W dniach 10-14.10.2022 grupa nauczycieli akademickich związanych z kierunkiem terapia zajęciowa (dr Agnieszka Smrokowska- Reichmann, dr Anna Bukowska oraz dr hab. Edyta Janus prof. AWF) wraz ze studentami 2 roku studiów magisterskich kierunku terapia zajęciowa uczestniczy w Opavie w szkoleniu realizowanym w ramach programu Erasmus +. Projekt nosi tytuł "Support of the Snoezelen Concept and its Integration into University Education". Partnerami projektu są AWF Kraków, Uniwersytet Śląski w Opavie oraz Uniwersytet w Lleidzie. Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia dotyczące edukacji i praktyki Snoezelen.