Od 2 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Mobilność Plus. Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu w zakresie udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN oraz Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów UJ zapraszają na warsztaty poświęcone grantom European Research Council (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych). Warsztaty odbędą się 13.01.2017 r. w Auditorium Maximum (sala wystawowa A piętro II) przy ulicy Krupniczej 33 w Krakowie. Termin zgłoszeń upływa 9.01.2017 r. o godz. 9:00

https://goo.gl/forms/nbjE5LRrLx0mFMZx1

Od 10 stycznia 2017 r. do 10 marca 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „ First Team”. W ramach konkursów możliwe będzie uzyskanie środków na finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.

http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do piątej edycji konkursu ETIUDA oraz pierwszej konkursów SONATINA i UWERTURA. Centrum ogłosiło też konkurs MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe, do którego nabór rozpocznie się w kwietniu 2017 roku.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/65-mln-zl-od-ncn-na-stypendia-staze-naukowe-i-male-granty.html

Sieć EURAXESS – wspierająca międzynarodową mobilność i rozwój kariery naukowców – przekazuje poprzez swoje strony, praktyczne informacje dla naukowców i pracodawców w Europie ułatwiające zatrudnienie i nawiązywanie współpracy badawczej.

https://www.euraxess.pl/pl

Do 30 kwietnia 2017 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu na projekty badawcze, promotorskie oraz stypendia związane z żywieniem człowieka w ramach konkursu grantowego na 2017 rok., którego organizatorem jest Fundacja Nutricia. W roku 2017 Fundacja będzie szczególnie wspierać projekty badań dotyczących problemu otyłości – poszukiwaniu jej przyczyn oraz metod zapobiegania i leczenia.

http://fundacjanutricia.pl/granty-badawcze/