Komunikat nr 4
Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
z dnia 19.03.2021
w sprawie organizacji zajęć
w okresie od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku

Zgodnie z komunikatem JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na wszystkich kierunkach studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w okresie od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku, informuję, że wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej za wyjątkiem zajęć prowadzonych na basenie będą się odbywać w dotychczasowym trybie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

prof. dr hab. Piotr Mika
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej