Po wygraniu manuskryptu do systemu danego czasopisma i wstępnej akceptacji, przyjdzie nam zmierzyć się z uwagami recenzentów. Polecamy artykuł p. Emanuela Kulczyckiego, który w sposób szczegółowy przedstawia, w jaki sposób odpowiedzieć recenzentom na ich komentarze.

 

Jak odpowiedzieć na uwagi recenzentów