W dniach 27-29 maja 2022 r. odbył się II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, podczas którego delegaci z całej Polski wybrali nowego Prezesa, a także członków organów samorządu: Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika i jego zastępców.

Prezesem KRF został dr Tomasz Dybek, który w głosowaniu pokonał ustępującego Prezesa dr. hab. Macieja Krawczyka.

W gronie delegatów znaleźli się pracownicy AWF: dr hab. Dariusz Mucha, prof. AWF oraz dr Andrzej Markowski. W zjeździe wzięło udział 328 delegatów, którzy z zaangażowaniem pracowali podczas całego zjazdu.

Więcej informacji na stronie KIF: https://kif.info.pl/ii-krajowy-zjazd-fizjoterapeutow-wybral-prezesa-i-czlonkow-organow-ii-kadencji-samorzadu/