Doktor Andrzej Szczygieł otrzymał podziękowania od

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

za wieloletnią działalność na rzecz propagowania fizjoterapii w Polsce.

Serdecznie gratulujemy!