Miło nam poinformować o sukcesie studentów Koła Naukowego ,,Szansa’’, którzy pod opieką Pana profesora Marka Pieniążka opublikowali dwa artykuły w czasopiśmie ,,Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja’’. Pierwszy z nich autorstwa Dawida Janczarzyka i Pawła Kurowskiego ,,Porównanie wpływu kompresji ischemicznej i techniki energii mięśniowej utajonych punktów spustowych na zmiany progu bólu i zmiany bioelektryczne mięśnia czworobocznego grzbietu’’ wydany w numerze marcowym był publikacją inaugurującą cykl ,,Nauka poszła w Las – Liga Artykułów Studenckich’’. W kolejnym wydaniu ukazał się drugi artykuł ,,Porównanie wpływu technik energii mięśniowej i pozycyjnego rozluźniania utajonych punktów spustowych na zmniejszenie dolegliwości bólowych i zmiany napięcia spoczynkowego mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego i jego antagonisty’’, którego autorami byli Sara Gamrot i Dawid Janczarzyk będący nie jako zwieńczeniem bardzo udanego roku akademickiego dla studentów Koła Naukowego ,,Szansa’’.

Nakładem wydawnictwa PZWL ukazał się pierwszy na polskim rynku podręcznik omawiający metody i techniki fizjoterapeutyczne w leczeniu dysfunkcji ortopedycznych i urazowych stopy i stawu skokowo-goleniowego, autorstwa prof. Anety Bac, prof. Agnieszki Jankowicz-Szymańskiej, dr Henryka Liszki i dr Sabiny Kaczor. Książka przybliża najnowsze metody diagnostyki patologii stopy i stawu skokowo-goleniowego oraz systematyzuje i pokazuje możliwości fizjoterapeutyczne i chirurgiczne w leczeniu w/w problemów.

 

Nakładem wydawnictwa AWF  ukazała się monografia pt. „ Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa dla potrzeb fizjoterapii i kosmetologii” pod redakcją dr hab. Anety Teległów, prof. AWF. To pierwsza w piśmiennictwie polskim publikacja z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej przygotowana pod kątem potrzeb fizjoterapii i kosmetologii, co stanowi jej oryginalność. Monografia ta stanowi uzupełnienie poprzednich podręczników poświęconych tematyce diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Monografia ta została napisana przez 25 uznanych wybitnych krakowskich specjalistów.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe. Przypominamy, że Szpital ten leczy pacjentów zarażonych koronawirusem. Każdy kto chciałby pomóc, może wnieść datek na konto Szpitala dla darowizn: BGK 31 1130 1150 0012 1148 7820 0013.

Więcej informacji na stronie http://zeromski-szpital.pl/zbiorka-dane-biezace-2/

 

  

 
Mimo trudnej sytuacji w kraju i na świecie projekt HOMESIDE trwa!
Prosimy o przekazywanie wiadomości osobom, które mogą być zainteresowane udziałem. 
Mamy nadzieję, że rekrutacja ruszy już wkrótce. Więcej informacji: http://www.awf.krakow.pl/homeside
 
Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu zawartymi w krótkim filmie:
 
 

Szanowni  Nauczyciele i Studenci

W związku z ogólnopolską  kwarantanną zmieniamy sposób realizacji dyżurów i konsultacji - zalecamy  ich prowadzenie  na drodze mailowej i telefonicznej aż do odwołania.

 

Dziekan WFiS         dr hab. Michał Spieszny profesor AWF

Dziekan WRR         dr hab. Piotr Mika profesor AWF

Dziekan TiR           dr hab. Ewa Roszkowska profesor AWF