Od 22 lutego 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 konkursu InnoNeuroPharm.

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innoneuropharm/3_zalacznik_nr_1_do_rpk_-_zakres_tematyczny_konkursu.pdf

Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze, których zakres dotyczy miedzy innymi innowacyjnych metod rehabilitacji chorych w neuromedycynie,w tym:

Nowoczesne przyrządy rehabilitacyjne dostosowane do dysfunkcji psychicznych;

Nowoczesne przyrządy rehabilitacyjne dostosowane do dysfunkcji neurologicznych;

Innowacyjne programy komputerowe wspomagające i oceniające skuteczność neurorehabilitacji.