilitacja psychiatryczna
 • Choroba psychiczna w świadomości społecznej-występujące w społeczeństwie stereotypy, ich źródła i sposoby modyfikowania

dr Magdalena Filip

 • Ocena zaburzeń postawy, równowagi i chodu u osób z chorobami centralnego i obwodowego systemu nerwowego w oparciu o trójwymiarową analizę ruchu systemem VICON.
 • Nowoczesne metody neurorehabilitacji.
 • Ocena wpływu zaburzeń równowagi na jakości życia pacjentów z chorobami centralnego systemu nerwowego za pomocą EEG i posturografii.
 • Zespoły bólowe kręgosłupa – diagnostyka i rehabilitacja
 • Zastosowanie podstaw biomechaniki w diagnostyce i rehabilitacji osób z chorobami centralnego i obwodowego systemu nerwowego
 • Zastosowania technik tkanek miękkich w oparciu o analizę dysbalansu mięśniowo-powięziowego u osób z chorobami centralnego i obwodowego systemu nerwowego
 • Uniwersytecki Szpital C.M.U.J. Klinika Neurologii ul. Jakubowskiego, Kraków
 • Specjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II, Oddział Neurologii z pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Ul . Prądnicka 83, Kraków
 • Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Oddział Neurologii, oś. Na Skarpie 66,
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, Oddział Neurologii
 • Stowarzyszenie Pacjentów z chorobą Parkinsona „ Ostoja”