dr hab. Marek Pieniążek prof. AWF

ORCID – 0000-0001-9060-1966

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2003 - uzyskanie stanowiska profesora nadzwyczajnego AWF
 • 2000 - uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. Temat pracy habilitacyjnej: Model postępowania usprawniającego po leczeniu operacyjnym urazowych uszkodzeń ścięgien zginaczy palców ręki
 • 1979 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk wychowania fizycznego. Temat rozprawy doktorskiej: Próba unifikacji metod i weryfikacji własnej metody rehabilitacji ruchowej chorych z zaburzeniami funkcji ręki po uszkodzeniach urazowych w świetle badań wyników usprawniania.
 • 1971 – uzyskanie stopnia Magistra Wychowania Fizycznego. Temat pracy magisterskiej: Ocena sprawności koordynacyjnej kończyn górnych dzieci w wieku 14 – 15 lat na Wydziale Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 1971 – uzyskanie stopnia instruktora gimnastyki leczniczej po ukończeniu 2 – letniej specjalizacji w czasie studiów
 • 1963-1967 – nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • 1971-1975 – Międzyspółdzielniane Ognisko Kultury Fizycznej Inwalidów „Start” w Kielcach /instruktor gimnastyki leczniczej/
 • 1972 – 1975 – Zespól Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Kielcach – przychodnia Rehabilitacyjna /instruktor gimnastyki leczniczej/
 • 1972 – 1975 Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach, Oddział Neurologii / instruktor gimnastyki leczniczej /
 • 1975 – nadal Akademia Wychowania Fizycznego im. Br. Czecha w Krakowie
 • 1976 – 1989 – Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacyjna Krakowskiego Szpitala Zespolonego im. G. Narutowicza w Krakowie /Kierownik Pracowni Prób Czynnościowych i Kinezyterapii Ręki/
 • 1989 – 2011 – Krakowski Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie /Kierownik Gabinetu, Poradni, a następnie Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Ręki/
 • 2004 – 2019 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Kinezyterapii /profesor nadzwyczajny/
 • 2011 – nadal - Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji Ręki, Kraków /fizjoterapeuta/

Praca w AWF w Krakowie

 • 1975 – 1978 – Starszy asystent w Zakładzie Medycyny Sportu
 • 1978 – 2002 – Adiunkt w Zakładzie Rehabilitacji Ruchowej Instytutu Rehabilitacji Ruchowej
 • 2002 – 2004 - Adiunkt w Zakładzie Kinezyterapii w Katedrze Fizjoterapii
 • 2004 – 2019 – Profesor nadzwyczajny
 • 2019 – nadal – Profesor AWF
 • 1978 – 1985 – Kierownik Zakładu Rehabilitacji Ruchowej w Instytucie Rehabilitacji Ruchowej
 • 1990 – 1993 – Wicedyrektor Instytutu Rehabilitacji Ruchowej ds. Dydaktyki
 • 1996 - 2002 – Kierownik Zakładu Kinezyterapii w Instytucie Rehabilitacji Ruchowej
 • 2002 – 2006 – Kierownik Zakładu Kinezyterapii w Katedrze Fizjoterapii
 • 2002 – 2018 – Kierownik Katedry Fizjoterapii
 • 2008 – 2012 – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • 2016 – 2018 – Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • 1975 – nadal – Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Rehabilitacji Ruchowej „ Szansa ”
 • 1980 – 2020 - Wielokrotnie członek rad Wydziału Wychowania Fizycznego, Wydziału Rehabilitacji Ruchowej oraz Senatu
 • 2008 – 2016 – Członek Komisji Bibliotecznej, Komisji Budżetowej oraz Kolegium Redakcyjnego  

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

 Czynny udział w konferencjach naukowych –  http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/bib/bib/

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • wypromowane 4 prace doktorskie
 • 1 praca doktorska w toku

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotu „ Kinezyterapia”/ do roku 2006 /
 • Prowadzenie wykładów z przedmiotów „Kinezyterapia”, „Teoria rehabilitacji”, „ Fizjoterapia w dysfunkcjach ręki”, „ Terapia ręki w różnych schorzeniach”
 • Prowadzenie ćwiczeń w przedmiocie” Kinezyterapia”
 • Prowadzenie seminariów doktorskich, magisterskich i dyplomowych
 • Promotorstwo ponad 200 prac magisterskich i ponad 50 prac dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Od 1978 – Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej
 • Od 1980 – Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • Od 1971 – 1975 - Członek Sekcji Magistrów W-F Pracujących w Rehabilitacji – Oddział TWK w Kielcach
 • Od 1975 – Członek Sekcji Magistrów W-F Pracujących w Rehabilitacji - Oddział TWK w Krakowie
 • 1977 – 1983 – Wiceprzewodniczący Sekcji Fizjoterapii Krakowskiego Oddziału TWK
 • 1983 – 1987 – Przewodniczący Sekcji Fizjoterapii Krakowskiego Oddziału TWK
 • 1987 – nadal - Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 • 1988 – Inicjator i założyciel Sekcji Terapeutów Ręki PTF
 • 1988 - 2005 - Przewodniczący Sekcji Terapeutów Ręki PTF
 • 2014 – nadal – Członek Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii
 • 2019 – nadal - Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Terapeutów Ręki
 • 2019 – nadal – Członek honorowy Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapeutów Ręki

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • 2008 – 2016 – członek Kolegium Redakcyjnego w naszej Uczelni

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • Kursy: 1986, Pittsburgh: rehabilitacja po urazach kolana w sporcie , metoda Bobath , rehabilitacja w porażeniach mózgowych dziecięcych , rehabilitacja w porażeniach połowicznych,
 • 1994 – terapia manualna / Kraków /
 • 1996 – fizykoterapia / Kraków /
 • Szkolenia w ramach staży specjalistycznych: Klinika Chirurgii Ręki Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji AM w Poznaniu /1978/, Klinika Chirurgii Ręki Instytutu Ortopedii i Traumatologii AM w Sofii, 1979 (3 tygodnie), Instytut Reumatologii AM w Warszawie / 1981/ , Rehabilitationszentrum Tobelbad /1982/, Rehabilitationszentrum Häring / 1985/ , Lorenz Böhler Hospital, Wiedeń / 1985 /, Hand Rehabilitation Center, Philadelphia/ 1986/, Hand Rehabilitation Center, Raleigh / 1986 /, Harmarville Rehabilitation Center, Hand Unit, Pittsburgh /1986 /,  Kleinert Institute, Louisville, Hand Therapy Center /1995 /.
 • Specjalizacja Drugiego Stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej / 1986 /

Działalność w innych organizacjach

 • 2003 – 2018 – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (województwo małopolskie)

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • 1980 – medal SWAM im. A. Badurskiego
 • 1981 – Brązowa Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej
 • 1985 – Złota Odznaka za Pracę Społeczną dla m. Krakowa
 • 1985 - Dyplom Uznania TWK
 • 1988 – Nagroda Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej – nagroda indywidualna trzeciego stopnia z szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej
 • 2001 – Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną
 • 2002 – Srebrny Krzyż Zasługi
 • 2007 – zdobycie tytułu „ Specjalista Roku 2007 ” w plebiscycie Gazety Krakowskiej
 • 2007 – zdobycie tytułu „ Placówki najbardziej przyjaznej pacjentom ” w plebiscycie Gazety Krakowskiej / Małopolskie Centrum Rehabilitacji Ręki, Kierownik/
 • 2013 – Złota Odznaka PTF
 • 2017 – Złota odznaka TWK
 • 2018 ­– Uzyskanie tytułu „ Gwiazda Fizjoterapii”

Zainteresowania/hobby

 • Turystyka górska