dr Tomasz Ridan adiunkt

ORCID: 0000-0001-9289-6745

Specjalizacja: fizjoterapia schorzeń kręgosłupa i stawów, terapia bólów głowy

Specjalizacja: fizjoterapia uroginekologiczna, fizjoterapia w mastektomii

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2002. Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Temat pracy doktorskiej: „Odległe wyniki leczenia zachowawczego choroby Legg-Calvé-Perthesa”. Dysertacja obroniona pod kierunkiem prof. zw. dr hab. n.med. Daniela Zarzyckiego.
 • 1992. Stopień magistra fizjoterapii na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Studia ukończone z wyróżnieniem.
 • 1984-1988. Ukończenie III LO im. J.Kochanowskiego w Krakowie. Klasa o profilu biologiczno-chemicznym z językiem łacińskim.

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • Od 1993 pracownik naukowo-dydaktyczny AWF w Krakowie, zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Kinezyterapii, Katedra Nauk Stosowanych, AWF Kraków
 • 2018-2021 współpraca z Akademią Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, kierunek Fizjoterapia
 • Od 2011 redaktor prowadzący Atlas Rehabilitacji Ruchowej Wyd. Forum Media Polska
 • Od 2007 prowadzi własną działalność z zakresu fizjoterapii i edukacji - dr Tomasz Ridan Fizjoterapia-Edukacja/RehaRidan
 • Od 2007 organizator szkoleń z zakresu mechanicznego diagnozowania i terapii MDT McKenzie.
 • Od 2005 wykładowca w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. W latach 2010-2011 pełniona funkcja Dziekana na kierunku Fizjoterapia i Kosmetologia.
 • 2017-2019 wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • 2013-2015 współudziałowiec i kierownik Pracowni Terapii Obrzękowej i Zespołów Bólowych Kręgosłupa w Ars-Medica Kraków.
 • 2008-2017 wykładowca w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, Wydział Fizjoterapii
 • 1999 wykładowca w Medycznym Studium Zawodowym Nr 4, Kraków.
 • 1995-1997 wychowawca-rehabilitant w Domu Dziecka nr 5 w Krakowie.

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr 

 • 2 promotorstwa pomocnicze wypromowanych prac doktorskich

Praca naukowo-dydaktyczna w uczelni 

 • Prowadzenie wykładów i/lub ćwiczeń z przedmiotów: Kinezyterapia, Fizjoterapia Ogólna, Metody Specjalne Fizjoterapii (Terapia Manualna, Techniki Mobilizacji Narządu Ruchu), Profilaktyka i Leczenie Obrzęku Limfatycznego (koordynator przedmiotu)
 • Promotorstwo: 102 prac magisterskich i 27 prac dyplomowych
 • Członek Komitetu Naukowego. Ogólnopolski Event „Fizjoterapia w procesie leczenia raka piersi”. AWF Kraków 2015.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Jubileuszowej Konferencji Naukowej z okazji 10-lecia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie w dniach 23-25.02.2012.
 • Członek Komitetu Naukowego IV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Fizjoterapii i Wychowania Fizycznego. Organizator: SKN „Motus” oraz SKN „Szansa” – Zakład Kinezyterapii. „Na granicy medycyny i kultury fizycznej”. AWF Kraków 07-08.12.2007.
 • Członek komisji oceniającej referaty podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Fizjoterapii „Fizjoterapia w kształtowaniu prawidłowych wzorców postawy ciała”. AWF Kraków 3-4.12.2005.
 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w latach 1994, 2005, 2006
 • W latach 1995-1997 pomoc w organizacji i przeprowadzeniu Wojewódzkich Letnich Olimpiad Specjalnych, Ogólnopolskich Mityngów Lekkoatletycznych Olimpiad Specjalnych oraz Lekkoatletycznych Olimpiad Specjalnych. Olimpiady Specjalne, Kraków.
 • w trakcie studiów członek oraz przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Rehabilitacji Ruchowej „SZANSA”, AWF Kraków

Członkostwo i działalność w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • 2019-2021. Członek założyciel Stowarzyszenia MDT Polska oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia MDT Polska
 • 2010-2018 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej (PTMM). W latach 2018-2022 Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej
 • Od 2017 współpraca z Towarzystwem „Amazonki” w Rzeszowie
 • Od 2007 członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej
 • 2007-2019 członek Instytutu McKenziego (MDT) Polska w Poznaniu

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

 Czynny udział w konferencjach naukowych –  http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/bib/bib/

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych 

 • Recenzent w czasopismach: Surgical and Vascular Nursing, Medical Rehabilitation, European Journal of Clinical and Experimental Medicine, Medical Studies, Journal of Physiotherapy and Osteopathic Medicine
 • Od 2008r. do 2019 członek Komitetu Naukowego i recenzent w czasopiśmie Physiotherapy Review (d. Polish Journal of Manual Medicine)

Staże zagraniczne, stypendia

 • Wyjazdy szkoleniowe: w ramach programu Erasmus+ Staff Training Mobility: Charles University, Faculty of Physical Education and Sport, Praha (2017) i Universidade do Minho, Instituto de Estudos da Criança, Braha, Portugalia (2005)
 • Wyjazd szkoleniowo-badawczy klinika Winbec, Nicea, Francja (2015)
 • Staż kliniczny w Feldberglinik dr Asdonk, St. Blasien, Niemcy (2007)

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 5-cio letni cykl szkoleniowy OMT Maitland (Ortopedyczna Terapia Manualna) pod nadzorem DVMT, z akredytacją IFOMT. Certyfikowany terapeuta manualny koncepcji OMT Maitland.
 • Certyfikowany terapeuta uroginekologiczny Międzynarodowej Szkoły Fizjoterapii Uroginekologicznej EIRPP i Fundacji Aenon. Szkolenia międzynarodowe (B.Berghmans 2019; Abdallahi N'Dongo - moduł podstawowy 2022 i moduł zaawansowany 2023)
 • Certyfikowany terapeuta z zakresu Diagnozowania i Terapii Mechanicznej MDT McKenzie
 • Certyfikowany Terapeuta Kompleksowej Terapii Obrzękowej (certyfikat uzyskany w Feldbergklinik Dr Asdonk St. Blasien, Stuttgart, Niemcy).
 • Szkolenie: zagrożenia i przeciwwskazania do terapii manualnej dla fizjoterapeutów. Konferencja Szkoleniowo-Warsztatowa PTMM, Ciechocinek.
 • Kurs Kinesiotaping KT1/KT2 (Kinesio Polska, J. Sasinowski)
 • Kurs Mikrokinezyterapii (D. Grosjean)
 • Szkolenie z zakresu Tecarterapii. Winbac Clinic, Nicea, Francja
 • Szkolenie „Statystyka w medycynie – metody podstawowe”. StatSoft Polska, Kraków
 • Szkolenie z zakresu opracowania blizn Understanding Our Connective Tissue. Problems After Treatment for Breast Cancer” (W. Fourie)
 • Mulligan Concept (cz. A)
 • Thera Band Academy „Nowoczesne metody fizjoterapeutyczne. Innowacje w Thera Band”
 • Integrated Soft Touch Techniques Trigger Points, Pain and Muscle Tone „Wilson Concept” (E. Wilson, moduł I i II).
 • Medical Taping Concept (R. Classen)
 • Zertifikat, Funktionelle Osteopathie und Integration (FOI) (2 stopnie)
 • Kurs masażu limfatycznego i terapii uciskowej (KTO, 3 stopnie)
 • Podyplomowy kurs pedagogiczny. Studium Przygotowania Pedagogicznego dla Asystentów. Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr AWF w Krakowie
 • Szkolenie uprawniające do nauczania w szkołach koncepcji PNF, zgodnie z wymogami IPNF dla potrzeb edukacji.
 • PNF. Kurs podstawowy (A. Lizak)
 • Cykl szkoleniowy z zakresu MDT McKenzie, moduły A-D oraz E.
 • Kurs aktywnej i pasywnej terapii w wodzie. Kurs podstawowy i rozwijający (J. Lambeck)
 • Szkolenia w ramach Project Tempus, Hogeschool Groningen, Holandia.
 • Specjalizacja z zakresu Wychowania Zdrowotnego. AWF Kraków

Uzyskane nagrody i wyróżnienia 

 • 2018. Wyróżnienie. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. PWSZ Tarnów.
 • 2016. I miejsce w sesji posterowej. XXII Międzynarodowe Dni Inwalidy PTF. Zgorzelec
 • 2016. Wyróżnienie. VIII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji. Uniwersytet Rzeszowski
 • 2014. I miejsce. X Jubileuszowe Dni Fizjoterapii, PTF, Polańczyk.
 • 2013. Wyróżnienie. V Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Uniwersytet Rzeszowski
 • Laureat konkursu Primus Inter Pares

Tematyka projektów badawczych

 • Aktualny projekt w ramach grantu NCBR (POIR.01.01.01-00-1208/17). Badania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Tytuł projektu: Multifunkcjonalny stół do rehabilitacji z wielosekcyjną powierzchnią aktywną. Panel IV, Ból. Wykonawca projektu
 • Projekt badawczy „Wpływ wybranych interwencji fizjoterapeutycznych na zakres ruchomości barku oraz wybrane cechy motoryczne u pacjentek po 60. roku życia po radykalnej mastektomii metodą Maddena. Randomizowane badanie kontrolne z 3 miesięczną oceną utrzymywania się efektów usprawniania”. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wykonawca projektu.
 • Projekt badawczy (84/BS/KRK/2016) „Wpływ zastosowania przedniego dostępu operacyjnego na biomechaniczny obraz chodu oraz wynik funkcjonalny kończyny dolnej u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego”. Wykonawca projektu.
 • Projekt badawczy (76/BS/KF/2015) „Analiza związków pomiędzy wystąpieniem i charakterem szyjnych zespołów bólowych, ruchomością odcinka kręgosłupa, jak również z zaburzeniami funkcji mięśni szyi i obręczy barkowej wśród kobiet po zabiegu mastektomii”. Kierownik projektu.
 • 2013-2014. Projekt badawczy: „Opracowanie i wdrożenie systemu klinicznej oceny parametrów chodu i biegu na bieżni elektrycznej z wykorzystaniem komputerowej analizy cyfrowego obrazu video”. Projekt naukowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR w Krakowie. Nr umowy w ramach projektu: MARR/1992/2013/DZPP). Wykonawca projektu.