Zgodnie z decyzją JM Rektora AWF w wyniku wprowadzenia nowych obostrzeń przez Prezesa Rady Ministrów w związku z występowaniem na terenie Polski stanu epidemii COVID-19 ustala się następujące zasady dotyczące organizacji zaliczeń i egzaminów w sesji zimowej 2020/21:

  • Przedmioty realizowane w formie zdalnej należy zakończyć zaliczeniem/egzaminem w formie zdalnej poprzez platformę Teams (testy, egzamin ustny online…). Jeśli dokonaliście Państwo rezerwacji sal w Dziale Nauczania, proszę je odwołać.
  • Przedmioty praktyczne realizowane stacjonarnie wymagające zaliczenia praktycznego należy przeprowadzić w formie kontaktowej przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Jeżeli przedmioty te wymagają zaliczenia części teoretycznej, należy przeprowadzić je w formie zdalnej.
  • Umożliwia się uzyskiwanie zaliczeń z przedmiotów nieegzaminacyjnych do ostatniego dnia sesji tj. 29.01.2021.

dr hab. Piotr Mika, prof. AWF
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej