W dniu 11 stycznia 2023 odbyło się 4 już spotkanie w KAWFce, związane z rozwojem kompetencji dydaktycznych i wymianą doświadczeń nauczycieli akademickich. Warsztaty na temat: Nauczyciel artysta – nauczyciel artystów. Jak uczyć kreatywności? poprowadził prof. Marek Pokutycki z Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie. W spotkaniu zakończonym pokazem mody eco, z wykorzystaniem wyłącznie papieru, wzięli udział nauczyciele ze wszystkich Wydziałów naszej Uczelni, którzy wcielili się w rolę projektantów mody bądź modeli.

Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach: Sylwia Mętel - WRR i Magdalena Majer - WWFiS

Informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, postanowieniem z dnia 21 listopada 2022 roku nadał tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej prof. dr hab. Joannie Golec.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Z przyjemnością informujemy, że Rada Naukowa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2022 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej Pani dr hab. Katarzynie Ogrodzkiej-Ciechanowicz. Tytuł osiągnięcia naukowego: Efekty terapii pacjentów przed i po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostycznych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W dniu 24 listopada 2022 roku odbyła międzynarodowa konferencja organizowana przez Uniwersytet w Miszkolcu "Scientific Research Conference of the University of Miskolc in 2022". Naszą uczelnię reprezentowały przedstawicielki Studenckiego Koła Naukowego Rocker. Karolina Ryś i Wiktoria Buczan zaprezentowały pracę "Dual-task walking and falls in elderly people", za którą otrzymały miejsce II oraz Małgorzata Młynarczyk i Nikola Chmura przedstawiły "Factors influencing gait in dual-task walking", za którą otrzymały miejsce III. Oba wystąpienie powstały przy wsparciu opiekuna koła naukowego –  dr Agnieszki Kreski-Korus.

.

Poniżej prezentujemy wyniki bieżącej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii organizowanego przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów wraz z zespołem redakcyjnym czasopisma naukowego "Physiotherapy Review".

Pierwsze miejsce zdobyła absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Julia Buszko, która napisała pracę magisterską pod opieką prof. dr hab. Anny Miki.

Nagrody:

  • 1 miejsce: Julia Buszko (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie) – Ocena zależności pomiędzy występowaniem dolegliwości układu moczowo–płciowego u młodych kobiet a osłabieniem mięśni dna miednicy.
  • 2 miejsce: Maciej Oleksiewicz (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) – Efektywność manipulacji krótkodźwigniowej stawów kręgosłupa lędźwiowego.
  • 3 miejsce: Dominika Siluk (Gdański Uniwersytet Medyczny) – Wpływ nowoczesnego Modelu Opieki Fizjoterapeutycznej na jakość funkcjonowania położnic/pacjentek w okresie poporodowym.

Wyróżnienia:

  • Damian Wiernasz (Uniwersytet Rzeszowski) – Wpływ rehabilitacji na dolegliwości bólowe oraz sprawność funkcjonalną pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa w odcinku L-S, przebywających w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju.
  • Michał Katra (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach) – Wpływ podzielonej i celowanej uwagi na wielkość przestrzennego sumowania bólu: badanie eksperymentalne.
  • Alina Gabrylewicz (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie) – Powrót do zdrowia pacjentów po zespole PIMS oraz wpływ tej choroby na tolerancję wysiłku.
  • Klaudia Kusienicka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) – Wpływ opasek do treningu okluzyjnego na propriocepcję stawu na przykładzie nadgarstka.
  • Hanna Zielińska (Olsztyńska Szkoła Wyższa) – Rehabilitacja szpitalna po COVID-19 a stan funkcjonalny pacjentów.
  • Tomasz Świstowski (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie) – Wpływ terapii trakcyjnej odcinka szyjnego kręgosłupa na rozkład składowych harmonicznych w głosie oraz na natężenie i długość fonacji.
  • Agnieszka Kijak (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) – Ocena wpływu skręcenia stawu skokowego na możliwości siłowe i szybkościowe zginaczy grzbietowych i podeszwowych stopy w grupie kobiet.

Czytaj więcej na stronie:

https://kif.info.pl/wyniki-konkursu-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-fizjoterapii/

Wszystkim laureatkom i laureatom serdecznie gratulujemy!