Komunikat nr 2

Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

z dnia 29.09.2020

w sprawie obowiązków nauczycieli i studentów
Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
w czasie przebywania na kwarantannie i/lub pozytywnego testu na COVID-19.

  

Czytaj więcej...

Komunikat nr 1

Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

z dnia 24.09.2020

w sprawie organizacji zajęć na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej

w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE studentów studiów stacjonarnych  I roku z władzami Wydziału Rehabilitacji Ruchowej odbędzie się w dniu 27.09.2020 (niedziela) w Hali Gier Sportowych:

  • 9.00 – studenci Fizjoterapii jednolitej magisterskiej i Terapii Zajęciowej pierwszego i drugiego stopnia
  • 11.00 – studenci Fizjoterapii drugiego stopnia i Kosmetologii pierwszego i drugiego stopnia.

 


WAŻNA INFORMACJA

DLA STUDENTÓW WSZYSTKICH KIERUNKÓW


Przed przystąpieniem do zajęć należy pobrać i wypełnić oświadczenie a następnie oddać je prowadzącemu na pierwszych realizowanych ćwiczeniach. Oświadczenie to składane jest jednorazowo w semestrze.

Każdego Studenta obowiązuje zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia i postępowanie zgodnie z nimi.

W czasie zajęć Studentów i Prowadzących obowiązuje maseczka/przyłbica i jednorazowe rękawiczki / dezynfekcja rąk / właściwe umycie rąk mydłem.

Na zajęcia Studenci zgłaszają się zgodnie z przydziałem do grup. W bieżącym roku akademickim nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach z inną grupą niż ta do której Student/a jest przypisany/a. Nauczyciele zobowiązani są nie wpuszczać na zajęcia osób z poza grupy. Informacja ta dotyczy również osób z przyznanym Indywidualnym Tokiem Studiowania.


Na stronie Studia/Rozkłady zajęć zamieszczono harmonogramy obejmujące odrabianie zajęć klinicznych oraz praktycznych, które zostały przerwane z powodu COVID-19. Zajęcia  będą realizowane we wrześniu 2020 w Akademii Wychowania Fizycznego, a harmonogramy są na bieżąco aktualizowane dla poszczególnych kierunków:

  • Fizjoterapia
  • Terapia zajęciowa
  • Kosmetologia

dlatego warto do nich często zaglądać.

Szanowni Państwo,

Sesja egzaminacyjna odbędzie się bez zmian  w  czasie określonym organizacją roku akademickiego. Aby uniknąć kumulacji egzaminów proszę nauczycieli o przesłanie do Dziekanatu informacji dotyczących dnia i godziny egzaminu - informacje te proszę przesłać w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 22.05.2020 r.

Egzaminy odbywają się on-line, forma  egzaminu  i wybór rodzaju komunikatora pozostaje do decyzji nauczycieli.

Jeżeli studenci mają kłopot z dostępem do Internetu muszą zgłosić ten fakt egzaminatorowi  najpóźniej   dzień przed rozpoczęciem  egzaminu. W takich przypadkach studenci zachowają ważność 1 terminu a egzamin  zostanie zorganizowany w formie tradycyjnej w Uczelni, co prawdopodobnie nastąpi dopiero we wrześniu.

Ważne dla studentów ostatnich roczników

Ponieważ organizacja egzaminu tradycyjnego w Uczelni z zachowaniem stosownego reżimu sanitarnego będzie możliwa najprawdopodobniej  dopiero we wrześniu, wszyscy studenci ostatnich  roczników  powinni  dążyć do uzyskania  dostępu do Internetu aby złożyć egzaminy o czasie i przystąpić  w lipcu do egzaminów dyplomowych.  W innym przypadku obrony odbędą się dopiero we wrześniu, co może utrudnić lub uniemożliwić  skuteczną rekrutację  absolwentom studiów 1 stopnia.

Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
dr hab. Piotr Mika, prof. AWF