Nakładem wydawnictwa AWF  ukazała się monografia pt. „ Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa dla potrzeb fizjoterapii i kosmetologii” pod redakcją dr hab. Anety Teległów, prof. AWF. To pierwsza w piśmiennictwie polskim publikacja z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej przygotowana pod kątem potrzeb fizjoterapii i kosmetologii, co stanowi jej oryginalność. Monografia ta stanowi uzupełnienie poprzednich podręczników poświęconych tematyce diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Monografia ta została napisana przez 25 uznanych wybitnych krakowskich specjalistów.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe. Przypominamy, że Szpital ten leczy pacjentów zarażonych koronawirusem. Każdy kto chciałby pomóc, może wnieść datek na konto Szpitala dla darowizn: BGK 31 1130 1150 0012 1148 7820 0013.

Więcej informacji na stronie http://zeromski-szpital.pl/zbiorka-dane-biezace-2/

 

  

 
Mimo trudnej sytuacji w kraju i na świecie projekt HOMESIDE trwa!
Prosimy o przekazywanie wiadomości osobom, które mogą być zainteresowane udziałem. 
Mamy nadzieję, że rekrutacja ruszy już wkrótce. Więcej informacji: http://www.awf.krakow.pl/homeside
 
Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu zawartymi w krótkim filmie:
 
 

Szanowni  Nauczyciele i Studenci

W związku z ogólnopolską  kwarantanną zmieniamy sposób realizacji dyżurów i konsultacji - zalecamy  ich prowadzenie  na drodze mailowej i telefonicznej aż do odwołania.

 

Dziekan WFiS         dr hab. Michał Spieszny profesor AWF

Dziekan WRR         dr hab. Piotr Mika profesor AWF

Dziekan TiR           dr hab. Ewa Roszkowska profesor AWF

Zajęcia teoretyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) odbywają się na zasadzie takiej jak e-learning. Prowadzący wysyłają materiały (lub dane dotyczące źródeł) studentom na skrzynki rocznika lub indywidualne adresy mailowe wraz z informacjami dotyczącymi sposobów realizacji i zaliczania kolejnych zajęć zgodnie z harmonogramem.

Rozliczenie zrealizowanych w ten sposób zajęć dydaktycznych jest takie samo jak w przypadku godzin kontaktowych.

Zajęcia praktyczne/kliniczne/praktyki zostają zawieszone co najmniej do dnia 25.03.2020. Sposób odrabiania zaległości będzie podany w terminie późniejszym. Nie dokonujemy rozliczeń godzin w ramach tych zajęć.

Dyżury pozostają bez zmian. Pracownicy fizycznie stawiają się na dyżurach w terminach wcześniej ustalonych.

Dziekanaty oraz sekretariaty Instytutów rozpatrują sprawy studenckie wyłącznie poprzez telefon oraz droga mailową.

Uprzejmie prosimy nauczycieli oraz studentów aby zachować ostrożność oraz stosować się do Zarządzenia Rektora Nr 6/2020 ws. przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności AWF.

Sprawę proszę traktować jako niezwykle poważną.

Dziekan WFiS         dr hab. Michał Spieszny profesor AWF

Dziekan WRR         dr hab. Piotr Mika profesor AWF

Dziekan TiR            dr hab. Ewa Roszkowska profesor AWF

 

W środę 05.02.2020 w Akademii Wychowania Fizycznego miało miejsce uroczyste wręczenie nagrody za zajęcie I miejsca w konkurencji drużynowej podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodych Fizjoterapeutów. Olimpiada odbyła się 17.11.2019 w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zwycięska drużyna AWF w Krakowie wystąpiła w składzie: Justyna Kołodziej, Maciej Olszewski, Tomasz Gorczyca, Dawid Janczarzyk (studenci dwuletnich studiów magisterskich) oraz Joanna Dziedzic i Marcin Błaszcz (absolwenci). Główną nagrodą był stół do terapii manualnej firmy Sumer, który trafił do Zakładu Kinezyterapii Instytutu Nauk Stosowanych Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie.