W dniach od 3 do 6 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie konsorcyjne partnerów projektu HOMESIDE.
Po dwóch latach spotkań wirtualnych, to odbyło się wreszcie w formie bezpośredniej w Wurzburgu
w Niemczech, na Uniwersytecie Nauk Stosowanych. Udział w nim wzięły prof. Edyta Janus, dr Anna Bukowska, dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann i dr Aleksandra Kulis. Tym razem praca koncentrowała się głównie na planowaniu sposobu analizy zbieranych w projekcie danych, określaniu zakresu tematycznego przyszłych publikacji, a także omawianiu możliwości rozpowszechniania uzyskanych wyników. W pierwszym dniu spotkania okazję do zaprezentowania swoich projektów mieli doktoranci.
W trakcie pobytu w Wurzburgu, udało się również odwiedzić wspólnie dom urodzin Aloisa Alzheimera
w pobliskim Marktbreit.