Szanowni Wykładowy i Studenci WRR

Polska Agencja Przedsiębiorczości (Organizator) wspólnie z Województwem Małopolskim (Głównym Partnerem) oraz Krakowem (Miastem Gospodarzem), zapraszają wykładowców wraz ze studentami Wydziału Rehabilitacji Ruchowej do udziału w IX Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Centrum Kongresowym ICE Kraków w dniach 14-15 listopada 2022 roku. Program Kongresu dostępny jest tutaj.

W wydarzeniu można wziąć udział w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych lub w czasie ich trwania pod warunkiem uczestnictwa wszystkich studentów z danej grupy wraz nauczycielem/ami.

Każda z zainteresowanych osób, która pojawi się na wydarzeniu musi zarejestrować się w poniższym formularzu:

https://forms.freshmail.io/f/1xpuwmeex7/jjx6i6tc4e/index.html?standalone 

Uczestnicy Kongresu będą mogli spotkać się z osobami decyzyjnymi, które na co dzień działają w obszarze ich zainteresowań, są praktykami w danej branży i od nich zależy jej wygląd w naszym kraju.

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy dostaną certyfikat uczestnictwa w Kongresie.

prof. dr hab. Piotr Mika
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

27 października 2022 obchodzimy Światowy Dzień Terapii Zajęciowej. Studentom, nauczycielom i praktykom Terapii Zajęciowej życzymy sukcesów edukacyjnych i zawodowych. Pacjentom zaś pełnego korzystania z możliwości jakie daje terapia zajęciowa dla poprawy zdrowia, samopoczucia i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Miło nam poinformować, że pracownik Instytutu Rehabilitacji Klinicznej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej dr Iwona Sulowska-Daszyk, jest członkiem Rady Młodych Naukowców, gremium doradczego Ministra Edukacji i Nauki. W skład obecnej kadencji wchodzi 23 młodych naukowców, będących przedstawicielami różnych dziedzin nauki, pracujących na uczelniach w całej Polsce. Dr Iwona Sulowska-Daszyk reprezentuje dziedzinę nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinę nauki o kulturze fizycznej. Obecna VII kadencja została powołana zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021, na okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2023. Rozpoczyna się więc drugi rok działalności Rady.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Czytaj więcej...

Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zaprasza

5 listopada 2022

na "VIII Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów 2022"

Olimpiada ma już swoją tradycję i z roku na rok staje się coraz popularniejszym wydarzeniem wśród społeczności fizjoterapeutów. Wysoki poziom merytoryczny zagwarantuje Rada Naukowa złożona z pracowników naukowych wydziałów kształcących Fizjoterapeutów w Polsce.
Laureaci otrzymają cenne nagrody.

Więcej informacji na stronie: https://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/OOWMF/viii-ogolnopolska-olimpiada-wiedzy-mlodych-fizjoterapeutow

W dniach 21-23 września 2022 roku na Uniwersytecie Łódzkim odbyła się XLVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

Polskie Towarzystwo Antropologiczne (PTA) skupia badaczy różnych dyscyplin zajmujących się człowiekiem: antropologów, lekarzy, badaczy kultury fizycznej, socjologów, pedagogów, psychologów. W ramach XLVIII Konferencji PTA mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu plenarnego pt.: „The Impact of Neandertals and Denisovanson human evolutionary history” wygłoszonego przez prof. Svante Pääbo, który 3 października otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w roku 2022. Komitet Noblowski przyznał Nagrodę za „odkrycia dotyczące genomów wymarłych człowiekowatych i ewolucji człowieka”.

Obrady konferencyjne toczyły się w wielu sekcjach tematycznych, zarówno w formie stacjonarnych wykładów, jak i posterów prezentowanych w formie tradycyjnej. W sesji Antropologia Kliniczna mgr Karol Makiel, doktorant w Zakładzie Anatomii, przedstawił pracę (wystąpienie ustne) zespołu K. Makiel, A. Targosz, Suder A.: „Wpływ treningu zdrowotnego na skład ciała oraz poziom iryzyny u mężczyzn z zespołem metabolicznym”. Jako członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego dr hab. Agnieszka Suder, prof. AWF z Zakładu Anatomii wzięła udział w Walnym Zebraniu, pełniła również rolę członka Komitetu Naukowego konferencji. 

W dniach 10-14.10.2022 grupa nauczycieli akademickich związanych z kierunkiem terapia zajęciowa (dr Agnieszka Smrokowska- Reichmann, dr Anna Bukowska oraz dr hab. Edyta Janus prof. AWF) wraz ze studentami 2 roku studiów magisterskich kierunku terapia zajęciowa uczestniczy w Opavie w szkoleniu realizowanym w ramach programu Erasmus +. Projekt nosi tytuł "Support of the Snoezelen Concept and its Integration into University Education". Partnerami projektu są AWF Kraków, Uniwersytet Śląski w Opavie oraz Uniwersytet w Lleidzie. Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia dotyczące edukacji i praktyki Snoezelen.