Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogram wyborów członków komitetów naukowych PAN do dn. 06 października możliwa jest rejestracja w systemie wyborczym.

Zgodnie z Regulaminem:

"Jeżeli w odniesieniu do danego komitetu naukowego nie zgłosiło woli skorzystania z legitymacji biernej co najmniej 60 osób, wyborów do komitetu nie przeprowadza się. Osoby, które zadeklarowały wolę skorzystania z czynnego lub biernego prawa wyborczego do takiego komitetu, mogą w ciągu 14 dni od dnia wysłania do nich informacji z systemu elektronicznego dotyczącej braku wyborów do danego komitetu zgłosić deklaracje skorzystania z czynnego lub biernego prawa wyborczego do innego komitetu, do którego wybory odbędą się."

Link do systemu wyborczego: https://esw.pan.pl/Account/Login

Informacje na temat wyborów: https://pan.pl/     Zakładka KOMITETY NAUKOWE/WYBORY (w górnym pasku)