Charakterystyki praktyk zawodowych na studiach magisterskich

 

Rok studiów – I
Semestr – w/po 1 semestrze
Ilość tygodni – 4 (200 godzin)
Rodzaj praktyki – kliniczna
Cel praktyki – ocena stanu pacjenta w różnych jednostkach chorobowych; samodzielne
prowadzenie ćwiczeń usprawniających, po konsultacji i akceptacji
przez opiekuna praktyk.

Rok studiów – I
Semestr – w/po 2 semestrze
Ilość tygodni – 4 (200 godzin)
Rodzaj praktyki – kliniczna
Cel praktyki – samodzielna praca studenta w pracowni fizykoterapii i kinezyterapii
według autorskiego programu, po akceptacji przez opiekuna praktyk.

Rok studiów – II
Semestr – w/po 3 semestrze
Ilość tygodni – 4 (200 godzin)
Rodzaj praktyki – kliniczna
Cel praktyki – samodzielna praca studenta w gabinecie/oddziale rehabilitacyjnym
lub ośrodkach odnowy biologicznej i SPA według autorskiego programu, po
akceptacji przez opiekuna praktyk.