Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach:

  • badań podstawowych;
  • badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
  • badań na rzecz rozwoju gospodarki

Nabór wniosków trwa do 31 marca 2017 r.

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-o-nagrody-ministra-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-lub-naukowo-techniczne_20170117.html