Szanowni Nauczyciele i Studenci

 

W związku utrzymującą się pandemią COVID-19 przypominamy poniższe procedury postępowania.

Procedura postępowania w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2:

  1. Student/ka kierowany/a jest przez Sanepid na izolację domową.
  2. Student/ka informuje drogą mailową Dziekanat WRR i nauczycieli akademickich o izolacji domowej w celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dydaktycznych.
  3. Student/ka nie uczestniczy w zajęciach stacjonarnych na uczelni ale może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych zdalnie.

Procedura postępowania osoby niezaszczepionej przeciw COVID-19 w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2:

  1. Student/ka niezaszczepiony/a przeciw COVID-19 zgłasza fakt bezpośredniego kontaktu przez Internetowe Konto Pacjenta https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta lub przez internetowy formularz Zgłoś kwarantannę https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne.
  2. Student/ka informuje drogą mailową Dziekanat WRR i nauczycieli akademickich o kwarantannie w celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dydaktycznych.
  3. Student/ka nie uczestniczy w zajęciach stacjonarnych na uczelni ale może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych zdalnie.

Procedura postępowania osoby zaszczepionej przeciw COVID-19 w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2:

  1. Student/ka zaszczepiony przeciw COVID-19 – zgodnie z aktualnym stanem prawnym nie jest kierowany na kwarantannę.
  2. Student/ka może uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych i zdalnych na uczelni.
  3. Student/ka zwraca szczególną uwagę na zachowanie zasad reżimu sanitarnego i obserwuje się pod kątem wystąpienia ewentualnych objawów COVID-19.

Wszystkie aktualne informacje i zalecenia o pandemii dostępne stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Jednocześnie proszę nauczycieli o usprawiedliwianie studentom nieobecności wynikających z izolacji lub kwarantanny i umożliwienie odrobienia treści przedmiotowych w formie możliwej do zrealizowania. Szczególnie dotyczy to zajęć klinicznych, których odrobienie w formie stacjonarnej w placówce klinicznej jest czasami niemożliwe.

prof. dr hab. Piotr Mika
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowe