W Warszawie w dniach 27.06.-01.07.2022 odbył się drugi tydzień szkolenia w programie zaawansowanym Ministerstwa Edukacji i Nauki "Mistrzowie Dydaktyki".

Nauczyciele AWF w Krakowie uczestniczyli we wszystkich trzech ścieżkach programu:

  1. Advanced Qualifications in Teaching: dr Agata Milert (WRR), dr Izabela Górska (WRR)
  2. Train the Trainer: dr Magdalena Majer (WWFiS), dr Sylwia Mętel (WRR)
  3. Educational Leadership: dr Andrzej Markowski (WRR)
Czytaj więcej...

W dniach 27-29 maja 2022 r. odbył się II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, podczas którego delegaci z całej Polski wybrali nowego Prezesa, a także członków organów samorządu: Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika i jego zastępców.

Prezesem KRF został dr Tomasz Dybek, który w głosowaniu pokonał ustępującego Prezesa dr. hab. Macieja Krawczyka.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o projekcie zmian w ustawie dotyczącej między innymi likwidacji Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, który został skierowany pod obrady Rady Ministrów.

 Treść pisma można pobrać ze strony WRR:

Pismo dotyczące wprowadzonych zmian w sprawie likwidacji PEF

Nakładem wydawnictwa EDRA Urban&Partner ukazał się pierwszy tom opracowania pt. „Diagnostyka narządu ruchu w fizjoterapii” autorstwa dr hab. Anety Bac prof. AWF, dr hab.  Agnieszki Jankowicz-Szymańskiej prof. PWSZ, dr hab. Henryka Liszki i dr Katarzyny Wódki. Pozycja kompleksowo omawia metody i techniki fizjoterapeutyczne służące do oceny funkcjonalnej narządu ruchu, a liczne fotografie pozwalają na lepsze zrozumienie i przyswojenie omawianych treści.

W dniach 19-20.05.2022 roku w Poznaniu odbyła się Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa "Innowacje w terapii zajęciowej", której organizatorem był Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego. Konferencja jest doskonałą okazją do dzielenia się wiedzą, nawiązywania oraz podtrzymywania kontaktów także tych skupionych wokół naszej Uczelni - na zdjęciu (od prawej) pracownik WRR - dr hab. Edyta Janus prof. AWF, doktorantka na WRR - mgr Paulina Kasprzyk oraz absolwentka terapii zajęciowej - mgr Patrycja Anacka.