Informacja dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Terapia zajęciowa i Kosmetologia

Szanowni Państwo

W bieżącym roku akademickim przystąpią Państwo do ustnego egzaminu dyplomowego. Procedura egzaminu dyplomowego wraz z bankiem pytań teoretycznych i praktycznych jest już dostępna na stronie Wydziału Rehabilitacji Ruchowej w zakładce Studenci/Procedura dyplomowania.

Z poważaniem
dr Dorota Gazurek i dr Katarzyna Chojak-Fijałka
Prodziekani Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie