W sierpniu 2023 roku dobiegł końca międzynarodowy projekt badawczy „Support of the Snoezelen concept and its integration into university education” (2020-1-CZ01-KA203-078267) trwający od 2020 roku w ramach programu Erasmus+ i współfinansowany przez Komisję Europejską.

AWF w Krakowie brała udział w projekcie wraz z Uniwersytetem w Opavie (Czechy) oraz Uniwersytetem w Lleida (Katalonia). Kierownikiem krajowym projektu była dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, a członkami zespołu dr Anna Bukowska i mgr Dorota Kurbiel.

Trzy lata projektu były pracowite i bardzo owocne. Wypełniały je regularne i wielokrotne spotkania, kolejno w każdym z trzech krajach uczestniczących w projekcie. Organizowaliśmy wzajemne wizyty studentów i wykładowców, wykłady i ćwiczenia, a także prowadzenie warsztatów i szkoleń dla osób spoza uczelni zainteresowanych metodą Snoezelen.

Uwieńczeniem projektu było napisanie i wydanie po pozytywnych recenzjach anglojęzycznego podręcznika akademickiego. Każda z części tej publikacji ukazuje metodę Snoezelen z osobnej perspektywy. W przypadku Polski jest to perspektywa terapii zajęciowej.

Jest to pierwsza tego typu książka w skali Europy. Prezentowany podręcznik adresowany jest nie tylko do osób związanych ze szkolnictwem wyższym, ale także do terapeutów zajęciowych, pedagogów specjalnych i psychologów, którzy  chcieliby wykorzystać w swojej pracy możliwości, jakie daje metoda Snoezelen.

Tu można bezpłatnie pobrać książkę:

 https://www.slu.cz/fvp/en/snoezelenoutputs   

Cieszymy się, że jako pracownicy Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie mogłyśmy wziąć udział w tak znaczącym przedsięwzięciu, przyczynić się do propagowania Snoezelen jako nowej metody terapeutycznej oraz zacieśnić naszą współpracę z uczelniami z innych krajów.

Dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Dr Anna Bukowska

Mgr Dorota Kurbiel

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Fizjoterapeutów po raz kolejny organizuje "Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii". Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe, a najlepsze prace będą publikowane w czasopiśmie naukowym "Physiotherapy Review", które znajduje się na liście czasopism punktowanych i posiada 140 pkt. ministerialnych.

Link do informacji o konkursie: https://kif.info.pl/trwa-konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-z-fizjoterapii/

 

W dniu 6 lipca 2023 roku gościliśmy studentów kierunku terapia zajęciowa z AWF we Wrocławiu wraz z opiekunami dr Dominiką Zawadzką oraz dr Rafałem Bugajem. Podczas wizyty, studenci mieli możliwość zwiedzenia Sali Snoezelen oraz wysłuchania inspirującej pogadanki dr Smrokowskiej-Reichmann. Nauczyciele akademiccy zaś, mieli możliwość podzielenia się swoimi refleksjami związanymi z kondycją terapii zajęciowej oraz perspektywami jej rozwoju. 

Z przyjemnością informujemy, że prace Studentek z  Koła Naukowego Rehabilitacji Ruchowej „Szansa” oraz SKN „Manual Activity Group” zostały zakwalifikowane przez Komitet Naukowy i zaprezentowane w sesji Orthopedics & Physiotherapy Oral Session na 31 International Medical Students’ Conference (14-15.04.2023, Kraków).  

  • Aleksandra Adamik: Correlation between results of passive knee extension test according to Kinetic Control concept and results of Functional Movement Screen test: active straight-leg raise test- initial report. 
  • Magdalena Łaś: The difference in the effects of vibrotherapy versus kinesiotaping on lumbar pain. 
  • Maria Krysik: Awareness, knowledge and needs of men related to physiotherapy in sexology. Frequency of sexual dysfunctions. 

Życzymy dalszych sukcesów!

Z przyjemnością informujemy, że Rada Naukowa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2023 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej Pani dr hab. Katarzynie Filar-Mierzwie. Tytuł osiągnięcia naukowego: Wpływ terapii tańcem na wybrane wskaźniki hematologiczne, reologiczne i biochemiczne krwi oraz równowagę i ryzyko wystąpienia upadków u kobiet w starszym wieku.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Oferta współpracy dla fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii
- praktyka z zakresu zoofizjoterapii

Nawiązanie współpracy z naszą firmą daje możliwość praktykowania dla chętnych zainteresowanych usprawnianiem zwierząt w miejscu, które jest wyposażone zarówno w podstawowy sprzęt jak i sprzęt innowacyjny, rzadko spotykany (ogólna lista dostępnych urządzeń poniżej). Zgromadzenie zaawansowanego zaplecza technicznego umożliwia prowadzenie terapii w sposób kompleksowy i zgodny z najwyższymi standardami. Terapeuta spośród szerokiego wachlarza możliwości może dobrać terapię do każdego przypadku i przeprowadzić ją od początku do końca w jednym miejscu. Bogate zaplecze techniczne pozwala młodym adeptom zoofizjoterapii opanować zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanej w zakresie zoofizjoterapii w warunkach rzeczywistych.

Czytaj więcej...