Harmonogramy zajęć klinicznych 2020/21

Z powodu ciągłych zmian procedur realizacji zajęć w placówkach klinicznych związanych z pandemią COVID-19 publikację harmonogramów przesunięto na dzień 21.09.2020.

Harmonogram zajęć KLINICZNYCH dla 3 roku fizjoterapii


Warunki odbywania zajęć kontaktowych w semestrze zimowym 2020/21

Przed przystąpieniem do zajęć należy pobrać i wypełnić oświadczenie a następnie oddać je prowadzącemu na pierwszych realizowanych ćwiczeniach. Oświadczenie to składane jest jednorazowo w semestrze.

Każdego Studenta obowiązuje zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia i postępowanie zgodnie z nimi.

W czasie zajęć Studentów i Prowadzących obowiązuje maseczka / przyłbica i jednorazowe rękawiczki / dezynfekcja rąk / właściwe umycie rąk mydłem.

Na zajęcia Studenci zgłaszają się zgodnie z przydziałem do grup. W bieżącym roku akademickim nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach z inną grupą niż ta do której Student/a jest przypisany/a. Nauczyciele zobowiązani są nie wpuszczać na zajęcia osób z poza grupy. Informacja ta dotyczy również osób z przyznanym Indywidualnym Tokiem Studiowania.


WAŻNA INFORMACJA

DLA STUDENTÓW WSZYSTKICH KIERUNKÓW


Warunki odbywania zajęć kontaktowych studentów wszystkich kierunków Wydziału Rehabilitacji Ruchowej we wrześniu 2020.

Przed przystąpieniem do zajęć należy pobrać i wypełnić oświadczenie a następnie oddać je prowadzącemu na pierwszych realizowanych ćwiczeniach. Niezłożenie oświadczenia przed przestąpieniem do zajęć skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w nich. Oświadczenie to składane jest jednorazowo na czas odbywania odrabianych zajęć wrześniowych 01-27.09.2020.

 

Każdego Studenta obowiązuje zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia i postępowanie zgodnie z nimi.

W czasie zajęć Studentów i Prowadzących obowiązuje maseczka/przyłbica i jednorazowe rękawiczki/dezynfekcja rąk/właściwe umycie rąk mydłem.

Na zajęciach praktycznych w salach dydaktycznych AWF każdy Student zobowiązany jest posiadać własny materiał przykrywający powierzchnię leżanki.

Na zajęcia Studenci zgłaszają się zgodnie z przydziałem do grup z semestru letniego 2019/20 w wygodnym stroju sportowym lub zgodnym z wytycznymi prowadzącego.FIZJOTERAPIA

Harmonogramy zajęć uczelnianych przewidzianych do realizacji we WRZEŚNIU 2020

Harmonogram zajęć jest stale uaktualniany i warto do niego często zaglądać.

II rok, studia jednolite 5-letnie magisterskie - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Harmonogram zajęć jest stale uaktualniany i warto do niego często zaglądać.

III rok, studia jednolite 5-letnie magisterskie - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Harmonogram zajęć jest stale uaktualniany i warto do niego często zaglądać.

II rok, studia II stopnia - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Studia stacjonarne  SEMESTR ZIMOWY  rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne  SEMESTR LETNI  rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne  SEMESTR ZIMOWY  rok akademicki 2019/2020

 


TERAPIA ZAJĘCIOWA

Harmonogramy zajęć uczelnianych przewidzianych do realizacji we WRZEŚNIU 2020

Harmonogram zajęć jest stale uaktualniany i warto do niego często zaglądać.

II rok, studia I stopnia - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Studia stacjonarne SEMESTR LETNI rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne SEMESTR ZIMOWY rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne  SEMESTR ZIMOWY  rok akademicki 2020/2021

 • I rok studiów pierwszego stopnia - licencjackich
  • Harmonogram: Nazwa przedmiotu
 • II rok pierwszego stopnia - licencjackich
  • Harmonogram: Nazwa przedmiotu
 • III rok pierwszego stopnia - licencjackich
  • Harmonogram: Nazwa przedmiotu
 • I rok studiów drugiego stopnia - magisterskich
  • Harmonogram: Nazwa przedmiotu
 • II rok studiów drugiego stopnia - magisterskich
  • Harmonogram: Nazwa przedmiotu

KOSMETOLOGIA

Harmonogramy zajęć uczelnianych przewidzianych do realizacji we WRZEŚNIU 2020

Harmonogram zajęć jest stale uaktualniany i warto do niego często zaglądać.

II rok, studia I stopnia - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Studia stacjonarne  SEMESTR ZIMOWY  rok akademicki 2020/2021

 • I rok studiów pierwszego stopnia - licencjackich
  • Harmonogram: Nazwa przedmiotu
 • II rok pierwszego stopnia - licencjackich
  • Harmonogram: Nazwa przedmiotu
 • III rok pierwszego stopnia - licencjackich
  • Harmonogram: Nazwa przedmiotu
 • I rok studiów drugiego stopnia - magisterskich
  • Harmonogram: Nazwa przedmiotu
 • II rok studiów drugiego stopnia - magisterskich
  • Harmonogram: Nazwa przedmiotu

Studia stacjonarne SEMESTR LETNI rok akademicki 2019/2020

Studia niestacjonarne SEMESTR LETNI rok akademicki 2018/2019

Studia stacjonarne SEMESTR ZIMOWY rok akademicki 2019/2020