Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Anna Mika

Pawilon I pok. 107C

 Poniedziałek 15.00-16.30


tel. 12 683 11 34
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy Zakładu Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii


dr Ewa Klimek-Piskorz
adiunkt

Pawilon I pok. 107B

Poniedziałek: 16:30 - 18:00

Środa: 16:30 - 18:00 

tel. 12 683 11 73
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


prof. dr hab. Anna Marchewka 
profesor

Pawilon I pok. 119

Czwartek: 11:00 - 12:00 

tel. 12 683 13 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Joanna Czesak
adiunkt

Pawilon I pok. 107B

 

Dyżury w maju:

7.05.2024 15:00 - 16:30

8.05.2024 15:00 - 16:30

15.05.2024 15:00 - 18:00

22.05.2024 15:00 - 18:00

29.05.2024 15:00 - 18:00 

tel. 12 683 11 73
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Iwona Sulowska-Daszyk
adiunkt

Pawilon I pok. 117

Urlop

tel. 12 683 11 98
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Agnieszka Skiba
adiunkt

Pawilon I pok. 117

Wtorek: 17:00 - 18:30 

Czwartek: 17:00 - 18:30

tel. 12 683 11 98
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Karolina Szymańska

Pawilon I pok. 117

Środa: 08:00 - 09:30

Czwartek: 08:00 - 09:30

tel. 12 683 11 98

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
mgr Magdalena Czepiel 

Pawilon I pok. 117

Wtorek: 17:00 - 18:30

Czwartek 17:00 - 18:30

tel. 12 683 11 98

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Małgorzata Rożek

Pawilon I pok. 107B

Wtorek: 14:45 - 16:15

Czwartek: 15:00 - 16:30

tel. 12 683 11 73

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje o Zakładzie Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii

prof. dr hab. Anna Mika

 • Zastosowanie analizy ruchu, dynamometrii, stabilometrii i elektromiografii powierzchniowej w fizjoterapii i sporcie

prof. dr hab. Anna Marchewka

 • Sposoby badania aktywności fizycznej w Europie i na świecie (kwestionariusz IPAQ)
 • Dostosowanie środowiska dla potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu zmysłów i z niepełnosprawnością ruchową
 • Aktywność ruchowa jako czynnik rehabilitacji osób starszych i osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
 • Procesy starzenia się oraz profilaktyka chorób geriatrycznych

dr Ewa Klimek-Piskorz

 • Wyniki postępowania fizjoterapeutycznego na etapie szpitalnym, ambulatoryjnym oraz uzdrowiskowym w chorobach narządu ruchu
 • Ocena sprawności funkcjonalnej pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu
 • Ocena jakości życia pacjentów z różnymi schorzeniami
 • Zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne osób w różnym wieku
 • Styl życia różnych grup osób
 • Aktywność fizyczna osób w różnym wieku
 • Sprawność i wydolność fizyczna osób w różnym wieku
 • Urazowość w sporcie

dr Joanna Czesak

 • Profilaktyka upadków
 • Aktywność fizyczna osób starszych
 • Mobilność i samodzielność w życiu codziennym osób w wieku podeszłym
 • Zaburzenia sprawności funkcjonalnej u pacjentów geriatrycznych

dr Iwona Sulowska-Daszyk

 • Obiektywna ocena równowagi
 • Ocena postawy ciała i ukształtowania stóp
 • Ocena aktywności bioelektrycznej mięśni
 • Ocena i trening chodu
 • Zastosowanie testu FMS jako narzędzia do funkcjonalnej oceny jakości wzorców ruchowych i ryzyka urazu u sportowców
 • Profilaktyka urazów w sporcie
 • Rehabilitacja w dysfunkcjach narządu ruchu

dr Agnieszka Skiba

 • Rehabilitacja w reumatologii, zmiany zwyrodnieniowe kończyn, leczenie zespołów
  bólowych kręgosłupa
 • Ocena efektywności leczenia pacjentów ortopedycznych leczonych zachowawczo
  oraz chirurgicznie
 • Aktywność fizyczna osób w starszym wieku
 • Ocena skuteczności terapii u pacjentów geriatrycznych, ocena ryzyka upadków

prof. dr hab. Anna Mika

 • Diagnostyka funkcjonalna w rehabilitacji i sporcie z wykorzystaniem obiektywnych metod diagnostyki narządu ruchu

prof. dr hab. Anna Marchewka

 • Wpływ aktywności fizycznej i wybranych metod fizjoterapii na poprawę stanu funkcjonalnego i jakość życia osób starszych oraz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
 • Ocena sprawności fizycznej młodzieży niepełnosprawnej (szczególnie z niepełnosprawnością umysłową) w szkołach  i placówkach specjalnych oraz integracyjnych

dr Ewa Klimek-Piskorz

 • Ocena wydolności fizycznej młodzieży w wieku szkolnym o różnym stopniu niepełnosprawności za pomocą wysiłków stopniowanych przed i po zastosowaniu terapii wysiłkowej
 • Ocena sprawności psychomotorycznej, wydolności fizycznej, parametrów antropometrycznych i spirometrycznych u osób niepełnosprawnych
 • Dolegliwości bólowe kręgosłupa w różnych grupach zawodowych
 • Jakość życia osób z chorobami reumatycznymi
 • Ocena efektywności postępowania fizjoterapeutycznego u osób ze schorzeniami narządu ruchu

dr Joanna Czesak

 • Aktywność fizyczna i jej wpływ na sprawność funkcjonalną osób powyżej 60 roku życia
 • Sarkopenia i zespół słabości u osób hospitalizowanych
 • Rehabilitacja osób z zaburzeniem funkcji poznawczych

dr Iwona Sulowska-Daszyk

 • Diagnostyka narządu ruchu za pomocą obiektywnych narzędzi
 • Ocena ryzyka wystąpienia urazów oraz ich profilaktyka

dr Agnieszka Skiba

 • Badanie chodu i równowagi u osób z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu
 • Metody profilaktyki u osób starszych
 • Aktywność ruchowa i rehabilitacja w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu