W dniach 24-27 sierpnia 2022 roku w Vilnius University w Wilnie (Litwa) odbyła się 22 konferencja European Anthropological Association połączona z 15 zjazdem International Society for the Study of Human Growth and Clinical Auxology (ISGA) oraz 5 International Conference of Evolutionary Medicine.

Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie reprezentowała dr hab. Agnieszka Suder, prof. AWF z Zakładu Anatomii wygłaszając referat: Effect of aerobic training on body composition and asprosin level in males with metabolic syndrome (współautorzy: K. Makiel, A. Targosz), natomiast w sesji posterowej wyniki pracy zespołu A. Kabata-Piżuch, A. Suder, T. Włoch, Z. Dąbrowski, A. Marchewka: An influence of vibrotherapy treatments on the body composition and hemorheological components of blood in females aged 60-70 years, przedstawiła studentka studiów doktoranckich mgr Anna Kabata-Piżuch.

Obrady toczyły się w kilku sekcjach tematycznych zarówno w formie stacjonarnych wykładów jak i posterów prezentowanych zdalnie. Sekcje tematyczne obejmowały miedzy innymi: Growth, Development and Aging, Applied Anthropology, Nutrition and Body Composition, Bioarcheology, Humans and Environment, Biopsychosocial Studies, Recent Advances in Growth Data Analysis. Wykłady miały miejsce w pięknych, historycznych budynkach Uniwersytetu Wileńskiego, w Instytucie Nauk Biomedycznych na Wydziale Medycznym.