Szanowni Państwo

W związku z Komunikatem Rektora z dnia 26.03.2021 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na wszystkich kierunkach studiów w AWF w okresie od 27 marca do 11 kwietnia 2021 informuję, iż wszystkie rodzaje zajęć, w tym zajęcia praktyczne i kliniczne w dniach: 29 marca, 30 marca, 31 marca, 08 kwietnia i 09 kwietnia będą realizowane zdalnie, na takich samych zasadach jak podczas lockdownu w ubiegłym roku akademickim.

prof. dr hab. Piotr Mika
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Komunikat nr 4
Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
z dnia 19.03.2021
w sprawie organizacji zajęć
w okresie od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku

Zgodnie z komunikatem JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na wszystkich kierunkach studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w okresie od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku, informuję, że wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej za wyjątkiem zajęć prowadzonych na basenie będą się odbywać w dotychczasowym trybie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

prof. dr hab. Piotr Mika
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Z wielkim smutkiem żegnamy naszą koleżankę Ewę Kołodziej, która odeszła w dniu 06.03.2021 roku.

 

 Żegnaj Ewuniu,

Koleżanki i Koledzy z Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

 

Informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, decyzją z dnia 22 lutego 2021 roku nadał tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej nauczycielom akademickim zatrudnionym na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej:

 • dr hab. Annie MIKA, prof. AWF
 • dr hab. Piotrowi MIKA, prof. AWF

Serdecznie gratulujemy!

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zorganizowała, wraz z czasopismem naukowym Physiotherapy Review, konkurs skierowany do absolwentów kierunku fizjoterapia na najlepsze prace magisterskie obronione w roku akademickim 2019/2020. Prace były rozpatrywane w czterech kategoriach: metodyka, wartość merytoryczna, znaczenie pracy z perspektywy naukowej oraz nowatorski charakter pracy.
Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zajęli wysokie miejsca w konkursie:
 • I miejsce (ex aequo)
  • Pani mgr Alicja Stanaszek - tytuł pracy: Porównanie funkcjonalnych wzorców ruchowych, rozkładu obciążenia stóp oraz aktywności mięśniowej u osób trenujących dyscypliny symetryczne i asymetryczne (Promotor pracy: dr Iwona Sulowska-Daszyk)
  • Pan mgr Remigiusz Krajewski - tytuł pracy: Ocena wpływu autorozluźniania mięśniowo-powięziowego z użyciem podwójnej piłki lacrosse na zakres ruchomości oraz aktywność bioelektryczną mięśni w obrębie taśmy powierzchownej tylnej (Promotor pracy: dr Iwona Sulowska-Daszyk)
 • II miejsce
  • Pan mgr Dawid Janczarzyk - tytuł pracy: Porównanie wpływu dwóch metod kompresji ischemicznej punktów spustowych na zmianę progu bólu i parametrów elektromiograficznych mięśnia czworobocznego grzbietu (Promotor pracy: dr hab. Piotr Mika, prof. nadzw.)
 • III miejsce
  • Pani mgr Agnieszka Kowalska - tytuł pracy: Ocena wpływu programu ćwiczeń przeprowadzonego w plenerowej siłowni na sprawność fizyczną osób po 60. roku życia (Promotor pracy: dr Joanna Czesak)
Pełne wyniki konkursu znajdują się na stronie:
Laureatom oraz Promotorom prac serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!