Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-ustawe

Książka zawiera porady oraz instrukcje dotyczące popularyzacji badań, wystąpień publicznych oraz budowania wizerunku naukowca

Publikacja jest dostępna w postaci elektronicznej:

poradnik przygotowany przez Radę Młodych Naukowców

http://rmn.org.pl/images/PORADNIK%20RMN.pdf