W dniu 23 grudnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia (tekst rozporządzenia) wprowadzające obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób wykonujących zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego. Nie później niż do dnia 1 marca 2022 r. osoby te mają obowiązek otrzymania unijnego cyfrowego zaświadczenia.

Obowiązek ten ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Obowiązkowi nie podlegają osoby, które mają przeciwwskazania do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia.