dr Tomasz Ridan adiunkt

ORCID: 0000-0001-9289-6745

Specjalizacja: fizjoterapia schorzeń kręgosłupa i stawów, terapia bólów głowy

Specjalizacja: fizjoterapia uroginekologiczna, fizjoterapia w mastektomii

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2002. Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Temat pracy doktorskiej: „Odległe wyniki leczenia zachowawczego choroby Legg-Calvé-Perthesa”. Dysertacja obroniona pod kierunkiem prof. zw. dr hab. n.med. Daniela Zarzyckiego.
 • 1992. Stopień magistra fizjoterapii na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Studia ukończone z wyróżnieniem.
 • 1984-1988. Ukończenie III LO im. J.Kochanowskiego w Krakowie. Klasa o profilu biologiczno-chemicznym z językiem łacińskim.

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • Od 1993 pracownik naukowo-dydaktyczny AWF w Krakowie, zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Kinezyterapii, Katedra Nauk Stosowanych, AWF Kraków
 • 2018-2021 współpraca z Akademią Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, kierunek Fizjoterapia
 • Od 2011 redaktor prowadzący Atlas Rehabilitacji Ruchowej Wyd. Forum Media Polska
 • Od 2007 prowadzi własną działalność z zakresu fizjoterapii i edukacji.
 • Od 2007 organizator szkoleń z zakresu mechanicznego diagnozowania i terapii MDT McKenzie.
 • Od 2005 wykładowca w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. W latach 2010-2011 pełniona funkcja Dziekana na kierunku Fizjoterapia i Kosmetologia.
 • 2017-2019 wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • 2013-2015 współudziałowiec i kierownik Pracowni Terapii Obrzękowej i Zespołów Bólowych Kręgosłupa w Ars-Medica Kraków.
 • 2008-2017 wykładowca w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, Wydział Fizjoterapii
 • 1995-1997 wychowawca-rehabilitant w Domu Dziecka nr 5 w Krakowie.
 • 1999 wykładowca w Medycznym Studium Zawodowym Nr 4, Kraków.

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr 

 • 2 promotorstwa pomocnicze wypromowanych prac doktorskich
 • 2 promotorstwa pomocnicze pracy doktorskiej w toku

Praca naukowo-dydaktyczna w uczelni 

 • Prowadzenie wykładów z przedmiotu: Kinezyterapia. Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotów: Kinezyterapia, Fizjoterapia Ogólna, Metody Specjalne Fizjoterapii (Terapia Manualna, Techniki Mobilizacji Narządu Ruchu), Profilaktyka i Leczenie Obrzęku Limfatycznego
 • Promotorstwo: 93 prac magisterskich i 27 prac dyplomowych
 • Członek Komitetu Naukowego. Ogólnopolski Event „Fizjoterapia w procesie leczenia raka piersi”. AWF Kraków 2015.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Jubileuszowej Konferencji Naukowej z okazji 10-lecia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie w dniach 23-25.02.2012.
 • Członek Komitetu Naukowego IV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Fizjoterapii i Wychowania Fizycznego. Organizator: SKN „Motus” oraz SKN „Szansa” – Zakład Kinezyterapii. „Na granicy medycyny i kultury fizycznej”. AWF Kraków 07-08.12.2007.
 • Członek komisji oceniającej referaty podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Fizjoterapii „Fizjoterapia w kształtowaniu prawidłowych wzorców postawy ciała”. AWF Kraków 3-4.12.2005.
 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w latach 1994, 2005, 2006
 • W latach 1995-1997 pomoc w organizacji i przeprowadzeniu Wojewódzkich Letnich Olimpiad Specjalnych, Ogólnopolskich Mityngów Lekkoatletycznych Olimpiad Specjalnych oraz Lekkoatletycznych Olimpiad Specjalnych. Olimpiady Specjalne, Kraków.

Członkostwo i działalność w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • 2019. Członek założyciel Stowarzyszenia MDT Polska oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia MDT Polska
 • Od 2018 Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej
 • Od 2017 współpraca z Towarzystwem „Amazonki” w Rzeszowie
 • Od 2007 członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej
 • 2010-2018 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej (PTMM)
 • 2007-2019 członek Instytutu McKenziego Polska w Poznaniu, aktualnie Stowarzyszenie MDT Polska

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

 Czynny udział w konferencjach naukowych –  http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/bib/bib/

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych 

 • Od 2008r. członek Komitetu Naukowego czasopisma Physiotherapy Review (d. Polish Journal of Manual Medicine)
 • Recenzent w czasopismach: Surgical and Vascular Nursing, Physiotherapy Review (d. Polish Journal of Manual Medicine), Medical Rehabilitation, European Journal of Clinical and Experimental Medicine, Medical Studies, Journal of Physiotherapy and Osteopathic Medicine

Staże zagraniczne, stypendia

 • Wyjazdy szkoleniowe: w ramach programu Erasmus+ Staff Training Mobility: Charles University, Faculty of Physical Education and Sport, Praha (2017) i Universidade do Minho, Instituto de Estudos da Criança, Braha, Portugalia (2005)
 • Wyjazd szkoleniowo-badawczy klinika Winbec, Nicea, Francja (2015)
 • Staż kliniczny w Feldberglinik dr Asdonk, St. Blasien, Niemcy (2007)

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • w trakcie 5-cio letniego cyklu szkoleniowego OMT Maitland (Ortopedycznej Terapii Manualnej) pod nadzorem DVMT, z akredytacją IFOMT
 • w trakcie 5-cio letnich studiów w Akademii Osteopatii
 • Certyfikowany terapeuta z zakresu Diagnozowania i Terapii Mechanicznej MDT McKenzie
 • Certyfikowany terapeuta manualny koncepcji Maitlanda zgodnie z akredytacją IFOMT
 • Certyfikowany terapeuta uroginekologiczny Fundacji Aenon i Międzynarodowej Szkoły Fizjoterapii Uroginekologicznej EIRPP.
 • Certyfikowany Terapeuta Kompleksowej Terapii Obrzękowej (certyfikat uzyskany w Feldbergklinik Dr Asdonk St. Blasien, Stuttgart, Niemcy).
 • Szkolenie: zagrożenia i przeciwwskazania do terapii manualnej dla fizjoterapeutów. Konferencja Szkoleniowo-Warsztatowa PTMM, Ciechocinek.
 • Kurs Kinesiotaping KT1/KT2 (Kinesio Polska, J. Sasinowski)
 • Kurs Mikrokinezyterapii (D. Grosjean)
 • Szkolenie z zakresu Tecarterapii. Winbac Clinic, Nicea, Francja
 • Szkolenie „Statystyka w medycynie – metody podstawowe”. StatSoft Polska, Kraków
 • Szkolenie z zakresu opracowania blizn Understanding Our Connective Tissue. Problems After Treatment for Breast Cancer” (W. Fourie)
 • Mulligan Concept (cz. A)
 • Thera Band Academy „Nowoczesne metody fizjoterapeutyczne. Innowacje w Thera Band”
 • Integrated Soft Touch Techniques Trigger Points, Pain and Muscle Tone „Wilson Concept” (E. Wilson, moduł I i II).
 • Medical Taping Concept (R. Classen)
 • Zertifikat, Funktionelle Osteopathie und Integration (FOI) (2 stopnie)
 • Kurs masażu limfatycznego i terapii uciskowej (KTO, 3 stopnie)
 • Podyplomowy kurs pedagogiczny. Studium Przygotowania Pedagogicznego dla Asystentów. Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr AWF w Krakowie
 • Szkolenie uprawniające do nauczania w szkołach koncepcji PNF, zgodnie z wymogami IPNF dla potrzeb edukacji.
 • PNF. Kurs podstawowy (A. Lizak)
 • Cykl szkoleniowy z zakresu MDT McKenzie, moduły A-D oraz E.
 • Kurs aktywnej i pasywnej terapii w wodzie. Kurs podstawowy i rozwijający (J. Lambeck)
 • Szkolenia w ramach Project Tempus, Hogeschool Groningen, Holandia.
 • Specjalizacja z zakresu Wychowania Zdrowotnego. AWF Kraków

Uzyskane nagrody i wyróżnienia 

 • 2018. Wyróżnienie. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. PWSZ Tarnów.
 • 2016. I miejsce w sesji posterowej. XXII Międzynarodowe Dni Inwalidy PTF. Zgorzelec
 • 2016. Wyróżnienie. VIII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji. Uniwersytet Rzeszowski
 • 2014. I miejsce. X Jubileuszowe Dni Fizjoterapii, PTF, Polańczyk.
 • 2013. Wyróżnienie. V Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Uniwersytet Rzeszowski
 • Laureat konkursu Primus Inter Pares

Tematyka projektów badawczych

 • Aktualny projekt w ramach grantu NCBR (POIR.01.01.01-00-1208/17). Badania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Tytuł projektu: Multifunkcjonalny stół do rehabilitacji z wielosekcyjną powierzchnią aktywną. Panel IV, Ból. Wykonawca projektu
 • Projekt badawczy „Wpływ wybranych interwencji fizjoterapeutycznych na zakres ruchomości barku oraz wybrane cechy motoryczne u pacjentek po 60. roku życia po radykalnej mastektomii metodą Maddena. Randomizowane badanie kontrolne z 3 miesięczną oceną utrzymywania się efektów usprawniania”. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wykonawca projektu.
 • Projekt badawczy (84/BS/KRK/2016) „Wpływ zastosowania przedniego dostępu operacyjnego na biomechaniczny obraz chodu oraz wynik funkcjonalny kończyny dolnej u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego”. Wykonawca projektu.
 • Projekt badawczy (76/BS/KF/2015) „Analiza związków pomiędzy wystąpieniem i charakterem szyjnych zespołów bólowych, ruchomością odcinka kręgosłupa, jak również z zaburzeniami funkcji mięśni szyi i obręczy barkowej wśród kobiet po zabiegu mastektomii”. Kierownik projektu.
 • 2013-2014. Projekt badawczy: „Opracowanie i wdrożenie systemu klinicznej oceny parametrów chodu i biegu na bieżni elektrycznej z wykorzystaniem komputerowej analizy cyfrowego obrazu video”. Projekt naukowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR w Krakowie. Nr umowy w ramach projektu: MARR/1992/2013/DZPP). Wykonawca projektu.